5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4

5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4 - 082606 2019 - 5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4
5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4 - Untitled design - 5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4

     ການປະຄັບປະຄອງເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ຕະຫລອດຮອດຝັ່ງນັ້ນຈະວ່າງ່າຍກໍງ່າຍ ຈະວ່າຍາກກໍຍາກ ໂດຍສະເພາະເມື່ອອາຍຸກ້າວເຂົ້າຫລັກ 4 ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງອາຍຸທີ່ຄົນສ່ວນຫລາຍເລີ່ມປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນອາຊີບການເຮັດວຽກ, ແຕ່ຊີວິດຄູ່ຊຳ້ພັດລົ້ມເຫລວ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີເບິ່ງແຍງຊີວິດຄູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 40 ປີຂຶ້ນໄປ.

     1. ຫັນມາເບິ່ງແຍງດູແລໂຕເອງແມ່ນສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນເຮັດ : ເມື່ອຂຶ້ນໄວຫລັກ 4 ຫລາຍຄົນມັກເມົາແຕ່ເບິ່ງແຍງດູແລເຮືອນ, ດູແລລູກ ຫລື ດູແລຜົວ – ເມຍ ຈົນບາງເທື່ອລືມເອົາໃຈໃສ່ດູແລຄວາມງາມ – ຄວາມຫລໍ່ຂອງໂຕເອງ ບາງຄົນແຕ່ງໂຕດີອອກໄປເຮັດວຽກ ແຕ່ເມື່ອກັບຮອດເຮືອນກໍນຸ່ງຊຸດເກົ່າໆ ຫລື ນຸ່ງຊຸດນອນຂາດໆ, ລະຜົມຫຍຸ້ງໆ ເບິ່ງບໍ່ຈະເລີນຫູຈະເລີນຕາ ເຊິ່ງອາດເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົວ ຫລື ເມຍຫັນໄປຫາຄວາມງາມ – ຄວາມຫລໍ່ຈາກບ່ອນອື່ນ.

5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4 - 012606 2019 - 5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4

  ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄື ຄວນແຕ່ງໂຕໃຫ້ຈົບງາມຕາມໄວ, ເບິ່ງແຍງຮັກສາຊົງຜົມໃຫ້ງາມຕາມຮູບແບບຂອງທ່ານ, ບໍ່ເບິ່ງເຖົ້າ ຫລື ຄືເດັກນ້ອຍຈົນເກີນໄປ ສິ່ງສຳຄັນຄືຄວນແຕ່ງໂຕໃຫ້ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດ.

     2. ນຳເບິ່ງໃຈໂຕເອງໃຫ້ທັນ : ໄວນີ້ສ່ວນຫລາຍມັກເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຈຶ່ງມັກເຜີເອົາຄວາມເຄັ່ງຄຽດກັບເຮືອນໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນຂີ້ຫງຸດຫງິດ, ໃຈຮ້າຍງ່າຍ ເພາະຍັງມີເລື່ອງວຽກຄ້າງຢູ່ໃນຫົວ ສິ່ງທີ່ທ່ານເຜີສະແດງອອກໄປນັ້ນເປັນການສົ່ງຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຄຽດແລະ ສ້າງຄວາມທຸກໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ຈົນເຂົາອາດທົນບໍ່ໄຫວ ຕ້ອງອອກ ໄປຫາຄວາມສຸກຄວາມສະບາຍໃຈຈາກບ່ອນອື່ນ. ສິ່ງທຳອິດທີ່ທ່ານຄວນເຮັດກໍແມ່ນສັງເກດໂຕເອງວ່າ  ເອົາຄວາມເຄັ່ງຄຽດກັບເຮືອນນຳຫລືບໍ່ ເຊິ່ງສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກຄວາມປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ : ມີອາການໜ້າແດງ, ໃຈສັ່ນ,ເຫື່ອອອກໂດຍທີ່ອາກາດບໍ່ຮ້ອນ ຫລື ເຈັບຫົວຕະຫລອດ ຫລື ອາດເປັນອາການທີ່ຮ່າງກາຍບອກວ່າທ່ານກຳລັງເຄັ່ງຄຽດ.

    ວິທີປົດປ່ອຍຄວາມເຄັ່ງຄຽດເຮັດໄດ້ບໍ່ຍາກ ເລີ່ມຈາກຢຸດຄິດ ແລ້ວດຶງຄວາມສົນໃຈທັງໝົດມາຢູ່ລົມຫາຍໃຈຂອງໂຕເອງ ຫາຍໃຈເຂົ້າກໍຮູ້, ຫາຍໃຈອອກກໍຮູ້ ຫລື ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ການເຮັດສະມາທິ ເຊິ່ງເປັນການໃຊ້ພະລັງງານສະໝອງທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຈິດໃຈບໍ່ວຸ້ນວາຍ, ບໍ່ສັບສົນ ແລະ ບໍ່ເຜີໄປທຳຮ້າຍຈິດໃຈຄົນທີ່ທ່ານຮັກນຳອີກ.

     3. ເວົ້າຈາພາສາດອກໄມ້ : ຈັກເທື່ອທີ່ທ່ານຜິດຖຽງກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກດ້ວຍເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງ ເມື່ອຮູ້ສຶກໂຕ ເຂົາກໍຍ່າງຈາກໄປ ປ່ອຍໃຫ້ທ່ານຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ລຳພັງ. ຄຳເວົ້າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫລາຍສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຫລາຍຄົນເລີ່ມຕົ້ນປະໂຫຍກແບບຜິດໆ ໂດຍການຕຳໜິອີກຝ່າຍ ເຊັ່ນ : ເປັນຫຍັງເຈົ້າກັບເຮືອນເດິກອີກແລ້ວ, ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໂທບອກ …. ປະໂຫຍກເຫລົ່ານີ້ມັກເຮັດ ໃຫ້ອີກຝ່າຍຮູ້ສຶກວ່າເຂົາກຳລັງຖືກຕຳໜິ. ວິທີແກ້ໄຂແມ່ນຄວນປ່ຽນແປງຄຳເວົ້າໃໝ່ ໂດຍຍຶດຫລັກການງ່າຍໆ 2 ປະເພດ ຄື ເວົ້າດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນປະໂຫຍກດ້ວຍຄຳວ່າ ຂ້ອຍ ຫລື ຊື່ຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ : ຂ້ອຍເປັນຫ່ວງທີ່ເຈົ້າກັບເຮືອນເດິກແບບນີ້, ຄາວຽກຫຍັງຫລືບໍ່ ໃຫ້ຂ້ອຍຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ ? ຄຳເວົ້າລັກສະນະນີ້ນອກຈາກເປັນການໃຫ້ກຽດຄົນທີ່ທ່ານຮັກແລ້ວ ເຂົາເອງຈະເປັນຝ່າຍຮູ້ສຶກຜິດກັບສິ່ງທີ່ກະທຳລົງໄປ.

5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4 - Wave100S AD to Website 2020 0 - 5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4

   4. ລົງມືເຮັດສິ່ງທີ່ຫົວໃຈຕ້ອງການ : ການລົງມືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຫົວໃຈຂອງທ່ານຕ້ອງການຄື ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຄອງຊີວິດຄູ່ໃຫ້ຕະຫລອດຮອດຝັ່ງ ລອງຄິດພາບວ່າ ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກນອກເຮືອນມາໝົດມື້ ກັບເຮືອນກໍມາເບິ່ງຄອບຄົວ ຈົນບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ໂຕເອງມັກ ຈັກມື້ໜຶ່ງທ່ານຈະໝົດພະລັງແຫ່ງຄວາມສຸກ ແລະ ບໍ່ມີແຮງເຫລືອທີ່ຈະເອົາໃຈໃຜໄດ້ອີກ. ເລີ່ມຈາກຖາມຫົວໃຈໂຕເອງວ່າ ຄວາມສຸກຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ ? ບາງເທື່ອອາດເປັນເລື່ອງນ້ອຍໆທີ່ທ່ານຫລົງລືມໄປ ເຊັ່ນ : ທ່ານອາດມັກເບິ່ງຮູບ ເງົາ, ມັກເລາະຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ຫລື ມັກເບິ່ງລາຍການໂທລະພາບ ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ທັງໝົດ ບໍ່ຖືເປັນເລື່ອງຜິດ ເພາະພຽງແຕ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານມັກ ກໍຄ້າຍກັບໄດ້ຕື່ມພະລັງໃຈຈົນເຕັມ ແລະ ພ້ອມກັບມາດູແລຈິດໃຈຂອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກຢ່າງດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກຫລາຍກ່ວາທີ່ເຄີຍ.

     5. ຖ້າເຮັດທຸກວິທີທາງແລ້ວກໍທຳໃຈປ່ອຍໄປ :  ການໃຊ້ອາລົມໂມໂຫຮ້າຍ ຫລື ຫງຸດຫງິດ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກກັບມາຮັກທ່ານໄດ້ ແຕ່ການໃຫ້ກຽດດ້ວຍກາຍ, ວາຈາ ແລະ ການມີຈິດໃຈອັນດີງາມຕ່າງຫາກ ແມ່ນຫົນທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຫັນຫລັງກັບມາເບິ່ງທ່ານອີກຄັ້ງ, ແຕ່ຖ້າເຮົາເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວ ແຕ່ເຂົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ນັ້ນອາດໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາໝົດບຸນກັບເຮົາ ຫລື ເຮົາໝົດກຳກັບເຂົາ.

     ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຫາກທ່ານຕັ້ງໃຈປະຕິບັດ 4 ຂໍ້ຂ້າງເທິງຢ່າງດີແລ້ວ,  ແຕ່ເຂົາກໍຍັງບໍ່ສົນໃຈ ແລະ ບໍ່ດູແລຈິດໃຈທ່ານຈັກເທື່ອ ທ່ານອາດຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມບຸນຕາມກຳ ແລ້ວຫັນກັບມາດູແລກາຍໃຈຂອງໂຕເອງໃຫ້ດີ, ໃຊ້ຊີວິດຕໍ່ໄປຢ່າງມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຄວາມສຸກໄດ້ດ້ວຍໂຕຂອງທ່ານເອງ.

5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4
5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ວິທີເບິ່ງແຍງຄວາມຮັກໃຫ້ສົດໃສໃນໄວຫລັກ 4
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!