ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)

- 1212 2 - ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)
- AGL banner - ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII,ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກນີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄໍາມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ສະບັບປັບປຸງ, ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 9 ພາກ, 8 ຫມວດ, 79 ມາດຕາ, ໃນນີ້ຮັກສາເດີມ 1 ມາຕຕາ ຄື: ມາດຕາ 78, ໄດ້ປັບປຸງ 45 ມາດຕາ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ອີກ 33 ມາດຕາ.

    ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ລາວເຮົາຍັງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ກາງເດືອນ ມັງກອນ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊຶ່ງແມ່ນ ກົມອະນາໄມ ແລະ ກັນພະຍາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນີ້ໂດຍໄດ້ຖືເອົາຫຼັກການອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ໄດ້ເຊື່ອມສານວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຕົ້ນເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ, ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ວຽກງານສາມສ້າງ ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ (ປັດຈຸບັນມີ ບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ 6.421 ບ້ານ) ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີສຸຂະພາບດີ, ມີອາຍຸຍືນ, ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ການເຈັບເປັນ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ.ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຫັນວ່າຍັງມີບາງເນື້ອໃນບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ, ອົງປະກອບຂອງການອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີບາງວຽກງານໄດ້ແຍກເປັນກົດໝາຍສະເພາະ ເຊັ່ນ: ວຽກງານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດຫມາຍ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ລາວເປັນພາຄີ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງ ມີສຸຂະພາບດີ, ມີອາຍຸຍືນ, ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການເສຍຊີວິດ.

ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຈະເປັນບ່ອນອີງສໍາຄັນພື້ນຖານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລາວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບພັນທະສາກົນ, ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງ ມີສຸຂະພາບດີ, ມີອາຍຸຍືນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການເສຍຊີວິດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

- lattana banner - ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)
- lattana banner 1 - ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)
-    AD conten website - ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!