ນາຍົກອອກຄໍາສັ່ງສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

- Untitled design - ນາຍົກອອກຄໍາສັ່ງສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງເລກທີ 08/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໃນປີ 2017, ພາຍຫລັງເຫັນວ່າສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດອາດເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມເອື້ອອຳນວຍແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ລວມເຖິງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນໂອກາດໃຫ້ເຊື້ອຈຸລະໂລກມີການເຄື່ອນຍ້າຍ, ອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍສູງຂຶ້ນ ແລະ ອີງໃສ່ການຕິດຕາມທ່າອ່ຽງການລະບາດ ແລະ ການພົບສາຍພັນເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ບົ່ງບອກຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດລະບາດຕາມມາ. ສະນັ້ນເພື່ອກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈຶ່ງອອກຄຳສັ່ງຄື: (1) ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳຂະແໜງການຂອງຕົນເປັນຕົ້ນ: ຂັ້ນກົມ, ສູນ, ໂຮງໝໍສູນກາງ, ຊ່ຽວຊານປິ່ນປົວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນລັດ-ເອກະຊົນ ລົງສົມທົບແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນສ້າງແຜນການກຽມພ້ອມ ແລະ ຮັບປະກັນແຕ່ຫົວທີໃຫ້ແກ່ວຽກງານລະບາດວິທະຍາ, ປິ່ນປົວ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ວຽກງານແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຢ່າງທັນການ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ, ໂດຍປະຕິບັດທິດທາງ 3 ສ້າງເອົາແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ. (2) ໃຫ້ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບັນດາເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເຈົ້າເມືອງ, ໂດຍສະເພາະຄະນະກຳມະການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຜັນຂະຫຍາຍຊີ້ນຳ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນພາຍໃນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານຂອງຕົນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວແຕ່ຫົວທີ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. (3) ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີອາສາສະໝັກບ້ານ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ, ນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມສ້າງຂະບວນການ ເພື່ອສຳຫລວດ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ, ພ້ອມທັງທຳລາຍແຫລ່ງເພາະຍຸງລາຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳຂວັນ 5 ປ ຄື: 1. ປິດຝາພາຊະນະນຳໃຊ້ໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່. 2. ປ່ຽນນ້ຳໃນພາຊະນະເຊັ່ນ: ເຕົ້າດອກໄມ້, ນ້ຳຮອງຕີນຕູ້, ຖານຮອງຈອກນ້ຳ. 3. ປ່ອຍປານົກຍຸງເພື່ອກິນໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ. 4. ປັບປຸງໂດຍການອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມເຮືອນບໍ່ໃຫ້ມີກະໂປະ, ກະປ໋ອງ ແລະ ຢາງຕີນລົດທີ່ມີນ້ຳຂັງ ແລະ 5. ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິໄສເປັນປະຈຳທຸກໆອາທິດ. (4) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາທ່ານເຈົ້າແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຜັນຂະຫຍາຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ຜ່ານມາໃນແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າເມືອງເປັນປະທານໃນວຽກງານປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຢູ່ຂັ້ນບ້ານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ. (5) ເພື່ອສະຫລຸບຖອດຖອນການປະຕິບັດວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໃນແຕ່ລະຂັ້ນແມ່ນສືບຕໍ່ໃຫ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ: ຂັ້ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈັດກອງປະຊຸມທຸກໆ 3 ເດືອນ, ຂັ້ນເມືອງຈັດກອງປະຊຸມທຸກໆ 1 ເດືອນ, ຂັ້ນບ້ານຈັດກອງປະຊຸມທຸກໆອາທິດ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງແລ້ວລາຍງານໃຫ້ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮັບຮູ້ນຳເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ (6) ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ນາຍົກອອກຄໍາສັ່ງສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ນາຍົກອອກຄໍາສັ່ງສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ນາຍົກອອກຄໍາສັ່ງສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!