ສານອວຍພອນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ (1 ມິຖຸນາ 2017 ) ຂອງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ  ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

- DPM - ສານອວຍພອນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ (1 ມິຖຸນາ 2017 ) ຂອງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ  ສອນໄຊ ສີພັນດອນ
- Untitled design - ສານອວຍພອນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ (1 ມິຖຸນາ 2017 ) ຂອງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ  ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

- DPM - ສານອວຍພອນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ (1 ມິຖຸນາ 2017 ) ຂອງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ  ສອນໄຊ ສີພັນດອນ  ໃນບັນຍາກາດທີ່ບັນດາປະຊາຊາດ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນເພື່ອສັນລະເສີນ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກໃນທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາກໍພ້ອມກັນສະເຫລີມສະຫລອງວັນດັ່ງກ່າວ ທັງເປັນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກສາກົນ ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການອັນຟົດຟື້ນ ແລະ ໃນປີນີ້ກໍດັ່ງທຸກໆປີຜ່ານມາ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ຮ່ວມກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມກັນສະເຫລີມສະຫລອງ 2 ວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນໂອກາດທີ່ມີຄວາມຫມາຍສຳຄັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຕາງຫນ້າໃຫ້ການນຳພັກ ແລະ ລັດ ອວຍພອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ເປັນລູກ, ເປັນຫລານ ແລະ ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດລາວຂອງພວກເຮົາຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຕັ້ງຫນ້າໃນການເຝິກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາທີ່ມີຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ກໍຄືການກະກຽມພື້ນຖານດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອສືບທອດພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດ, ທັງເປັນການທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນອາຊຽນໃນວຽກສິິດທິເດັກ, ວຽກປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ລວມທັງການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຢູ່ລອດ, ການພັດທະນາ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກທຸກຄົນ, ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ມີໄວເດັກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜາສຸກ, ຄວາມຮັກອັນອົບອຸ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີຈາກພໍ່ແມ່, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ທົບທວນຄືນບັນດາຄາດຫມາຍຕ່າງໆໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກສິດທິເດັກ, ວຽກເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ຕິດພັນກັບວຽກຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກນ້ອຍ, ວຽກປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສືບຕໍ່ປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃຫ້ມີປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມໃນທົ່ວປະເທດກວມ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2020.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ສາມາດຍາດມາໄດ້ຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານໃນວຽກງານເດັກເຊັ່ນ: ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກໃນປີ 2016, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີເດັກ ໃນປີ 2013, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນປີ 2014, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນປີ 2015; ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 2016-2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030; ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ໄລຍະ 2016-2020 ໃນປີ 2015; ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 2014-2020; ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ແຮງງານເດັກ 2014-2020 ໃນປີ 2014. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາຂະແຫນງການຕ່າງໆ ທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ລົງທຶນໃສ່ວຽກຈົດທະບຽນການເກີດ, ວຽກສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ວຽກໂພຊະນາການ, ວຽກສັກຢາກັນພະຍາດ, ວຽກລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ວຽກສຶກສາ, ວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ວຽກສານ, ໄອຍະການ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງໃນວຽກປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກຈາກຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ ລວມທັງການຂູດຮີດທາງເພດ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ສ້າງຕັ້ງສານເດັກ, ຫນ່ວຍໄກ່ເກ່ຍ, ຕາງຫນ້າປົກປ້ອງເດັກ, ເປີດສາຍດ່ວນ ແລະ ສູນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ່າງໆ ເຊິ່ງທັງຫມົດເຫລົ່ານີ້ແມ່ນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນໃສ່ວຽກພັດທະນາເດັກປະເທດເຮົາ ເພື່ອສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ເປັນຄົນລຸ້ນໃຫມ່ທີ່ຈະກາຍເປັນຄູ, ເປັນແພດເປັນຫມໍ, ເປັນນັກວິທະຍາສາດ, ເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວໃນສັງຄົມລາວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020). ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂອງສັງຄົມທີ່ເຫັນວ່າເດັກນ້ອຍມີບົດບາດສຳຄັນໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງນອກຈາກເດັກນ້ອຍຈະເປັນລູກຮັກ, ຫລານແພງຂອງຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມແລ້ວ, ເດັກນ້ອຍຍັງເປັນຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງເພື່ອສືບທອດການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດໃນອະນາຄົດຢ່າງຫມັ້ນຄົງ. ຍ້ອນຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ, ໃນແຕ່ລະປີການນຳພັກ ແລະ ລັດໄດ້ຖືເອົາໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ພາກັນສະເຫລີມສະຫລອງ ແລະ ລະນຶກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເຫັນໄດ້ສະພາບຂອງເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່າກັບເດັກນ້ອຍຊາດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ຕິດພັນກັບການສະເຫລີມສະຫລອງວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດເພື່ອໃຫ້ຄົນໃນສັງຄົມມີນ້ຳໃຈຮັກປ່າໄມ້ຄືກັບຮັກລູກຫລານຂອງຕົນ.

ຕໍ່ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ, ຕາງຫນ້າໃຫ້ລັດຖະບານ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນມາຍັງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາຂະແຫນງການຕ່າງໆ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ບັນດາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕະຫລອດຮອດພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ລວມທັງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນວຽກແມ່ ແລະ ເດັກເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວທຸກຄົນໄດ້ຢູ່ລອດ, ມີການພັດທະນາບຸກຄະລິກ, ພອນສະຫວັນ, ກໍາລັງວັງຊາ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຕັມຄວາມສາ ມາດຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນ, ສ້າງສັງຄົມທີ່ມີສິ່ງແວດລ້ອມໃນຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມທີ່ມີບັນຍາກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ, ຄວາມອົບອຸ່ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດເດັກນ້ອຍເພື່ອຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເຫມາະສົມ ທັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໃນໂອກາດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕະຫລອດຮອດອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວັງວ່າບັນດາທ່ານຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອພັດທະນາເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່າໃຫ້ໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ໂອກາດເທົ່າທຽມກັບເດັກນ້ອຍຊາດອື່ນໃນພາກພື້ນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ໃນໂລກ.

ເຖິງຈະມີຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນພື້ນຖານດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຍັງຜະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍປະການກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເປັນຕົ້ນບັນຫາໂພຊະນາການ ລວມທັງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ, ອັດຕາສັກຢາກັນພະຍາດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການຮຽນຕໍ່ຂອງເດັກຊັ້ນຕ່າງໆ, ສະພາບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ລວມທັງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນດາເຜົ່າຕ່າງໆຕໍ່ເດັກນ້ອຍໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດທຸກຍາກ, ຫ່າງໄກສອກຫລີກຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ຕ້ອງເພີ່ມການລົງທຶນປູກຈິດສຳນຶກທົ່ວປວງຊົນ, ວຽກສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄົນໃນການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ວຽກລົງທຶນໃສ່ເດັກນ້ອຍຕິດພັນກັບການປັບປຸງຂອດປະສານງານ, ການສ້າງແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ, ແຜນເງິນຕິດພັນກັບການຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫລຸບລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກຈາກສິ່ງທ້າທາຍພາຍໃນປະເທດ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ເປັນຄົນລຸ້ນໃຫມ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ວິຊາສະເພາະໃນການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ໃນອາຊຽນ. ໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ວັນຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກສາກົນ 12 ມິຖຸນານີ້, ຕາງຫນ້າໃຫ້ລັດຖະບານ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ບັນດາຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຕະຫລອດເຖິງປະຊາຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່າຈົ່ງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ເພີ່ມທະວີອອກແຮງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກກ່ຽວກັບເດັກ ເພື່ອຮັບປະກັນການເອົາໃຈໃສ່ດູແລ, ການພັດທະນາ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນລູກຫລານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີໄວເດັກທີ່ສົດໃສເພື່ອກ້າວເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີອະນາຄົດ, ເປັນກຳລັງຕົ້ນຕໍຂອງຊາດໃນການປະກອບສ່ວນນຳເອົາປະເທດໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ສານອວຍພອນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ (1 ມິຖຸນາ 2017 ) ຂອງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ  ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

 

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສານອວຍພອນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ (1 ມິຖຸນາ 2017 ) ຂອງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ  ສອນໄຊ ສີພັນດອນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສານອວຍພອນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ (1 ມິຖຸນາ 2017 ) ຂອງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ  ສອນໄຊ ສີພັນດອນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!