10 ອັນດັບນັກກິລເຕັນນິສຍິງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

10  ອັນດັບນັກກິລເຕັນນິສຍິງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ - advert banner 728 90 728x90 - 10  ອັນດັບນັກກິລເຕັນນິສຍິງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ
10  ອັນດັບນັກກິລເຕັນນິສຍິງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ - 22 6 - 10  ອັນດັບນັກກິລເຕັນນິສຍິງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

1.ເຊເຣນາ ວິນລຽມ (ເຕັນນິສ) ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດ 29.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເງິນລາງວັນ 4.2 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ຄ່າລິຂະສິດ- ສະ ປອນເຊີ 25 ລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດ.

10  ອັນດັບນັກກິລເຕັນນິສຍິງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ - lattana 1 - 10  ອັນດັບນັກກິລເຕັນນິສຍິງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ
10  ອັນດັບນັກກິລເຕັນນິສຍິງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ - new3 - 10  ອັນດັບນັກກິລເຕັນນິສຍິງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

2.ນາໂອມິ ໂອຊາກະ (ເຕັນນິສ) ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດ 24,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເງິນລາງວັນ 8,3 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ຄ່າລິຂະສິດ- ສະ ປອນເຊີ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

3.ອັງເກລິດ ແຄເບີ (ເຕັນນິສ) ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດ 11,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເງິນລາງວັນ 5,3 ລ້ານໂດ ລາສະຫະລັດ ຄ່າລິ ຂະສິດ- ສະປອນເຊີ 6,5 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ.

4.ຊິໂມນາ ຮາເລັບ (ເຕັນນິສ) ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດ 10,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເງິນລາງວັນ 6,2 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດຄ່າລິຂະສິດ-ສະ ປອນເຊີ 4 ລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດ.

5.ສະໂລນ ສະຕີເຟນ (ເຕັນນິສ) ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດ 9,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເງິນລາງວັນ 4,1 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ຄ່າລິຂະສິດ- ສະປອນເຊີ 5,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

6.ແຄໂຣໄລນ໌ ວ໊ອດ ນຽດສ໌ກີ (ເຕັນນິສ) ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດ 7,5 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດເງິນລາງວັນ 3,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຄ່າລິຂະສິດ-ສະປອນເຊີ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

7.ມາເຣຍ ຊາຣາໂປວ່າ (ເຕັນນິສ) ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດ 7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເງິນລາງວັນ 1 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ຄ່າລິຂະສິດ- ສະປອນເຊີ 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

8.ຄາໂຣລິນາ ປລິສໂຄວາ (ເຕັນນິສ) ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດ 6,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເງິນລາງວັນ 4,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຄ່າລິຂະສິດ-ສະປອນເຊີ 1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

9.ເອລິນາ ສະວີໂຕລ່າ (ເຕັນນິສ) ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດ 6,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເງິນລາງວັນ 4,6 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຄ່າລິຂະສິດ- ສະປອນເຊີ 1,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

10.ວິນັສ ວິນ ລຽມ  (ເຕັນນິສ) ມີລາຍໄດ້ທັງໝົດ 5,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເງິນລາງວັນ 900.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຄ່າລິຂະ  ສິດ-ສະປອນເຊີ 5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ.

error: Content is protected !!