ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ

ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ - 145 - ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ
ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ - AGL banner - ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ

ບ້ານ ຫຼັກ 32 ເປັນບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບ້ານ ຫົວນໍ້າງາ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງ ໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 32 ກິໂລແມັດ. ລວມມີ 466 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 2,859 ຄົນ, ຍິງກວມປະມານ 50% ປະກອບມີ 6 ຊົນເຜົ່າ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການບໍລິການຄ້າ-ຂາຍ.

ທ່ານ ນາຍບ້ານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຜ່ານມາ ບ້ານ ຫຼັກ 32 ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມຕື່ນຕົວທາງດ້ານການເມືອງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ທັນສູງ, ການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສແຕ່ທຳມະຊາດ, ສິນຄ້າບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ອັດຕາການບໍ່ຮູ້ໜັງສືຍັງກວມຈຳນວນຫຼາຍ.

ພາຍຫຼັງທີ່ມີມະຕິຄຳສັ່ງ ແລະ ບົດແນະນໍາຕ່າງໆຂອງຂັ້ນເທິງ-ອົງການປົກຄອງບ້ານໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ບ້ານຫຼັກ 32 ກາຍເປັນສີສັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ,ໃນນັ້ນການບໍລິຫານບ້ານແມ່ນປະຕິບັດຕາມທິດ 3 ສ້າງ, ເຮັດວຽກແບບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ຊີ້ນໍາ-ນຳພາ ລົງເລິກແຕ່ລະໜ້າວຽກຢ່າງລະອຽດ, ໂດຍເລັ່ງໃສ່ 5 ໜ່ວຍງານ 13 ໜ້າວຽກຫຼັກ, ປັດຈຸບັນໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງຊັບຊ້ອນພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຂັ້ນບ້ານຄືນໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງ ແລະ ສໍາເລັດການສ້າງກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງບ້ານ ແລະ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນໍາໃຊ້, ສ່ວນການຈັດສັນອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນ ແມ່ນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ, ໂດຍຖືເອົາການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເປັນກິດຈະກຳຫຼັກເຊັ່ນ: ການປູກຝັງ ເລັ່ງໃສ່ຍົກສະມັດຕະພາບເຂົ້ານາປີຈາກ 2,8 ໂຕ່ນ/ເຮັກຕາ ມາເປັນ 3,2 ໂຕ່ນ/ເຮັກຕາ, ສົ່ງເສີມການປູກໝາກແໜ່ງ ມີ 79 ຄອບຄົວ, ໃນເນື້ອທີ່ 93,6 ເຮັກຕາ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ 8-15 ລ້ານກີບ/ປີ, ການປູກຢາງພາລາມີ 46 ຄອບຄົວ, ໃນເນື້ອທີ່ 146 ເຮັກຕາ, ປັດຈຸບັນປາດແລ້ວ 100 ກ່ວາເຮັກຕາ, ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 15-35 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ/ປີ, ການປູກໄມ້ໃຫຍ່ໄວມີ 42 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 44,6 ເຮັກຕາ, ປູກໄມ້ໄປແລ້ວ 60 ພັນກ່ວາຕົ້ນ, ການບູລະນະ ແລະ ເກັບກູ້ດອກແຂມ, ມີ 133 ຄອບຄົວ ໃນເນື້ອທີ່ 200 ກ່ວາເຮັກຕາ, ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 10-15 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ/ປີ, ການປູກຊາ ທໍາມະຊາດມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 29 ເຮັກຕາ, ມີ 36 ຄອບຄົວ ເດັ່ນກວ່າໝູ່ມີ1 ຄອບຄົວ, ມີເນື້ອທີ່ສວນຊາ 3,3 ເຮັກຕາ, ສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍໃບຊາໄດ້ 50-60 ລ້ານກີບ/ປີ, ການປູກມອນ-ລ້ຽງມ້ອນໃນເນື້ອທີ່ປູກ 16 ເຮັກຕາມີ 15 ຄອບຄົວ.ປັດຈຸບັນກໍາລັງທົດລອງ ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມີ 9 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 13 ເຮັກຕາ, ປູກແລ້ວ  3.200 ຕົ້ນ.

ການລ້ຽງສັດເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນ ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ງົວ-ຄວາຍ) ຊຶ່ງມີ 6 ກຸ່ມ, 126 ຄອບຄົວ, ມີສັດໃຫຍ່ທັງໝົດ 756 ກ່ວາໂຕ, ພ້ອມທັງໄດ້ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດປີກ ແລະ ປາ ໂດຍອີງຕາມທ່າແຮງ ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ. ພ້ອມນີ້ ບ້ານຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຄອບຄົວຂຶ້ນມາ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງປະຊາຊົນເອງ, ປັດຈຸບັນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 115 ຄົນ, ມີເງິນກອງທຶນ 330 ລ້ານກີບ ແລະ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສ່ວນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ.ມາຮອດປີ 2018 ປະຕິບັດສໍາເລັດ 10 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນ 3 ໂຄງການແມ່ນກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2019 ນີ້ເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ, ສະຖານີລົດໂດຍສານ ແລະ ໂຄງການຈັດສັນ-ຕັດຜັງບ້ານ, ສ່ວນ 3 ໂຄງການແມ່ນຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນປີ 2020 ມີໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາຂະໜາດນ້ອຍ, ຍົກລະດັບ ແລະ ປູຢາງທາງຊອຍພາຍໃນບ້ານ, ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບດ້ານການບໍລິການຕະຫຼາດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ສ້າງບ້ານມີຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ສົມທົບກັບເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າຂອງແຕ່ລະເຜົ່າໃຫ້ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງຕົນໄວ້, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນໃຫ້ສົ່ງລູກຫຼານຂອງຕົນໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນໄດ້ 95%, ປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນມາເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກອງທຶນປ້ອງສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ຕະຫຼອດໄລຍະສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໄດ້ຮັບເປັນບ້ານ ວັດທະນະທໍາ, ປອດຄະດີ, ປອດຢາເສບຕິດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ, ສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ, 3 ສະອາດ, ຊາວໜຸ່ມ 4 ບຸກ, ແມ່ຍິງ 3 ດີ ແລະ ບ້ານພັດທະນາຮອບດ້ານ.  

ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ - lattana banner 1 - ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ
ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ - lattana banner - ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ
ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ -    AD conten website - ສ້າງບ້ານ ຫຼັກ 32 ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!