ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ

ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ - 55 7 - ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ
ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ - AGL banner - ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ

ໃນວັນທີ 11 ຕຸລານີ້,  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນປະຊາກອນ (UNFPA) ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆໄດ້ ຈັດງານສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ ຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອຄານ ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫລາຍ.

ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ - IMG 7533 - ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ

ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບຫນ້າຂອງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບແຜນງານນາງນ້ອຍ ປີ 2030, ຫລາຍຂະແໜງການໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດການໂຄສະນາຂໍການ ສະໜັບສະໜູນເພື່ອການລົງທຶນໃສໄວໜຸ່ມຍິງໃນລາວຫລາຍກວ່າເກົ່າ.ປີນີ້ແມ່ນປີຄົບຮອບສາມປີຂອງກອບແຜນງານ 2030 ຂອງນາງ ນ້ອຍ, ແຜນການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເດັກຍິງລາວອາຍຸ 10-19 ປີ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນປີ 2030. ນາງນ້ອຍໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຂຶ້ນມາໃນປີ 2016 ເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງເດັກຍິງໃນລາວ ແລະ ນ້ອຍ ກໍແມ່ນຊື່ຂອງຜູ້ຍິງລາວທີ່ມັກເອີ້ນກັນ.ສປປ ລາວມີປະຊາກອນ 6,5 ລ້ານຄົນ, 58% ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 25 ປີ. ໃນນັ້ນ, ຫລາຍກວ່າ 7 ແສນ ແມ່ນເດັກຍິງອາຍຸ 10-19 ປີ. ລາວເຖິງຈະເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດສູງກວ່າ 7% ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເດັກຍິງລາວທີ່ເປັນຕົວແທນໂດຍ ນາງ ນ້ອຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຍິງທີ່ຖືກປ່ອຍປະໃນເລື່ອງຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການຈ້າງງານ ແລະ ໂອກາດ ອື່ນໆ.

ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງຜູ້ຍິງລາວທີ່ປະເຊີນຫນ້າກັບເລື່ອງການສຶກສາ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສໍາພັນ, ໂພຊະນາການ, ການຈ້າງງານ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂອກາດທີ່ຈະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາ ໃນເລື່ອງໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນາງ ນ້ອຍ 2030 ກໍຄືກົນໄກການປະສານຂອງຫລາຍຂະແໜງການເພື່ອສຸມໃສ່ບັນຫາຂອງໄວຫນຸ່ມຍິງໃນທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, “ພວກເຮົາ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ ນາງ ນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງທຸກຄົນໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມຢ່າງໜັກໜ່ວງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ  ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)”, ຕົວແທນຈາກທິມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກອບແຜນງານ ນາງ ນ້ອຍ 2030 ໄດ້ແລກປຽນຜົນສໍາເລັດແຕ່ປີ 2016 ນັບຕັ້ງແຕ່ສ້າງຕັ້ງນາງນ້ອຍ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ ໄດ້ປັບປຸງບັນດາຜົນສໍາເລັດທີ່ແນ່ນອນໃນການກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ ລວມທັງຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ການເຮັດວຽກທີ່ມີກຽດ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ.ນອກນັ້ນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ປັບປຸງຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນພັດທະນາ 5 ປີໃນຕໍ່ໜ້າ (ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຄັ້ງທີ 9). ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ມີຄວາມເຫັນທີ່ເປັນເອກະພາບກັນວ່າການລົງທຶນສໍາລັບໄວໜຸມຍິງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນແມ່ນວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບປະເທດລາວ ເພື່ອການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ.ຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການ UNFPA ປະຈໍາລາວກ່າວວ່າ: “ຮັກພວກເຮົາທຸກຄົນ, ນ້ອຍ ຝັນຢາກຈະໄປໂຮງຮຽນ, ຝັນທີ່ຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີວຽກເຮັດທີ່ດີ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນເລື່ອງຂອງລາວ. ກອບແຜນງານ 2030 ຂອງ ນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັນເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງນາງ ນ້ອຍ ເປັນຄວາມຈິງ” ນາງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບ ສະຫນູນຢ່າງແຂງແຮງໃນການລິເລີ້ມກອບແຜນງານນາງ ນ້ອຍ 2030 ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ.

ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ - lattana banner 1 - ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ
ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ -    AD conten website - ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ
ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ - lattana banner - ຍິງໜຸ່ມລາວຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກຍິງສາກົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!