ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ

ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ - 86 - ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ
ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ - AGL banner - ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ
ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ - 53 - ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ

ບໍ່ວ່າອາຊີບໃດ, ເຮັດອັນ ໃດກໍຕາມ, ຖ້າເຮົາບໍ່ມີຄວາມ ອົດທົນພະຍາຍາມແລ້ວກໍ ຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ດັ່ງຄຳສຸພາສິດ ບູຮານໄດ້ເຕືອນ ພວກເຮົາໄວ້ວ່າ: “ເກົ້າອົດສິບເຢື້ອນ, ຫາກຊິໄດ້ທ່ອນຄຳ” ນີ້ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ ຄຳເສີຍ ຈຳປາແກ້ວມະນີ, ຢູ່ບ້ານຫລັກຂາວ ເມືອງທ່າແຕງ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ມາຮອດປີນີ້ເພິ່ນມີອາຍຸ 50 ປີແລ້ວ, ແຕ່ເພິ່ນຍັງເປັນຄົນ ແຂງແຮງດັ່ງໄວສ້າງໄວສາ, ສົມກັບເປັນຜູ້ມີຜົນ ສຳເລັດໃນວຽກງານຜະລິດກະສິກຳມາແລ້ວ.

ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ - 86 - ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ

ຄຳເສີຍ ຢູ່ໃນຊຸດຊາວໄຮ່ນາ,   ອອກຈາກເຮືອນ ມາຕ້ອນຮັບຄະນະນັກຂ່າວ  ເມືອງ ທ່າແຕງພວກເຮົາດ້ວຍ  ຄວາມຍິ້ມແຍ້ມ ແລະ ຈິງໃຈ,  ຖັກທາຍຖາມຂ່າວຄາວນຳ ກັນຕາມແບບຊົນນະບົດແລ້ວ, ນັກຂ່າວພວກເຮົາກໍ ບໍ່ໄດ້ປະປ່ອຍເວລາອັນມີຄ່ານີ້, ຖາມ ເຖິງຄວາມເປັນມາ ຂອງຊີວິດຄອບຄົວ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ເພິ່ນປະສົບ ຜົນສຳເລັດມາໃນການຜະລິດກະສິກຳ, ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມ ຮັ່ງມີໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້.

ທ່ານ ເສີຍເລົ່າສູ່ຝັງວ່າ: ໃນເມື່ອກອນຄອບຄົວຂອງ ເພິ່ນກໍນອນຢູ່ໃນບັນຊີຄອບ ຄົວທຸກ ຍາກຂອງບ້ານຫລັກ ຂາວມີອາຊີບປູກກາເຟ, ເຮັດ ນາປູກເຂົ້າ ແລະ ເຮັດສວນ ແບບປະສົມປະສານເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວ, ແຕ່ຜົນຜະລິດ ບໍ່ຄ່ອຍດີພຽງກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ ກໍເປັນການຍາກການຜະລິດ ຍັງອີງໃສ່ທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນຕໍ, ປີໃດສະພາບດິນຟ້າອາກາດອຳນວຍກໍຍັງໄຄແດ່ ແລະ ປີໃດຟ້າບໍ່ເປັນໃຈກໍ ຈົນ ເກືອບຈະໄດ້ຂໍທານກິນ.

ແຕ່ລະມື້ນັ່ງຄິດ, ນອນ  ງ່ຳເພື່ອຊອກຫາທາງອອກ, ຈົນມາຮອດປີ 2000 ພັກ- ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນ ຄ້າ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວກະ ສິກອນສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ ຂອງຕົນມີຢູ່. ຈາກນັ້ນຄອບ ຄົວຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງທຶນປູກຜັກກະລຳປີ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າໃນເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕາທີ່ເຫລືອຈາກການ ປູກກາເຟ ຈຳນວນ 2 ເຮັກຕາທີ່ຄອບຄົວມີຢູ່.

ໃນຂະນະທີ່ມີການຕົກ ລົງເປັນເອກະພາບໃນຄອບຄົວແລ້ວ,  ແຕ່ພັດຍັງຂາດປັດໄຈເງິນທຶນຈະເອົາມາ ຈາກໃສ່, ເພາະທ່າແຮງດັ່ງ ກ່າວໃນຄອບຄົວພັດຍັງຈຳກັດ, ຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນ ໃຈໄປຢືມ ທຶນນຳທະນາຄານຕື່ມອີກ ປະມານ 90% ຂອງຕົ້ນທຶນ ທີ່ຕົນມີຢູ່, ເພື່ອມາດຳເນີນການບຸກເບີກ ເນື້ອທີ່ສວນ, ພ້ອມມີແຜນປູກຂີງ, ໝາກ ເຂືອ, ໝາກເຜັດ ແລະ ບາງ ສະນິດພືດເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ໄວ.

ເຊິ່ງປີທຳອິດກໍເຫັນລາຍຮັບຂຶ້ນມາຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດດັ່ງກ່າວ, ເຖິງບໍ່ທັນຫລວງຫລາຍແຕ່ກໍສາມາດ ຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບຍເງິນກູ້ໄດ້ຈຳນວນໃດໜຶ່ງ, ຈາກນັ້ນຄອບຄົວກໍ ຢຶດຖືເອົາອາຊີບນີ້ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວເພາະການໃຊ້ ແຮງງານກໍບໍ່ຫລາຍຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຄົນໃນຄອບຄົວ, ພ້ອມນັ້ນກໍບົວລະບັດຜົນລະປູກໄດ້ງ່າຍ.

ຍ້ອນເຂດນີ້ມີອາກາດ ຊຸມເຢັນເໝາະແກ່ການປູກ ພືດກະສິກຳ, ຈາກນັ້ນມາພຽງ 2-3  ປີຄອບຄົວກໍສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນໄດ້ ແລະ ຄ່ອຍໆກ້າວມາສູ່ຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີ.

ທ່ານ ຄຳເສີຍ ເປີດເຜີຍວ່າ: ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວໃນ ແຕ່ລະປີຄອບຄົວຂອງຕົນມີລາຍຮັບຈາກຜົນຜະລິດດັ່ງກ່າວປະມານ 30 ລ້ານກວ່າກີບ, ນອກຈາກແບ່ງປັນເຂົ້າໃນການຊຳລະຕົ້ນທຶນ, ໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວແລ້ວມາຮອດປັດຈຸບັນຄອບຄົວຍັງສາມາດປຸກສ້າງເຮືອນ ຢູ່ແບບຖາວອນໄດ້ອີກ 2 ຫລັງພ້ອມຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ໃນຄົວເຮືອນໄດ້ພຽງພໍ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກ 3 ຄົນສາມາດຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີ, ພ້ອມໄດ້ຊື້ດິນເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ການຜະລິດຕື່ມອີກ, ສົມແລ້ວກັບຄຳສຸພາສິດບູຮານ ເຕືອນໄວ້ “ເກົ້າອົດເກົ້າເຢື້ອນຫາກຊິໄດ້ທອນຄຳ” ມັນເປັນຈິງແລ້ວ./.

ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ - lattana banner - ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ
ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ -    AD conten website - ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ
ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ - lattana banner 1 - ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວພົ້ນທຸກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!