ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ

ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ - 11 14 - ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ
ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ - AGL banner - ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ

ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງລັດຖະບານເຮົາ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ການຖອດຖອນບົດຮຽນນຳຫຼາຍປະເທດຖືວ່າສຳຄັນ.

ສປ ຈີນເຮັດໃຫ້ຊາວໂລກຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳ ກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ໃຊ້ເວລາບໍ່ຫລາຍເທົ່າໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດຫລາຍລ້ານຄົນຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກເຊິ່ງບາງບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນມີດັ່ງນີ້.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງຂອງປະເທດເຮັດໃຫ້ ອຸດສາຫະກຳ ແລະຕົວເມືອງຂະຫຍາຍຕົວເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງງານກະສິກຳຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໃນເມື່ອກ່ອນມີວຽກເຮັດທີ່ມີລາຍຮັບສູງກວ່າເກົ່າ. ນັບແຕ່ປີ 1978-2015, ຈຳນວນຜູ້ຄົນທີ່ມີອາຊີບທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວກະສິກຳນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 29% ມາເປັນ 70%.

ໃນລະຫວ່າງປີ 2002 ຫາ 2012 ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນທີ່ເປັນເງີນເດືອນ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງເພີ່ມຈາກ 26% ມາເປັນ 43% ຂອງຄອບຄົວໃນເຂດຊົນນະບົດເຊິ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ໃກ້ຄຽງກັບລະດັບສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງການຈ້າງງານໃນຂະບວນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝຂອງຈີນ.

ນອກນັ້ນ, ລະບົບການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນແມ່ນມີປະສິດທິຜົນໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປ ຈີນ. ການໂອນກຳມາສິດທີ່ດິນປູກຝັງໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງຈີນຖືເປັນບູລິມະສິດອັນໜຶ່ງລັດຖະບານເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນຄົວເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງຈີນແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ກວມເອົາ 90% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຄົວເຮືອນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບທີ່ດິນຈຳນວນ 0.6 ເຮັກຕາ (ດິນປູກຝັງ).

ຄຽງຄູ່ກັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນປະຊາຊົນບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິຮູບວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການໂອນທຶນຮອນຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາວຽກງານກະສິກຳຕຶ່ມອີກ.

ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ

ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ, ແຜນງານການພັດທະນາສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນການສ້າງລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ. ສປ ຈີນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງແຜນງານທີ່ສຳຄັນນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນນີ້ຮວມມີການສຶກສາພາກບັງຄັບຮອດລະດັບມັດທະຍົມ, ລະບົບສາທາລະນະສຸກຊົນນະບົດ, ລະບົບເບ້ຍລ້ຽງທາງສັງຄົມຕໍ່ຜູ້ອາໄສໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍການຄອງຊີບ.

ຈາກບັນດາລະບົບການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຕາມຕົວເລກທາງການໃຫ້ຮູ້ວ່າການໂອນລາຍຮັບດັ່ງກ່າວລະຫວ່າງປີ 2002 ຫາ 2012 ເຮັດໃຫ້ຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 21%.

ສິ່ງສຳຄັນແຜນງານການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ມີຈຸດສຸມ, ນັບແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນໄດ້ດຳເນີນແຜນງານດັ່ງກ່າວເຊິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການວຽກງານການພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງຈີນ, ແຜນງານດັ່ງກ່າວຮວມເອົາວຽກງານການພັດທະນາໂຄ່ງລ່າງ ພື້ນຖານ, ການພັດທະນາສັງຄົມ, ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ແລະການສ້າງລາຍຮັບເພື່ອຊ່ວຍຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະສາມາດສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງ. ຈາກຕົວເລກທາງການໃຫ້ຮູ້ວ່ານັບແຕ່ປີ 1980 ຫາ 2016 ລັດຖະບານໄດ້ສຸມທຶນຮອນໃສ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວກວ່າ 70 ຕື້ໂດລາ ສະຫະລັດ.

ລັດຖະບານ ສປຈີນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ 2020 ເປັນປີ ທີ່ຄວາມທຸກຍາກໝົດໄປຈາກປະເທດເຊິ່ງອີກພຽງປີດຽວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ສປ ຈີນ ໄດ້ສ້າງບົດຮຽນຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້, ເລືອກເຟັ້ນເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ.

ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ - lattana banner - ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ
ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ - lattana banner 1 - ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ
ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ -    AD conten website - ບາງບົດຮຽນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ ສປ ຈີນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!