ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ

ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ - 22584 - ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ
ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ - AGL banner - ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ

​ໂດຍ: ທິດ​ກ່ຳ

ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງລັດຖະບານເມື່ອ ບໍ່ດົນມານີ້ຄື: ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາທ່ານສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊີ້ ແຈງກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຜ່ານມາວ່າເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດອ່ອນ ຄ່າລົງ 3,81% ສ່ວນອັດຕາ ເງິນເຟີ້ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນ ມີພຽງ 1,90% ທຽບໃສ່ ແຜນແມ່ນຍັງຕ່ຳກວ່າ 5% ແລະ ຕໍ່ມາໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ ຜ່ານມານີ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງ ໃຈຜ່ານສື່ອອນລາຍໂດຍໄດ້ ລະບຸເຖິງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາມີ ການເໜັງຕີງແມ່ນຍ້ອນສະ ພາບເງິນຕາໃນຕະຫລາດ ສາກົນຜັນຜວນຫລາຍໃນ ໄລຍະ 8 ເດືອນຂອງປີ 2019. ຄຸນຄ່າຂອງເງິນໂດລາໄດ້ແຂງຕົວຂຶ້ນ 1,5% ເມື່ອທຽບກັບເງິນເອີໂຣ ແລະ ເງິນບາດກໍແຂງຄ່າຂຶ້ນ 2,50% ເມື່ອທຽບກັບເງິນ ໂດລາ.

ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເງິນກີບລາວອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້, ອີກປະການໜຶ່ງການຜະລິດສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງຂອງປະເທດ ເຮົາຊ້ຳພັດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງສາມາດສົ່ງອອກເພື່ອຕີກັບ ຕະຫລາດພາຍນອກໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກ ເຮົາພັດມີຄວາມຈຳເປັນນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກພາຍນອກເປັນຕົ້ນເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ທັງວັດຖຸດິບເຂົ້າມາ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການກິດຈະການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຈົນເຮັດໃຫ້ ມີການຂາດດູນໃນແຕ່ລະປີ ຢ່າງຫລວງຫລາຍພາຍມາກ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນບົດວິເຄາະດ່ັງກ່າວຍັງໄດ້ລະບຸເຖິງຊ່ອງທາງແກ້ໄຂໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານຄື: ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງການສົ່ງອອກໃຫ້ ຫລາຍໆ, ດຶງດູດການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຫັນມາຊົມໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນ, ທັງປະຢັດມັດທະຢັດ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ປະຕິບັດອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫລາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄວບຄຸມເງິນຕາໃນຂອດ ຈໍລະຈອນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະ ສົມກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ກໍຄືດັ່ງພວກເຮົາຮັບຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ: ທະນາຄານກາງ ຫລື ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນສູນລວມແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງເງິນ, ເປັນອົງການຂອງລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ, ທັງເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານເງິນຕາໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ທັງຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຊຳລະໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງນະໂຍບາຍ, ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການອັນລະອຽດ, ປັບປຸງເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຄານ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

ເປັນກະເປົາໃຫຍ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຮັກສາຄັງສຳຮອງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ທັງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາສະຖາບັນການເງິນ, ເຄື່ອງມືລະບົບກົນໄກການຊຳລະໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ. ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ແມ່ນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ອັນຕົ້ນ ຕໍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫລື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນທະນາຄານກາງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈດຶງດູດນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນຂະ ແໜງການທະນາຄານ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ມາລົງທຶນດ້ານທຸລະກຳການເງິນກັບສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບໝັ້ນຄົງ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດລາວໝັ້ນຄົງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ນີ້ລະຄືໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ພາລະກຳປະຫວັດສາດຂອງຊາດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ທິດກ່ຳ ນັບທັງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທົ່ວປະເທດຂໍຝາກຄວາມ ໝັ້ນໃຈໄວ້ກັບທະນາຄານ ຈົ່ງຮັກສາທັງຊອກທຸກວິທີ ທາງເພື່ອໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງເງິນກີບລາວຍືນຍົງຄົງຕົວດ້ວຍ ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດລາວເດີນໜ້າຢ່າໃຫ້ຄຸນຄ່າເງິນກີບລາວອ່ອນເພຍເປ້ຍ ລ່ອຍຄືດັ່ງສະພາບທີ່ເຫັນຜ່ານມາ./.

ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ - 22584 - ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ

ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ - lattana banner 1 - ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ
ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ -    AD conten website - ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ
ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ - lattana banner - ທະນາຄານ​ກາງ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!