ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ

ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ - 00 - ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ
ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ - AGL banner - ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ

         ຍ້ອນຫຍັງ? ປັດຈຸບັນນີ້ ອັກຄີໄພອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍ້ອນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ທ່ານ ວົງສາ ນັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຜູ້ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຍັງຖືເບົາຕໍ່ການກວດກາເຕັກນິກ, ອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ອັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສູນເສຍຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນເປັນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ.

       ທ່ານ ວົງສາ ເວົ້າເນັ້ນວ່າ: ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບຂອງໄຟຟ້າລາວເຊັ່ນ: ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໄຟຟ້າໃຫ້ຖືກວິທີ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຄື: ເວລາຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າກໍຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ມີປະສົບການ, ການເດີນໄຟຕ້ອງຈ້າງຊ່າງທີ່ມີບໍລິສັດແນ່ນອນ ຫຼື ວິຊາການທີ່ຊໍານານງານເປັນຜູ້ມາຕິດຕັ້ງໃຫ້, ໝັ່ນກວດກາອຸປະກອນຢູ່ສະເໝີວ່າ ສາຍໄຟມີບ່ອນຈີກຂາດ, ບຸ້ມບ້ຽວ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊຸດໂຊມແມ່ນໃຫ້ສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນຖ່າຍທັນທີ ເພາະອາຍຸໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟຊຶ່ງຕາມລະບົບຕາຂ່າຍແລ້ວແມ່ນ 30-35 ປີ ເທົ່ານັ້ນ, ສາຍໄຟທີ່ເລືອກໃຊ້ໃນເຮືອນຕ້ອງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ເພິ່ນກໍານົດ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຄື: ສາຍແມ່ໄຟ, ສາຍປັກສຽບ ແລະ ສາຍດອກໄຟຕ້ອງມີຂະໜາດຕ່າງກັນ. ການນໍາໃຊ້ໄຟໃນເມື່ອກ່ອນ ຄົວເຮືອນໜຶ່ງອາດໃຊ້ໄຟໜ້ອຍ ແລະ ຄຸນນະພາບກໍດີ ແຕ່ຕົກມາຮອດປັດຈຸບັນມີຫຼາຍຄົວເຮືອນໃຊ້ນໍາກັນ, ມີອຸປະກອນນໍາໃຊ້ໄຟຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ສາຍອອກໄປເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຫຼຸດລົງ, ແທນທີ່ຈະປັບປຸງຕາຂ່າຍສາຍໄຟໃນເຮືອນຂອງໂຕເອງ ແຕ່ກໍບໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຍັງນໍາໃຊ້ຕໍ່ໄປ ເກີດການໃຊ້ງານຫຼາຍ ແຕ່ສາຍໄຟນ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟເກີດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກອບ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄຟຊ໋ອດແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼາຍ ກໍຕ້ອງກວດກາເບິ່ງສາຍແມ່ໄຟເພື່ອຮອງຮັບຄຸນນະພາບໃຫ້ຄຽງຄູ່ໄປພ້ອມກັບຄວາມປອດໄພ. ອີກວິທີໜຶ່ງກໍຢາກແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ແບບອັດຕະໂນມັດ (ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າ), ຕໍ່ສາຍດິນໃສ່ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ຈາກກະແສໄຟຟ້າຊ໋ອດລັດວົງຈອນ, ລະມັດລະວັງທຸກໆກິດຈະກໍາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງຄົວເຮືອນທ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າທຸກປະເພດ, ກ່ອນເຂົ້ານອນ ຫຼື ກ່ອນອອກຈາກເຮືອນ ໃຫ້ປິດສະວິກໄຟຟ້າ, ຖອດປັກສຽບ ແລະ ກວດກາອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊະນິດອື່ນໆ.

         ສະນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ຜູ້ຊົມໃຊ້ກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມດັ່ງທີ່ກ່າວມາ ເພາະຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບແຕ່ກົງເຕີ່ຂຶ້ນໄປຫາຕາຂ່າຍເທົ່ານັ້ນ, ຕໍ່ຈາກນີ້ກໍແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນຜູ້ກວດກາອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຮືອນຂອງຕົນ. ຜ່ານມາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກໍຊ່ວຍໄດ້ທາງດ້ານການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນດ້ວຍການລົງໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນຢູ່ຕາມບ້ານ, ກະຊວງ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້້າໃຈກ່ຽວກັບການໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ, ມີຄວາມປອດໄພ ພ້ອມທັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ວິທີການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງປະຢັດ, ດ້ວຍລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມຂອງໄຟຟ້າລາວ, ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອັກຄີໄພ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍທີ່ຈະຕາມມາ.

      ພ້ອມນີ້ກໍຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈອີກວ່າ ໄຟຟ້າມີຄວາມສໍາຄັນໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຄົນເຮົາ ເພາະໄຟຟ້າໃຫ້ປະໂຫຍດມະຫາສານ ແລະ ໂທດອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງຄົນເຮົາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ຕ້ອງມີສະຕິ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເຕັກນິກຂອງໄຟຟ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດຈຶ່ງຈະປອດໄພ.

ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ - lattana banner 1 - ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ
ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ - lattana banner - ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ
ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ -    AD conten website - ຍ້ອນຫຍັງ? ອັກໄພເກີດຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!