ທຫລ ຍອມຮັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ

- 34386241 money exchange Laos Kip to US Dollar isolated Stock Photo - ທຫລ ຍອມຮັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ
- Untitled design - ທຫລ ຍອມຮັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ

- 34386241 money exchange Laos Kip to US Dollar isolated Stock Photo - ທຫລ ຍອມຮັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າ: ດ້ານດີແມ່ນເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບມີສະຖຽນລະພາບ, ລະບົບການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ສັງຄົມ, ສາມາດຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຫລາຍສະກຸນຢູ່ພາຍໃນປະເທດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຕີຖອຍບັນຫາຕະຫລາດມືດທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນມີການປັ່ນປ່ວນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍຍອມຮັບວ່າຍັງມີດ້ານອ່ອນຈໍານວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ: ຍັງບໍ່ສາມາດຕີຖອຍໄດ້ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງສັງຄົມຢ່າງຂາດຕົວ ຍ້ອນວ່າສັງຄົມມີຄວາມຊີນເຄີຍກັບການຖືຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດມາເປັນເວລາຍາວນານ, ຂະນະດຽວກັນຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງສັງຄົມແມ່ນມີສູງແຕ່ການສະໜອງເງິນຕາຂອງລະບົບທະນາຄານບໍ່ພຽງພໍ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາຂອງຕະຫລາດ ແລະ ທະນາຄານ, ນອກຈາກນີ້ການຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນມີຕົ້ນທຶນສູງເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ເງິນສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອດັດສົມຕະຫລາດ, ການລົງຕິດຕາມກວດກາເພື່ອຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນຍັງບໍ່ທັນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີມາດຕະການເດັດຂາດຕໍ່ການຊໍາລະພາຍໃນປະເທດເປັນເງິນກີບ.

ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສັງຄົມມີຄວາມສົນໃຈຄື: ນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນປັດຈຸບັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍກູ້ແນວໃດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ?. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ແຈງວ່າ: ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດທຸລະກິດ, ການພິຈາລະນາບັນຫາດອກເບັ້ຍນັ້ນໃນມຸມມອງຜູ້ຝາກເງິນແມ່ນຕ້ອງການໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ, ສ່ວນຜູ້ກູ້ກໍຕ້ອງການດອກເບັ້ຍຕໍ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນຫລຸດລົງ, ສະນັ້ນການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານແມ່ນອີງໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ເພີ່ມສ່ວນຕ່າງຕື່ມເຫລັກໜ້ອຍ ເພື່ອເປັນຜົນຕອບແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນ. ສຳລັບການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແມ່ນອີງໃສ່ດອກເບ້ຍເງິນຝາກບວກສ່ວນຜິດດ່ຽງກຳໄລໃດໜຶ່ງ (ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 4%) ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເຄື່ອນໄຫວມີລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ. ຜ່ານການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຫລຸດລົງ, ສະແດງອອກຄືເງິນຝາກປະຈຳໄລຍະ 1 ປີຫລຸດລົງຈາກ 8,74% ມາເປັນ 5,49%, ເງິນກູ້ຈາກ 12,95% ເປັນ 9,05%. ການປັບຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າຍອດເງິນຝາກໂດຍລວມບໍ່ມີຜົນກະທົບຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນການຝາກເງິນນຳທະນາຄານແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ສ່ວນການປັບອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນຄ່ອຍໆເຮັດ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຢູ່ລາວໃນປັດຈຸບັນກໍຍັງເຫັນວ່າສູງເມື່ອທຽບໃສ່ຫລາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ ບວກກັບຊ່ອງທາງການລົງທຶນກໍຍັງບໍ່ຫລາຍເຮັດໃຫ້ການຝາກເງິນນຳທະນາຄານແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີໃນການລົງທຶນເພື່ອຜົນຕອບແທນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຍອດເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຍັງເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍປະມານ 1,89% ຕໍ່ເດືອນ. ຮອດເດືອນກຸມພາ 2017 ຍອດເງິນຝາກກວມ 54% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນເງິນຝາກເປັນເງິນກີບກວມ 50,18% ຂອງເງິນຝາກທັງໝົດ, ສ່ວນການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດກໍຍັງຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 1,81% ຕໍ່ເດືອນ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນກວມປະມານ 52,36% ຂອງ GDP ເຊິ່ງຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ກຳນົດໄວ້.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ທຫລ ຍອມຮັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທຫລ ຍອມຮັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທຫລ ຍອມຮັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!