ກິນຢາແນວໃດບໍ່ໃຫ້ທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫລັງ

- 011511 2019 - ກິນຢາແນວໃດບໍ່ໃຫ້ທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫລັງ
- AGL banner - ກິນຢາແນວໃດບໍ່ໃຫ້ທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫລັງ

     ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງຊຳ້ເຮື້ອສ່ວນຫລາຍມີສາເຫດມາຈາກພະຍາດເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການໃຊ້ຢາ ແລະ ສະໝຸນໄພທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໝາກໄຂ່ຫລັງ ໂດຍຄົນປ່ວຍພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງທີ່ເກີດຈາກການຄວບຄຸມພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງບໍ່ໄດ້ ພົບວ່າ ສ່ວນໜຶ່ງເກີດຈາກການບໍ່ໃຊ້ຢາຕາມຄຳແນະນຳຂອງ ແພດ ເພາະເຊື່ອວ່າການກິນຢາຫລາຍໆຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໝາກໄຂ່ຫລັງ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຢາທຸກຊະນິດທີ່ກິນເຂົ້າໄປແລ້ວຈະໄປມີຜົນຕໍ່ໝາກໄຂ່ຫລັງ.

- 021511 2019 1024x683 - ກິນຢາແນວໃດບໍ່ໃຫ້ທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫລັງ

     – ໃນການປິ່ນປົວ : ແພດຈະເປັນຜູ້ພິຈາລະນາເລືອກຢາ ແລະ ຂະໜາດຢາທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງຄົນປ່ວຍ ແລະ ມີການກວດຕິດຕາມຄ່າການເຮັດວຽກຂອງໝາກໄຂ່ຫລັງເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະໃນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຄົນປ່ວຍຕ້ອງກິນຢາຕາມແພດສັ່ງ, ປະຕິບັດໂຕຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ ແລະ ມາກວດຕິດຕາມຜົນການປິ່ນປົວເປັນປະຈຳ ເມື່ອຄວບຄຸມພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້ແລ້ວ ຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງຊຳ້ເຮື້ອກໍຈະຫລຸດໜ້ອຍລົງ.

     – ການຊື້ຢາມາກິນເອງ : ແຕ່ປະເດັນຕົ້ນຕໍທີ່ຍັງເປັນບັນຫາຢູ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນການຊື້ຢາມາກິນເອງ ຢາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໝາກໄຂ່ຫລັງທີ່ພົບບັນຫາຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນກຸ່ມຢາແກ້ປວດ, ແກ້ອັກເສບຊະນິດບໍ່ມີສະເຕຍຣອຍ ຫລື ຢາກຸ່ມເອັນເຊດ (NSAIDs)  ເຊິ່ງເປັນຢາທີ່ຄົນລາວເຮົານິຍົມໃຊ້ເປັນຈຳນວນຫລາຍ ເພາະເປັນຢາທີ່ຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ແລ້ວໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ເປັນຢາຫລຸດໄຂ້, ໃຊ້ຫລຸດອາການເຈັບຫົວ, ໄມເກຣນ, ອາການປວດຈາກພະຍາດປະດົງ, ຂໍ້ເຂົ່າ ເສື່ອມ, ປວດປະຈຳເດືອນ ແລະ ແກ້ອາການເຈັບແຂ້ວ. ຢາໃນກຸ່ມນີ້ໄດ້ແກ່ ແອສໄປຣິນ, ໄອບູໂຟປຣເຟນ, ນາໂປຣເຊນ, ໄດໂຄລຟີແນກ ເປັນຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກຢາກຸ່ມນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງໝາກໄຂ່ຫລັງຫລຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງໝາກໄຂ່ຫລັງອ່ອນແອລົງ ຫາກກິນຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ ຫລື ກິນຢາໃນກຸ່ມເອັນເຊດຊຳ້ຊ້ອນກໍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໝາກໄຂ່ຫລັງວາຍ ກະທັນຫັນໄດ້. ຢາອື່ນໆທີ່ພົບວ່າມີຜົນຕໍ່ໝາກໄຂ່ຫລັງ ໄດ້ແກ່ : ຢາຕ້ານຈຸລະຊີບບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ : ອະໄຊໂຄລເວຍ (Acyclovir), ສະເຕຣບໂຕໄມຊິນ (Streptomycin), ໄຊໂປຣຟລອກຊາຊິນ  (Ciprofloxacin) ເຊິ່ງຄວນປຶກສາ ແພດທຸກຄັ້ງກ່ອນໃຊ້ຢາ.

     – ອັນຕະລາຍຂອງການກິນຢາຊຸດ : ແຕ່ທີ່ອັນຕະລາຍກ່ວານັ້ນແມ່ນ ການກິນຢາຊຸດ, ຢາສະໝຸນໄພ, ຢາບຳລຸງ ແລະ ອາຫານເສີມທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ, ບໍ່ລະບຸໂຕຢາ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ຈະແຈ້ງ ເຊິ່ງມັກມີການລັກລອບໃສ່ສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເປັນພິດຕໍ່ໝາກໄຂ່ຫລັງ ເຮັດໃຫ້ຊີ້ນໝາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບກະທັນຫັນ ຫລື ເກີດອາການໝາກໄຂ່ຫລັງວາຍກະທັນຫັນໄດ້.

     – ສັນຍານເຕືອນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງ : ດັ່ງນັ້ນຄວນຫລີກເວັ້ນການໃຊ້ຢາກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຫາກມີອາການເມື່ອຍງ່າຍ, ບວມ, ເຈັບຫລັງ, ຍ່ຽວໜ້ອຍລົງ, ຍ່ຽວເປັນສີແດງຊຳ້ ຫລື ຍ່ຽວມີຟອງຫລາຍຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງເປັນສັນຍານເຕືອນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງ ແນະນຳໃຫ້ຟ້າວໄປໂຮງໝໍເພື່ອກວດຫາການເຮັດວຽກຂອງໝາກໄຂ່ຫລັງ ແລະ ດູແລປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຊີ້ນໝາກໄຂ່ຫລັງຈະຖືກທຳລາຍຢ່າງຖາວອນ ຈົນກາຍເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງວາຍຊຳ້ເຮື້ອ.

     – ຄຳແນະນກິນຢາແນວໃດບໍ່ທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫລັງ :

     1. ຫລຸດປະລິມານການໃຊ້ຢາທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.

     2. ຄວນປຶກສາແພດທຸກເທື່ອກ່ອນຊື້ຢາມາກິນເອງ.

   3. ຫາກມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບຢາທີ່ກິນຢູ່ວ່່າຊຳ້ຊ້ອນກັນ ຫລື ມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງໝາກໄຂ່ຫລັງຫລືບໍ່ ໃນຄົນປ່ວຍພະຍາດຊຳ້ເຮື້ອກໍຄວນໄປພົບແພດເປັນປະຈຳ ບໍ່ຄວນຊື້ຢາມາກິນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

- lattana banner 1 - ກິນຢາແນວໃດບໍ່ໃຫ້ທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫລັງ
-    AD conten website - ກິນຢາແນວໃດບໍ່ໃຫ້ທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫລັງ
- lattana banner - ກິນຢາແນວໃດບໍ່ໃຫ້ທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫລັງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!