ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ

ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ - 020111 2019 - ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ
ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ - AGL banner - ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ

ຄິດວຽກບໍ່ອອກ, ຫລາຍວຽກເຂົ້າມາໂຮມພ້ອມກັນຈົນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງເຮັດວຽກແຂ່ງກັບເວລາ ຈົນເກີດຄວາມຮູ້ສຶກກົດດັນຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການສະໝອງຕັນ, ສະໝອງບໍ່ແລ່ນ, ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ຈະກຳຈັດບັນຫາແນວໃດ.

     ຫລາຍຄົນທີ່ກຳລັງນັ່ງກົ້ມໜ້າໜັກໃຈກັບການຄິດວຽກບໍ່ອອກ, ບໍ່ຮູ້ຈະຈັດການກັບວຽກທີ່ກອງຢູ່ໂຕະແນວໃດ, ສະສາງບໍ່ໄດ້ ທັງຄວາມຄິດ ແລະ ການຈັດການຕາຕະລາງວຽກ ຢາກໃຫ້ແລ້ວທັນເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີເຕັກນິກນ້ອຍໆມາແນະນຳທ່ານດັ່ງນີ້ :

     – ເຮັດລາຍການວຽກເພື່ອຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກ : ການວາງແຜນທີ່ດີມີໄຊໄປກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງ ເຖິງວ່າວຽກຈະຮີບດ່ວນປານໃດ ເຮົາກໍຈຳເປັນຕ້ອງມີການແບ່ງເວລາທີ່ດີວ່າວຽກໃດຈະຕ້ອງສົ່ງກ່ອນ-ສົ່ງຕາມຫລັງ, ຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ແລ້ວຄ່ອຍສະສາງໃຫ້ແລ້ວໄປເທື່ອລະວຽກ, ຄິດເທື່ອລະວຽກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ແຄບລົງ ເຮັດແລ້ວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກເບົາຂຶ້ນ.

      – ຮຽນຮູ້ຂີດຈຳກັດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງໂຕເອງ : ການທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກໂຕເອງກ່ອນເປັນເລື່ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ ເບິ່ງວ່າເຮົາສະບາຍໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກແບບໃດ, ກົດດັນຕົນເອງເກີນໄປກໍບໍ່ໄດ້ ຖ້າຄິດວຽກບໍ່ອອກແທ້ໆ ລອງຫາຈຸດທີ່ໂຕເອງສະບາຍໃຈທີ່ຈະຄິດ ແລ້ວຮູ້ສຶກບໍ່ກົດດັນ ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງວຽກອອກມາດີຂຶ້ນ.

     – ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍຫາຂໍ້ມູນ ຍິ່ງເບິ່ງຫລາຍ ຍິ່ງຕໍ່ຍອດຄວາມຄິດຫລາຍ : ສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດກໍຄືແກ່ນຖົ່ວດິນ ອາດຈະຕັ້ງຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຄິດອັນນ້ອຍໆຂອງເຮົາ ແຕ່ກໍສາມາດພັດທະນາຄວາມຄິດຈົນກາຍເປັນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໄດ້. ການດຸໝັ່ນຫາຂໍ້ມູນໃໝ່ໆກໍປຽບດັ່ງການຫົດນຳ້. ອິນເຕີເນັດຈຶ່ງມີປະໂຫຍດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຫັນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະປຽບດັ່ງແຫ່ລງການຮຽນຮູ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດໄອເດຍຕໍ່ຍອດທາງຄວາມຄິດໄດ້ ພຽງແຕ່ລອງຊອກຫາໄປເລື້ອຍໆ ກໍອາດຈະພົບສິ່ງທີ່ເຮົາຕາມຫາຢູ່ກໍໄດ້.

     – ການຮູ້ຈັກຖາມໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ ບໍ່ໄດ້ເສຍຫາຍຫຍັງ : ການປຶກສາຈາກຄົນທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກມາກ່ອນ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ແນວທາງມາປັບໃຊ້ກັບວຽກທີ່ເຮົາພົບໄດ້ ບາງຄົນບໍ່ກ້າທີ່ຈະເອີ່ຍປາກຖາມ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຄຽດຢູ່ພາຍໃນໃຈ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກກົດດັນໂຕເອງ ຄິດບໍ່ອອກວ່າຄວນເຮັດແນວໃດດີ, ແກ້ໄຂບັນຫາແນວໃດ, ການສົນທະນາ ຫລື ຖາມຄວາມເຫັນຈຶ່ງເປັນອີກໂຕຊ່ວຍໜຶ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປຈາກຂອງໂຕເອງ.

     – ພັກສາຍຕາຈາກສິ່ງທີ່ເຮັດຈັກໄລຍະ ແລ້ວລຸຍວຽກຕໍ່ : ການຈ້ອງເບິ່ງວຽກເປັນເວລາດົນ ຫລື ກົດດັນໂຕເອງທາງຄວາມຄິດຫລາຍເກີນໄປແບບບໍ່ຢຸດພັກ ອາດເຮັດໃຫ້ຍິ່ງຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແລະ ເກີດຄວາມອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍຂຶ້ນມາໄດ້ ລອງປ່ອຍໂຕເອງໃຫ້ຫລຸດຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາຕັ້ງໃຈຈັກໄລຍະໜຶ່ງເພື່ອປັບໂຕເອງໃຫ້ເວລາກັບໂຕເອງ ເພື່ອໃຫ້ສະໝອງໄດ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສາມາດ ຄິດວຽກຕໍ່ໄປໄດ້, ແຕ່ຢ່າເຜີພັກຈົນລືມໂຕ ຈົນເວລາຜ່ານເລີຍໄປ ຕ້ອງແບ່ງເວລາພັກໃຫ້ດີໆ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ວຽກບໍ່ແລ້ວໄດ້.

     – ກວດເຊັກຄວາມຮອບຄອບຂອງວຽກກ່ອນສົ່ງສະເໝີ : ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ວຽກທີ່ເຮັດຕ້ອງຖືກຕີກັບມາແກ້ໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໃນການເຮັດວຽກອັນໃໝ່ ຕ້ອງໄດ້ກ້ຽວກັບມາຄິດເລື່ອງເກົ່າໆຈົນຕາຕະລາງວຽກທີ່ເຮັດໃຫ້ສັບສົນ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງວຽກແມ່ນການກວດເບິ່ງວຽກໃຫ້ລະອຽດຮອບຄອບກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໄປ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຜົນງານຂອງເຮົາອອກມາດີແລ້ວ ຍັງບໍ່ຖືກຕຳໜິນຳອີກ.

ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ - lattana banner 1 - ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ
ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ - lattana banner - ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ
ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ -    AD conten website - ເຕັກນິກແກ້ອາການຄິດວຽກບໍ່ອອກ ແຕ່ຢາກໃຫ້ວຽກອອກມາດີ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!