ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ

ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ - 1432 - ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ
ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ - AGL banner - ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລູກເມືອງພວນ

ກ່ອນຈະຖອດທໍ່ອົກຊີ ອອກຈາກປາກ ແລະ ດັງ ຂອງ Scott Hawkins ເພື່ອ ໃຫ້ເຂົາໄປດ້ວຍຄວາມສະ ຫງົບ, ອາຍຸ 37 ປີຢູ່ສະຫະລັດ, ເມຍໄດ້ກົ້ມລົງຈູບປາກເຂົາ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

Scott Hawkins ລົ້ມປ່ວຍລົງຢ່າງກະທັນຫັນ,    ເຊິ່ງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວມາແຕ່ຕົ້ນ  ເດືອນ ກໍລະກົດຜ່ານມາ. ເມຍ ຂອງເຂົາຊື່ Danielle Hawkins ເວົ້າວ່າ: “ກ່ອນ ຈະສິ້ນລົມຫາຍໃຈ, ເຂົາໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປຫາ,   ແລ້ວເຂົາເວົ້າກັບຂ້ອຍວ່າ:   “ອ້າຍເຈັບຫົວແຮງ, ຄືຊິບໍ່ ລອດແລ້ວ ”.

ໃນທັນໃດ, ຜູ້ເປັນເມຍກໍ ໄດ້ໂທ ເອົາລົດກູ້ໄພສຸກເສີນມາ ເພື່ອເອົາຜົວໄປໂຮງໝໍ. ຄວາມດັນເລືອດຂຶ້ນສູງ, ນໍ້າຖ້ວມປອດ ແລະ ຂາດອົກຊີເຈນ ຢ່າງຮຸນແຮງ. ປະລິມານອົກຊີເຈນ ໃນເລືອດຍັງເຫຼືອພຽງ 60-70 ເທົ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະຄົນປົກະຕິແມ່ນມີປະມານ 95-100.

ທ່ານໝໍບົ່ງມະຕິວ່າ, Scott ມີອາການເສັ້ນເລືອດ ຕຶງໃນສະໝອງ, ຊຶ່ງຈະເຮັດ ໃຫ້ເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ, ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຜ່າຕັດຢູ່ນັ້ນ, Scott ຊໍ້າພັດເຈັບຫົວໃຈຂຶ້ນ ມາອີກ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາໝົດສະຕິ, ອົກຊີເຈນ ໃນສະໝອງ ກໍຂາດຫາຍໄປ. ທ່ານໝໍໄດ້ ບອກໃຫ້ຜູ້ໃກ້ສິດທີ່ສຸດໃນຄອບຄົວເຂົ້າໄປຫາເຂົາເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ເຂົາຈະຈາກໄປ ເພາະຮູ້ແລ້ວ ວ່າ ເຂົາຄົງບໍ່ລອດແນ່ນອນ. ບັນດາທ່ານໝໍໄດ້ເວົ້າກັບ ຂ້ອຍວ່າ: “ຈົ່ງປະໃຫ້ລາວຈາກໄປໂດຍສະຫງົບ”

ກ່ອນຈະປົດທໍ່ອົກຊີອອກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄປດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ, ເມຍຂອງເຂົາ Danielle ໄດ້ກົ້ມລົງຈູບປາກຜົວເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ແຕ່ປາກົດວ່າຜົວກໍຈູບເຂົາຄືນ, ເຂົາກໍເລີຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໝໍບໍ່ຟ້າວປົດທໍ່ອົກຊີອອກຈາກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນ ທ່ານໝໍວ່າບໍ່ລອດແລ້ວ           ກໍຕາມ.

ອະພິນິຫານໄດ້ມາເຖິງ, ເມຍຂອງເຂົາມີຄວາມເຊື່ອ ໝັ້ນວ່າເຂົາຕ້ອງກັບຄືນມາ. ພາຍຫຼັງ 5 ອາທິດຕໍ່ມາ, Scott ບໍ່ຈຳເປັນໃສ່ທໍ່ ອົກຊີອີກ.

Danielle ແລະ Scott ຮູ້ຈັກກັນດ້ວຍຄວາມຮັກມັກດົນຕຣີຄືກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລະ ເທື່ອເມື່ອໄປຢາມຜົວຢູ່ໂຮງໝໍຄັ້ງໃດ, ຜູ້ເປັນເມຍກໍມັກຈະເອົາ ກີຕາ ໄປໃຫ້ຜົວຫຼີ້ນ ແລະ ເຂົາກໍຄ່ອຍໆຫຼີ້ນໄປແຕ່ລະໂນດ. ບັນດາທ່ານໝໍ ເວົ້າວ່າ: ນັ້ນເປັນພຽງການ ຕອບສະໜອງແບບທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ. Danielle ບອກໃຫ້ເຂົາຫຼີ້ນໄປໂນດອື່ນ ເຂົາກໍເຮັດໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, Scott ຍັງຮຽນເວົ້າ. ຄຳເວົ້າ ທີ່ເຂົາເວົ້າອອກຈາກປາກ  ຄຳທຳອິດແມ່ນ “ອ້າຍຮັກນ້ອງ”, ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນ ຄຳເວົ້າ “ເອົາຢາແກ້ປວດ ໃຫ້ອ້າຍກິນແດ່”. ເມື່ອທ່ານ ໝໍຖາມວ່າ: “ເຈົ້າກຳລັງຫຼີ້ນ ຫຍັງກັນ” ເຂົາຕອບວ່າ: “ຫຼີ້ນດົນຕຣີ”, ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ສະແດງວ່າຄົນປ່ວຍໄດ້ ຟື້ນຕົວຄືນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ໝໍກໍ ໄດ້ຍ້າຍໃຫ້ເຂົາໄປຢູ່ສູນ       ບຳບັດສຸຂະພາບທີ່ West Michigan. ຢູ່ທີ່ນີ້, ເຂົາໄດ້ຫັດ ແອບ 6 ມື້ຕໍ່ອາທິດຕະຫຼອດ 16 ອາທິດ. Scott ເປັນນັກ ດົນຕຣີທີ່ມີຄວາມສາມາດ. ສະນັ້ນ, ໃນເວລາຟື້ນ ຟູສຸຂະ ພາບນີ້, ເຂົາອາດຈະເຮັດ ທຸກ ສິ່ງທີ່ເຂົາມັກຮັກໃນດົນຕຣີ.

ຊ່ຽວຊານຜູ້ປິ່ນປົວ Alika Seu ແລະ ຜູ້ອື່ນໆໄດ້ວາງ ແຜນຟື້ນຟູສຸຂະພາບຂອງ  ເຂົາດ້ວຍດົນຕຣີ ສົມທົບ ກັບການຮຽນເວົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ Scott ມີສຸຂະພາບແຂງ ແຮງຂຶ້ນ. ພາຍຫຼັງນອນໂຮງ ໝໍເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ເຂົາກໍ ສາມາດອອກໂຮງໝໍເມືອ ຢູ່ເຮືອນໄດ້.

Danielle ເວົ້າວ່າ: “ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນມີຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ທັງໝົດສິ່ງເຫຼົ່າ ນັ້ນ ມັນແມ່ນຄຳປະຕິຍານ ວ່າຈະບໍລິສຸດຕໍ່ເຂົາແຕ່ເວລາແຕ່ງງານພຸ້ນ, ບໍ່ວ່າແຕ່ຍາມ ເຈັບເປັນ ຫຼື ເວລາແຂງແຮງ ກໍຈະນັບຖືເຂົາຢູ່ຕະຫຼອດຊີວິດ” ພ້ອມດຽວກັນນີ້, Danielle ສະຫຼຸບວ່າ: “ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເປັນເມຍມີບາງຄັ້ງຄາວ ອາດມີຄວາມ ຊັດ ເຈນກວ່າສິ່ງໃດໆ ”.

ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ - 1432 - ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ
ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ -    AD conten website - ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ
ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ - lattana banner - ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ
ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ - lattana banner 1 - ຜົວໝົດສະຕິ ແຕ່ກັບຄືນຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນຮອຍຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເມຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!