ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ

ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ - 33 11 - ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ
ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ - AGL banner - ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຂອງລັດພາຄີຕໍ່ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ວັນ​ທີ 2-4 ກັນ​ຍານີ້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເຊ​ແນວ ເພື່ອພິຈາລະນາການຂໍອະນຸມັດຕໍ່ໄລຍະເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະໃນການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງຈາກສົງຄາມ ໃຫ້ຫມົດໄດ້ ພາຍໃນປີ 2020 ໂດຍ​ຕໍ່ອອກໄປຕື່ມອີກ 5 ປີ (2020-2025) ມີ 3 ປະເທດຄື: ບູນກາລີ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ສປປ ລາວ.

ສໍາລັບກໍລະນີຂອງ ສປປ ລາວ ຍ້ອນເປັນປະເທດທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງຫລາຍກວ່າຫມູ່ໃນໂລກ ເຊິ່ງກວມເອົາເຖິງ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດເກີນກວ່າຄວາມສາມາດດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອສາມາດເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນໃຫ້ຫມົດໄດ້ພາຍໃນ 5 ປີ.

ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ - 9MSPCCM - ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ

ສະນັ້ນ ລັດຖະບານ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຍື່ນເອກະສານຂໍຕໍ່ເວລາເພື່ອໃຫ້ສາກົນ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ພິຈາລະນາຕັດສິນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທີ 9 ຜ່ານມານີ້.

ເນື່ອງຈາກຍັງສືບຕໍ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຫລາຍດ້ານ ບວກກັບ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງມີຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເອກະສານຄຳຮ້ອງຂໍພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຕໍ່ໄລຍະເວລາການເກັບກູ້ອອກໄປຕື່ມອີກ 5 ປີ (2020-2025), ໂດຍ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສຳຫລວດແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ໂດຍຜ່ານການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານທີ່ມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ສປປ ລາວ ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (Country Coalition) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ​ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີ​ຄວາມກົມກຽວລວມສູນ, ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນ, ສາມາດກຳນົດບູລິມະສິດໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າການນໍາພາຂອງລັດຖະບານ ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນບູລິມະສິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທຶນຮອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ - 18033960 1692887561014476 2206194658640595190 n - ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ
ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ - 67349342 1083597255177387 5783633489421139968 n - ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ
ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ - image 166 - ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ

ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008ມີເປົ້າຫມາຍເພື່ອຍຸດຕິການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ອາວຸດທີ່ໄຮ້ມະນຸດສະທຳດັ່ງກ່າວແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 2010. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ລົງນາມເປັນປະເທດທີສອງ ທັດຈາກປະເທດນອກແວ ເຈົ້າພາບແລະ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນດັ່ງກ່າວ.ໃນຖານະເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າຫມູ່,ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບກຽດແລະໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກວົງຄະນາຍາດສາກົນ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດ ຂອງສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ໃນປີ 2010 ຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດສູງ ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນັ້ນໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາເອກະສານພື້ນຖານຫລາຍສະບັບ ຂອງສົນທິສັນຍາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຖະແຫລງການວຽງຈັນ (Vientiane Declaration)ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານວຽງຈັນ (Vientiane Action Plan)2010-2015. ມາຮອດປະຈຸບັນສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວມີປະເທດທີ່ເປັນພາຄີແລ້ວທັງຫມົດ 106 ປະເທດ ແລະ ອີກ 14 ປະເທດທີ່ລົງນາມແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ.

ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ - lattana banner 1 - ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ
ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ - lattana banner - ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ
ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ -    AD conten website - ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຮັບຮອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາຕື່ມ​ອີກ 5 ປີ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!