ເອົາຊະນະສັດຕູດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ

- 020708 2019 - ເອົາຊະນະສັດຕູດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ
- AGL banner - ເອົາຊະນະສັດຕູດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ

     ການເອົາຊະນະສັດຕູທີ່ເຂົ້າມາຂັດຂວາງຄວາມສຳເລັດຂອງເຮົານັ້ນ ສິ່ງສຳຄັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫລື ສິ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງພະເຊີນຢູ່, ແຕ່ມັນແມ່ນວິທີການທີ່ທ່ານມີປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຄືນຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານຕ່າງຫາກທີ່ສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອບັນຫາທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຊະນິດໃດໆເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ ມີກົນລະວິທີເຊິ່ງມີພະລັງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານດຳລົງການຄິດ ແລະ ການກະທຳໃນດ້ານບວກ ແລະ ສ້າງສັນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.

      – ເນັ້ນຄວາມສົນໃຈໄປໃສ່ອະນາຄົດ : ປະການທຳອິດແມ່ນບໍ່ວ່າທ່ານຈະກຳລັງພະເຊີນຄວາມທ້າທາຍໃດໆ ຈົ່ງເນັ້ນຄວາມສົນໃຈໄປໃສ່ອະນາຄົດແທນອະດີດ, ຢຸດກັງວົນກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດມາ ຫລື ຈະຕ້ອງໄປຕຳໜິໃຜໆໃຫ້ທ່ານເນັ້ນຄວາມສົນໃຈໄປໃສ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະໄປ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຈະເຮັດ ໃຫ້ເບິ່ງເຫັນພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເຫັນພາບອະນາຄົດທີ່ສຳເລັດຂອງທ່ານ ແລ້ວລົງມືເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງທີ່ຈະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໄປໃນທິດທາງນັ້ນທັນທີ, ໃຫ້ຄວາມຄິດ ແລະ ຈິດໃຈ ແລະ ພາບທີ່ເຫັນຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານຈົດຈໍ່ຢູ່ໃນອະນາຄົດ.

     – ເນັ້ນຄວາມສົນໃຈໄປໃສ່ທາງອອກຂອງບັນຫາ : ຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານພະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຍາກລຳບາກ ໃຫ້ເນັ້ນຄວາມສົນໃຈໄປໃສ່ທາງອອກແທນການເນັ້ນໄປໃສ່ບັນຫາ, ໃຫ້ຄິດ ແລະ ລົມກັນຫາທາງອອກທີ່ດີ່ສຸດຂອງອຸປະສັກ ຫລື ຄວາມຖົດຖອຍແທນການມາເສຍເວລາກັບການຄິດນຳແຕ່ບັນຫາ, ທາງອອກມີຄວາມເປັນບວກຢູ່ໃນໂຕຂອງມັນ ສ່ວນບັນຫາມີຄວາມເປັນລົບຢູ່ໃນໂຕ. ທັນທີທີ່ທ່ານເລີ່ມຄິດໃນແບບທາງອອກ ເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະກາຍເປັນມະນຸດທີ່ເປັນບວກ ແລະ ສ້າງສັນ.

     – ແນມຫາແຕ່ສິ່ງທີ່ດີ : ຕໍ່ມາໃຫ້ຄິດໄວ້ເລີຍວ່າມີບາງສິ່ງທີ່ດີເຊື່ອງຢູ່ໃນຄວາມຍາກລຳບາກ ຫລື ຄວາມທ້າທາຍແຕ່ລະຢ່າງ, ຈ້ອງເບິ່ງມັນ ຢ່າໃຫ້ຫລຸດອອກຈາກສາຍຕາແລະ ຄົ້ນຫາມັນໃຫ້ພົບ, ເຄີຍມີນັກຈິດຕະວິທະຍາດ້ານການຄິດເຄີຍກ່າວໄວ້ວ່າ : ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ສະຫວັນຕ້ອງການໃຫ້ຂອງຂັວນແກ່ເຮົາ ເພິ່ນຈະຫໍ່ມັນມາໃນຮູບແບບຂອງບັນຫາ. ດັ່ງນັ້ນ ຂອງຂັວນອັນໃຫຍ່ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງມືທ່ານ ຈະມາໃນບັນຫາໃຫຍ່ໆທີ່ທ່ານກຳລັງໄດ້ຮັບ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ສຸດພິເສດກໍແມ່ນ ຫາກທ່ານແນມຫາມັນວ່າໃນວິກິດນັ້ນມັກມີໂອກາດເຊື່ອງຢູ່ສະເໝີ.

     – ແນມຫາບົດຮຽນທີ່ມີຄຸນຄ່າ :  ຕໍ່ມາໃຫ້ທ່ານຄິດໄວ້ເລີຍວ່າ ບໍ່ວ່າສະຖານະການທີ່ທ່ານກຳລັງພົບຢູ່ໃນເວລານີ້ຈະເປັນຫຍັງກໍຕາມ ມັນແມ່ນສະຖານະການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພົບເພື່ອນຳທ່ານໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນທີ່ສຸດ. ສະຖານະການນີ້ຖືກສົ່ງມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ຫຍັງບາງຢ່າງ ມັນມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນທີ່ເກັ່ງຂຶ້ນ, ດີຂຶ້ນ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານຍືດຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ໄປສູ່ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງໄດ້. ການເອົາຊະນະສັດຕູໂຕຮ້າຍທີ່ຈະມາຂັດຂວາງອະນາຄົດທີ່ດີຂອງຄົນເຮົາທີ່ດີສຸດກໍແມ່ນການຮັກສາທັດສະນະຄະຕິດ້ານບວກເອົາໄວ້ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຄົ້ນຫາແຮງ ບັນດານໃຈໃນໂຕເອງໃຫ້ພົບ ຢ່າລືມວ່າແຮງບັນດານໃຈເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄປຫາຢູ່ໃສໄກ ເຮົາສາມາດຫາໄດ້ຈາກໂຕເຮົາເອງ, ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະສ້າງ  ແລະ ເກັບຮັກສາມັນໄວ້ຈົນກ່ວາເຮົາຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຕັ້ງໃຈໄວ້, ແຮງບັນດານໃຈຈະເປັນສິ່ງທີ່ນຳພາເຮົາໃຫ້ເຮົາໄປເຖິງຝັນທີ່ບໍ່ມີສັດຕູໂຕໃດມາຂັດຂວາງມັນໄດ້ ຖ້າໃຜຍັງບໍ່ມີກໍຕ້ອງຄົ້ນຫາມັນໃຫ້ພົບ ເພື່ອຈັບມັນໃຫ້ແໜ້ນ ແລ້ວໃຫ້ມັນບິນພາເຮົາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້ຕາມທີ່ຫວັງໄວ້.

- lattana banner - ເອົາຊະນະສັດຕູດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ
- lattana banner 1 - ເອົາຊະນະສັດຕູດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ
-    AD conten website - ເອົາຊະນະສັດຕູດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!