ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ - 44 13 - ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ - AGL banner - ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ, ຫລັງຈາກເຫັນວ່າຫລາຍຫົວ ໜ່ວຍທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຕົກຢູ່ໃນສະພາບອ່ອນແອ ແລະ ປະສົບບັນຫາຫລາຍ ດ້ານໃນການບໍລິຫານຈັດການ-ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງໆທີ່ລັດລົງທຶນ, ພ້ອມທັງຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ເປັນກໍາລັງແຮງຊຸກຍູ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ້ໜັກແໜ້ນ ແລະ ສາມາດພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ.

ທ່ານຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດລັດ ລົງທຶນ 100% ຈະມີສະພາບໍລິຫານທີ່ເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍກໍານົດໄວ້, ສ່ວນຫົວໜ່ວຍທີ່ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນຫລາຍກວ່າ 50% ຂຶ້ນໄປຈະມີກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເປັນອົງການສູງສຸດໃນການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດນັ້ນ ແລະ ມີຕາງໜ້າລັດຖະບານໃນນາມຜູ້ຮ່ວມລົງທຶນຈະເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຊຶ່ງນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງລັດຢູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນຫລາຍກວ່າ 100 ຫົວ ໜ່ວຍໃນຈໍານວນທັງໝົດ 187 ຫົວໜ່ວຍ, ມີທຶນຈົດທະບຽນຫລາຍກວ່າ 225.495 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ, ວິສາຫະກິດລັດຖືຮຸ້ນແຕ່ 51%-100%) ມີ 133 ຫົວໜ່ວຍ (ສູນກາງຄຸ້ມຄອງຂອງ 57 ຫົວໜ່່ວຍ) ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງ 76 ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ 49% ລົງມາມີ 54 ຫົວໜ່ວຍ, ສໍາລັບກະຊວງການເງິນຄຸ້ມຄອງມີ 60 ຫົວໜ່ວຍ, ລວມມີມູນຄ່າຊັບສິນປະມານ 113.315 ຕື້ກີບທຽບເທົ່າ 80,51% ຂອງຈີດີພີ (GDP) ແລະ ໃນຜ່ານມາ ການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆຂອງບັນດາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ຫລາຍກວ່າ 37.248 ຕື້ກີບ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ຜ່ານການປະເມີນປະສິດທິຜົນທາງດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ 100% ຈໍານວນ 40 ຫົວໜ່ວຍເປັນວ່າການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ປະສິດທິຜົນດີມີພຽງ 7 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະສິດທິຜົນປານກາງ 14 ຫົວຫນ່ວຍ, ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ 19 ຫົວໜ່ວຍ.. ສໍາລັບວິສາຫະກິດລັດທົງທຶນ 51-99% ໃນຈໍານວນ 5 ຫົວໜ່ວຍ ເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜົນດີ 4 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະສິດທິຜົນປານກາງ 1 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ 49% ລົງມາໃນຈໍານວນ 15 ຫົວໜ່ວຍເຫັນວ່າມີປະສິດທິ ຜົນດີ 5 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະສິດທິຜົນປານກາງ 3 ຫົວໜ່ວຍ, ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ 7 ຫົວໜ່ວຍ, ຕໍ່ສະພາບດັ່ງກ່າວແມ່ນຕ້ອງຮີບດ່ວນໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພື່ອແນ ໃສ່ຫລຸດຜ່ອນການຖົມຂຸມດ້ານງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ໂດຍໃນປີ 2019 ໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດ ຄື: ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ, ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງທາງເລກ 8, ລັດວິສາຫະກິດນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟລາວ, ລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 2. ນອກນັ້ນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫັນໄປຮ່ວມທຶນ 3 ຫົວໜ່ວຍຄື: ລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ, ລັດວິສາຫະກິດ ບໍລິການກະສິກໍາ, ລັດວິສາຫະກິດຝຸ່ນຊີວະພາບດົງຊຽງດີ. ຄົ້ນຄວ້າໂຮມຕົວເຂົ້າກັນມີ 4 ຫົວຫນ່ວຍຄື: ລັດວິສາຫະກິດລາວຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ລັດວິສາຫະ ກິດສະຫນອງວັດຖຸເຕັກນິກ, ລັດວິສາຫະກິດລ້ານຊ້າງພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ລັດວິສາຫະກິດການຄ້າສາກົນລາວບໍລິການ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ສະເໜີໄປຮູບການອື່ນໆ, ຂາຍຮຸ້ນອອກບາງສ່ວນ ຫລື ອອກທັງໝົດມີ 4 ຫົວ ຫນ່ວຍຄື: ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ, ບໍລິສັດເປໂຕຣລາວຈໍາກັດ, ບໍລິສັດທ່ອງ ທ່ຽວລາວອິນເຕີ, ບໍລິສັດຫົງລິນລໍາເບີຈໍາກັດ, ເນື່ອງຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິດດັ່ງກ່າວດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພັກ-ລັດຖະບານ ກໍຄືກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ ນາການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດສ້າງກໍາໄລ ແລະ ປັດຈຸບັນລັດວິສາ ຫະກິດທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການປັບປຸງມີ 9 ຫົວໜ່ວຍຄື: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ, ການບິນລາວ, ລ້ານຊ້າງພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ລາວຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ການຄ້າສາກົນລາວບໍລິການ, ດາຟີ, ວິສະວະການນ້ໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມ ກະສິກໍາ.

ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ - lattana banner - ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ -    AD conten website - ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ - lattana banner 1 - ລາວເລັ່ງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!