ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່

ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ - 11223 - ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່
ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ - Untitled design - ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່

ບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫານີ້, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອໂພສະນາການ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດງານຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ເພື່ອຢໍ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງສັບປະດາສາກົນວ່າດ້ວຍສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 ຫາ 7 ສິງຫາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.

ທ່ານນາງເຄຣີ່ ຄໍາພູໄຊ, ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ ປະຈໍາອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ, ແລະ ປະທານກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອໂພສະນາການ ກ່າວວ່າ: ບາງຄັ້ງ ຫລາຍຄົນກໍ່ມັກເວົ້າວ່າ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ ແຕ່ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ, ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫລາຍ, ມັນບໍ່ແມ່ນວຽກຂອງຜູ້ເປັນແມ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ດ້ວຍການເປັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ການດູແລເບິ່ງແຍງແມ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອວຽກງານອື່ນໆ ນາງຈັນເພັນ ພົງສີ ເຊິ່ງແມ່ນຄອບຄົວຕົວແບບໃນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ກ່າວໃນງານຄັ້ງນີ້ວ່າ: ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນຖືເປັນເລື່ອງສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລ້ຽງລູກ ເພາະຈາກປະສົບການຕັ້ງແຕ່ລູກຄົນທໍາອິດຈົນເຖິງປະຈຸບັນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງນົມແມ່ທີ່ມີຕໍ່ລູກ, ໂດຍສະເພາະ ສຳລັບລູກຂ້າພະເຈົ້າເອງທີ່ເປັນພູມແພ້ນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອແນ່ນອນວ່າບໍ່ມີອາຫານໃດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກນ້ອຍຄືກັນກັບນົມຂອງແມ່ອີກແລ້ວ. ນອກຈາກຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນທີ່ໄດ້ຈາກແມ່ສູ່ລູກແລ້ວ, ນົມແມ່ຍັງເປັນຢາປົວ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກອີກດ້ວຍ. ສ່ວນຄອບຄົວທ່ານ ກັນຍາ ສີຫາລາດ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ຍ້ອນວ່າລູກເປັນສິ່ງລ້ຳຄ່າ ຈຶ່ງຢາກມອບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກ, ສິ່ງນັ້ນກໍ່ຄືນົມແມ່. ໃນນົມແມ່ ຈະມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດສຳລັບລູກ; ເມື່ອລູກໄດ້ຮັບນ້ຳນົມຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ (ດົນເທົ່າທີ່ຈະດົນໄດ້), ເດັກກໍ່ຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເປັນພື້ນຖານ; ເມື່ອສຸຂະພາບແຂງແຮງ ສະໝອງກໍ່ຈະແຂງແຮງໄປດ້ວຍ; ເມື່ອສະໝອງແຂງແຮງກໍ່ຈະກາຍເປັນເດັກສະຫຼາດ ແລະ ມີຄວາມຈຳດີ, ມີພັດທະນາການດ້ານຕ່າງໆທີ່ດີເລີດ ແລະ ຈະເປັນເດັກທີ່ມີອາລົມດີ ອີກດ້ວຍ. ອີງຕາມຜົນການສຳຫຼວດຕົວຊີ້ວັດດັດສະນີໝາຍແຫ່ງຊາດ (LSIS II) ເມື່ອປີ 2017, ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຕ່ຳ, ຢູ່ທີ່ 45% ແລະ ມີພຽງ 50% ຂອງແມ່ ໃນ ສປປ. ລາວ ທີ່ເລີ່ມໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ທັນພາຍໃນຊົ່ວໂມງທຳອິດຫຼັງເກີດ. ທຸກມື້ນີ້, ຢູ່ສປປ ລາວ, ກໍ່ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຢ່າງຊັດເຈນໃນການປະຕິບັດການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ລະດັບລາຍຮັບ. ນອກຈາກນີ້ ກໍ່ຍັງມີພໍ່ແມ່ອີກຫຼາຍຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ ນົມຜົງ ແລະ ນົມປຸງແຕ່ງຕ່າງໆສຳລັບເດັກ ແມ່ນບໍ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍເທົ່າກັບນົມແມ່ ແລະ ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເດັກເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ ຕື່ມອີກ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ຢູ່ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຂອງ ສປປ. ລາວ ສະບັບໃໝ່ນີ້, ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕັ້ງເປົ້າເພື່ອເພີ່ມທະວີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ໃຫ້ໄດ້ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2025. ນອກຈາກນັ້ນລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ຂະບວນການສາກົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ໃນປີ 2011, ແນ່ໃສ່ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງຄອບຄົວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກອ່ອນ. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ແລະ ສາກົນ ກໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນວຽກງານນີ້ ໂດຍການສ້າງກຸ່ມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອລັດຖະບານລາວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ການປັບປຸງໂພສະນາການ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າ ລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆຂອງລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢູ່ໃນອັນດັບສູງແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຕົວເລກການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ ຍ້ອນສາເຫດບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ່ ຍັງມີເຖິງ11%.

ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່
ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່
ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສປປ ລາວ ຈັດງານສັບປະດາສາກົນສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!