ຟັງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ບໍລິຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ

ຟັງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ບໍລິຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ - advert banner 728 90 728x90 - ຟັງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ບໍລິຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ

    ບໍ່ມີຜູ້ບໍລິຫານຄົນໃດທີ່ສາມາດບໍລິຫານວຽກໄດ້ດີ ໂດຍທີ່ບໍ່ຟັງສຽງອ້ອມຂ້າງ. ແນວທາງໃນການເປັນຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີ ຫລື ແມ່ນແຕ່ການເປັນລູກນ້ອງທີ່ດີ ສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານແມ່ນການຟັງ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ຟັງກ່ອນວ່າຫົວໜ້າຕ້ອງການຫຍັງ, ຄິດແນວໃດ, ເຊື່ອແນວໃດ, ຟັງກ່ອນວ່າລູກນ້ອງຕ້ອງການຫຍັງ, ມີມຸມມອງຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຮົາມີແນວໃດແດ່, ຟັງແລ້ວເຮົາຢ່າຟ້າວຖຽງ ຟັງໄປກ່ອນ ຈະຖືກ ຫລື  ຜິດເອົາໄວ້ເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງ, ແຕ່ວ່າເຮົາຕ້ອງຟັງກ່ອນ ແລ້ວເຮົາເອົາກັບມາຄິດ, ກັບມານັ່ງລົມກັນໃໝ່ວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາແນວໃດ, ການຄັດຄ້ານບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບັນຫານັ້ນຖືກແກ້ໄຂ, ແຕ່ການຟັງ ແລະ ຄິດຫາທາງແກ້ໄຂແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນເຮັດຫລາຍກ່ວາ.

ຟັງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ບໍລິຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ - new3 - ຟັງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ບໍລິຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ

  ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໄປເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃໝ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອົງກອນໃດກໍຕາມ ບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປຮອດແລ້ວບອກໃຫ້ປ່ຽນແນວນັ້ນ, ເຮັດແນວນີ້ ທ່ານຈະຖືກແຮງຕ້ານຫລວງຫລາຍກັບມາ, ໜ້າທີ່ຂອງເຮົາແມ່ນຫາຄົນທີ່ຢູ່ໃນອົງກອນທີ່ມີຄວາມຄິດ, ແຮງບັນດານໃຈໃນການປັບປ່ຽນອົງກອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົນກຸ່ມນີ້ອາດຈະຢູ່ປະມານ 20% ເຊິ່ງເຮົາຕ້ອງຄົ້ນຫາໃຫ້ພົບ.

     ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳວ່າ ເວລາທີ່ຈະຍ້າຍໄປເປັນຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດໃດກໍຕາມ ຄວນຈະຟັງຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນກ່ອນ ເຖິງວ່າເຂົາຈະມີຕຳແໜ່ງຕໍ່າກ່ວາທ່ານ ແຕ່ເຂົາມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກບໍລິສັດນັ້ນຫລາຍກ່ວາ ທ່ານກໍຄວນຈະຟັງເຂົາວ່າເກີດບັນຫາຫຍັງຂຶ້ນ. ບໍ່ແມ່ນວ່າທ່ານໄປຮອດກໍຈະສັ່ງໃຫ້ເຂົາເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງພົບກໍແມ່ນແຮງຕ້ານຈາກຄົນໃນອົງກອນ ສຸດທ້າຍທ່ານກໍຈະຢູ່ບໍ່ໄດ້. ທ່ານຄວນຈະເຂົ້າໄປເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກລຶ້ງເຄີຍກັບອົງກອນນັ້ນກ່ອນ, ຮຽນຮູ້ວ່າອົງກອນນັ້ນມີຮູບແບບໃນການເຮັດວຽກແນວໃດ, ໃນແຕ່ລະອົງກອນມີວັດທະນະທຳ ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໄປ ສິ່ງທຳອິດແມ່ນການຟັງ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມສານສຳພັນກັບທຸກຄົນ ປະມານ 2 – 3 ເດືອນ ຈົນມີຄວາມ ສະໜິດລຶ້ງເຄີຍກັນດີ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາກໍຈະຟັງທ່ານ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເວົ້າຫຍັງກໍຕາມ ພວກເຂົາຈະເປີດໃຈຮັບຟັງທ່ານຫລາຍຂຶ້ນ  ເພາະທ່ານລຶ້ງເຄີຍຮູ້ຈັກພວກເຂົາ ແລະ ເຂົາກໍຮູ້ຈັກທ່ານວ່າເປັນຄົນແນວໃດ. ຈາກນັ້ນ ເດືອນທີ 6 ທ່ານຈຶ່ງຄ່ອຍໆເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາອົງກອນນັ້ນໄວ້, ຍ່າງເຂົ້າໄປບອກຜູ້ບໍລິຫານວ່າທ່ານຢູ່ມາໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວເຫັນບັນຫາຕ່າງໆມາພໍສົມຄວນ ຄິດວ່າຫົນທາງແກ້ໄຂໜ້າຈະເປັນແບບໃດກໍສາມາດສະເໜີໄດ້ໂດຍທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຈະຮັບຟັງ ເພາະເຂົາລຶ້ງເຄີຍກັບທ່ານແລ້ວ ແລະ ດົນພໍຈົນຄິດວ່າທ່ານໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອົງກອນແລ້ວ.

      ການຟັງນອກຈາກໃຊ້ໃນເລື່ອງວຽກງານໄດ້ແລ້ວ ກັບຊີວິດຄູ່ກໍໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ, ກັບເມຍເຮົາກໍຟັງເຂົາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນແດ່ ເພາະເມື່ອຮັບຟັງກັນຫລາຍໆກໍບໍ່ຜິດຖຽງກັນ ກໍບໍ່ມີຫຍັງທຸກ ຖ້າຫາກເຮົາເວົ້າພ້ອມກັນແນ່ນອນວ່າການມີປາກສຽງຖຽງກັນຍ່ອມເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ຟັງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ບໍລິຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ - lattana 1 - ຟັງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ບໍລິຫານໄດ້ດີຂຶ້ນ

     ສຸດທ້າຍ ແນວທາງໃນການບໍລິຫານວຽກທີ່ດີນອກຈາກການຮັບຟັງແລ້ວ ກໍແມ່ນເລື່ອງຂອງຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍສຳລັບຄົນທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄວນຈະອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນບໍ່ວ່າເຂົາຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຕໍ່າກ່ວາເຮົາຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ເພາະຍິ່ງຢູ່ສູງຈະຍິ່ງຫາຄົນກ້າເຂົ້າມາເວົ້ານຳຍາກຂຶ້ນ, ແຕ່ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຖ່ອມຕົນ ເປັນກັນເອງກັບທຸກຄົນ, ຊວນເວົ້າຊວນລົມ ເຂົາຈະກ້າເວົ້າກັບທ່ານຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຟັງຜູ້ບໍລິຫານແບບທ່ານຫລາຍຂຶ້ນນຳ.

error: Content is protected !!