ທ່ານ ສຸລະເພັດ ຄວ້າແຊ້ມຄາຣສະເບີກ ກ໊ອຟ ຄາສສິກ 2019 ຄັ້ງທີ 2

ການແຂ່ງຂັນຄາຣສະເບີກ ກ໊ອຟ ຄລາສສິກ 2019 ຄັ້ງທີ 2  (Carlsberg Golf Classic 2019) ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດນີ້ ຢູ່ ສະໜາມກ໊ອຟ ລອງວຽງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ປິດ ລົງຢ່າງຈົບງາມ, ໂດຍຜູ້ທີ່ ຊະນະການແຂ່ງຂັນແບບມີ ແຕ້ມຕໍ່ (Handicap) ອັນດັບ ທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ສຸລະເພັດ ແກ້ວວຽງຄໍາ ແລະ ຜູ້ຊະນະ ການແຂ່ງຂັນແບບບໍ່ມີແຕ້ມ ຕໍ່ (Gross) ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ ແກ່ ທ່ານ ໄຊຍະວົງ ເຮືອງ ຈະເລີນ ໄດ້ຮັບ Majesty UFS, ຖົງກ໊ອຟ Majesty ແລະ Maruman Putter ພ້ອມຂັນລາງວັນ.

ສ່ວນຮອງຊະນະເລີດ ແບບມີແຕ້ມຕໍ່ (Handicap) ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ສີພະ ໄຕ ພັນແພງດີ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ ແກ່ທ່ານ ເດັ່ນວິໄລ ທິຣະວົງ ແລະ ຮອງຊະນະເລີດແບບບໍ່ ມີແຕ້ມຕໍ່ (Gross) ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ສິນໄຊ ພິລາ ສັກ ແລະ ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ສະຫງວນຈິດ ວົງເດືອນ.

ສໍາລັບຜູ້ຊະນະຕີໃກ້ທຸງ ຂຸມ 5 ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ທອງສອນ ພຸດສະຫວັດ, ຕີໃກ້ທຸງຂຸມ 7 ໄດ້ແກ່ທ່ານ ສິນໄຊ ພະລາ ສຸກ, ຕີໃກ້ທຸງຂຸມ 12 ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ບຸນສີ ນັນທະວົງ, ຕີໃກ້ ທຸງຂຸມ 17 ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ຫລ້າ ສອນໄຊ ຈັນທະວົງ ແລະ ຕີໃກ້ ທຸງຂຸມ 16 ໄດ້ແກ່ທ່ານ ເດັ່ນ ວິໄລ ທິຣະວົງ.

ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ເປັນການຕໍ່ຍອດຜົນສໍາເລັດ ໃນການແຂ່ງຂັນຜ່ານມາ ໃຫ້ ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທັງເປັນການສົ່ງເສີມສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ ວົງການກິລາ ກ໊ອຟຂອງລາວ ເຮົາ ມີຄວາມຟົດຟື້ນ ແລະ ທັງເປັນການພັດທະນາວົງ ການກິ ລາກ໊ອຟ ແລະ ນັກກິ ລາກ໊ອຟລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສາ ມາດ ແລະ ເພີ່ມທັກສະໃນ ການ ແຂ່ງຂັນໃຫ້ເທົ່າທຽມ ກັບນັກກິລາໃນພາກພື້ນດຽວກັນກ້າວເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງ ຂັນລະດັບສາກົນໄດ້. ເຊິ່ງ ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ໂດຍ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນເບຍຄາຣສະເບີກ ບໍລິສັດເບຍລາວ ເປັນຜູ້ຂຶ້ນໂດຍມີຊື່ວ່າ: ຄາຣ ສະເບີກ ກ໊ອຟ ຄລາສສິກ 2019 ຄັ້ງທີ 2  (Carls- berg Golf Classic 2019) ທີ່ທຸກຄົນລໍຄອຍ, ເຊິ່ງໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນ ຢ່າງດີຈາກນັກກິລາກ໊ອຟ  ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ຫລາຍກວ່າ 250 ຄົນ.

error: Alert: Content is protected !!