ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ - 33 21 - ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ - Untitled design - ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

ໂດຍ: ລູກເມືອງພວນ

ຊາວກະສິກອນລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜະລິດຕາມຄວາມຊິນເຄີຍທີ່ເຮັດມາແຕ່ບູຮານນະການ ຊຶ່ງບໍ່ເຫມະກັບສະພາບປັດຈຸບັນແລ້ວ ຖ້າຢາກໃຫ້ເປັນເສດຖະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວກະສິກອນຄວນຫັນປ່ຽນວິທີການຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖະກິດ ແລະເປັນສິນຄ້າ, ບົນພື້ນຖານການໄລ່ລຽງຜົນຜະລິດຕາມລະດູການ ແລະ ແທດເຫມາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ສັງຄົມ,ຫມາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປູກຝັງໄປຕາມລະດູການຫຼື ເວົ້າຢ່າງຫນຶ່ງກໍຄື ບໍ່ປະໃຫ້ດິນຢູ່ລ້າ(ເປົ່າວ່າງ)ໂດຍບໍ່ເຮັດຫຍັງ ແລະ ກໍບໍ່ຄວນຈະປູກແຕ່ພືດຊະນິດດຽວໃນລະດູການດຽວແລ້ວກໍປະໃຫ້ດິນເປົ່າວ່າງ.ຫຼາຍປະເທດໃກ້ຄຽງ, ມາເຫັນພື້ນທີ່ຂອງລາວກ້ວາງໃຫຍ່ໄພສານ ແຕ່ປະໃຫ້ເປັນເຮື້ອໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະສິນຄ້າ.

ອັນນີ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຜະລິດກະສິກໍາຂອງລາວບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເທົ່າທີ່ຄວນ, ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຮັດໄປແບບທໍາມະຊາດ ກຸ້ມໃຜກຸ້ມມັນແຕ່ຍ້ອນຫຍັງສິ່ງນີ້ກໍມາຈາກຄວາມຊິນເຄີຍ ຊຶ່ງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການພັດທະນາການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຍັງມີຫນ້ອຍ, ເຄີຍປູກອັນໃດກໍເຮັດອັນນັ້ນ, ການຜະລິດມີສໍ່າໃດກໍປູກສໍ່ານັ້ນ, ຊຶ່ງຍັງຂາດຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຮູ້ຊອກໂອກາດເພື່ອຂະຫຍາຍການຜະລິດຂອງຕົນໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ຫມາຍວ່າຕ້ອງຮູ້ຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ ແລະ ຮູ້ເຫັນປ່ຽນໄປປູກພືດຊະນິດອື່ນທີ່ສາມາດຂາຍໄດ້ເງິນຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ອາດຈະປູກພືດລົ້ມລຸກທີ່ສາມາດປູກໄດ້ຫຼາຍຮອບວຽນ ແລະ ຂາຍໄດ້,ສາມາດຫັນປ່ຽນລະດູການໄດ້ເພື່ອສາມາດຫລີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງຂອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ປູກຂອງຕົນກາຍເປັນເງິນເປັນຄໍາ ພ້ອມນັ້ນຕ້ອງຮູ້ຫັນປ່ຽນວິທີການແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດໃຫ້ທັນກັບຍຸກສະໄຫມ. ຍົກຕົວຢ່າງ:ຄອບຄົວຫນຶ່ງມີພື້ນທີ່ປູກຝັງພຽງແຕ່ 1 ເຮັກຕາ, ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໃຫ້ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ເປັນເສດຖະກິດທີ່ສຸດ ?

ຕາມບົດຮຽນຂອງເພື່ອນບ້ານຫວຽດນາມໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນພື້ນທີ່ດິນ 1 ເຮັກຕານັ້ນ, ພາຍຫຼັງປູກເຂົ້ານາປີແລ້ວ ກໍຕໍ່ໃສ່ນາແຊງ, ເກັບກູ້ເຂົ້ານາແຊງແລ້ວ ກໍປູກພືດຜັກຕ່າງໆທ່ີມີຜົນເສດຖະກິດ,ຕະຫລາດມີຄວາມຕ້ອງການແລະ ເຫມາະກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ(ແລ້ງ, ຖ້ວມ), ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຕ້ອງຮູ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການໃນການດໍາເນີນການປູກ-ລ້ຽງ ຫຼື ອາດຈະຜະລິດເປັນຟາມ, ເປັນກຸ່ມ, ປູກພືດແບບກະເສດສຸມຢ່າງເປັນຕ່ອງໂສ້ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ, ຄຸນນະພາບສູງ ອັນທີ່ສໍາຄັນແມ່ນມີອໍານາດຕໍ່ລອງທາງດ້ານລາຄາໄດ້ດີ, ການຕະຫຼາດຄ່ອງຕົວກ່ວາທີ່ຜະລິດເອກະເທດ. ຕາມບົດຮຽນຂອງເພື່ອນບ້ານຫວຽດນາມ ເພີ່ນມີສູດທີ່ວ່າVAC. V ມີຄວາມຫມາຍວ່າເວື່ອນ (ສວນ), A ມີຄວາມຫມາຍວ່າ ອາວ(ຫນອງ ຫຼື ສະ),C ມີຄວາມຫມາຍວ່າ ຈ່ວງ(ຄອກ). ຊຶ່ງ 3 ຢ່າງນີ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພົວພັນກັນ ກາຍເປັນວົງຈອນຕ່ອງໂສ້ຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ. ສວນປູກພືດຜັກເພື່ອລ້ຽງຄົນ ແລະ ສັດ, ຫນອງ ຫຼື ສະ ໄວ້ເພື່ອລ້ຽງສັດນໍ້າ ເຊັ່ນ: ປູ ປາ ກຸ້ງຫອຍ ກົບ ຂຽດ…ເມື່ອສັດຖ່າຍເທສິ່ງເສດເຫຼືອລົງໄປກໍເປັນອາຫານໃຫ້ສັດນໍ້າເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງເປັນວົງຈອນ.

ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

ຊຶ່ງບົດຮຽນນີ້, ຢູ່ລາວເຮົາກໍມີຕົວແບບຫຼາຍແຫ່ງແລ້ວ,ຊຶ່ງຊາວກະສິກອນລາວຄວນຮຽນຮູ້ ແລະ ເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນ, ບໍ່ຄວນປັກໃສ່ປູກ ຫຼື ລ້ຽງແຕ່ອັນໃດອັນຫນຶ່ງໃນລະດູດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີກໍາລັງໃຈຫ້າວຫັນໃນການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ລັດຖະບານກໍຄວນມີນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ “ຜູກພັນສອງສົ້ນ” ຫຼື ສູດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍຮູ້ກັນ “2 +3” ນັ້ນເອງ. ຖ້າປະຕິບັດໄດ້ຕາມສູດດັ່ງກ່າວຄິດວ່າການຜະລິດກະສິກໍາຂອງລາວເຮົາຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແນ່ນອນ.

ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະເສດຕະກອນຄວນຫັນທິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!