ການ​ກຽມ​ດິນ ​ແລະ ກຽມ​ເບ້ຍຜັກຫວານປ່າ​​ເພື່ອ​ນຳໄປປູກ

- 565 - ການ​ກຽມ​ດິນ ​ແລະ ກຽມ​ເບ້ຍຜັກຫວານປ່າ​​ເພື່ອ​ນຳໄປປູກ
- AGL banner - ການ​ກຽມ​ດິນ ​ແລະ ກຽມ​ເບ້ຍຜັກຫວານປ່າ​​ເພື່ອ​ນຳໄປປູກ

ການ​ກຽມ​ດິນ.

ຄວນ​​ເລີ່​ມກຽມ​ຂຸມ​ປູກ​ໃນ​ເດືອນ ​ເມສາ-ພຶ​ດສະພາ ​ໂດຍ​ຂຸດ​ຂຸມ​ຂະໜາດ 30X30X50 ຊມ ປະສົມ​ດິນ, ຝຸ່ນ​ຄອກ ຫລື ປຸ໋ຍອິນ​ຊີ, ​ຂີ້​ແກບ​ເຜົາ​ໃນ​ອັດຕາ​ສ່ວນ 1:1:1 ຄົນ​ໃຫ້​ເຂົ້າ ກັນ​ແລ້ວ​ເອົາ​ລົງ​ກົ້ນຂຸມ​ປູກ, ປະ​ໄວ້​ປະມານ 2-3 ອາທິດ​ກ່ອນ​ນຳ​ຜັກຫວານ​ປ່າ​ໄປ​ປູກ. ກຽມ​ວັດ​ສະດຸ​ໃຫ້​ດີ​ມີ​ລະບົບ​ການ​ໃຫ້​ນ້ຳ ​ແລະ ປູກ​ພືດ ຫລື ຕົ້ນ​ໄມ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​​ເປັນ​ຮົ່ມ​ເງົາ​ຈະ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົ້ນຜັກຫວານ​ປ່າ​ບໍ່​ຕາຍ ​ແລະ ຈະ​ເລີ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ​ໄດ້ດີ.

ການ​ກຽມ​ເບ້ຍ:

ຫລັງ​ຈາກ​ກ້າ​ແກ່ນ​ແລ້ວ, ​ໃນ​ເດືອນ​ທຳ​ອິດ​ຮາກ​ຈະ​ປົ່ງ​ອອກ​ມາ​ແລ້ວ​ຢັ່ງ​ລົງ​ດິນ​ກ່ອນ,   ​ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ເດືອນ​ທີ 2 ຈຶ່ງ​ເລີ່​ມ​ແຕກ​ຍອດ​ຂຶ້ນພົ້ນດິນ. ຫລັງ​ຈາກ​ເບ້ຍ​ໄດ້ 2,5 ​ເດືອນ, ຕົ້ນ ຜັກຫວານ​ປ່າ ຈະ​ສູງ​ປະມານ 5-10 ຊມ, ​ໃຫ້​ຫົດ​ນ້ຳ​ເຊົ້າ-​ແລງ​ພໍ​ໃຫ້​ດິນ​ຊຸ່ມ​ບໍ່​ໃຫ້​ປຽກ ​ເກີນ​ໄປ. ຈາກ​ນັ້ນ, ຈຶ່ງ​ໃສ່​ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15  ຫລື ປຸ໋ຍ​ໂປ​ແຕສຊຽນ​ໄນ​ເຕຣດ ຄວາມ​ເຂັ້ມບໍ່​ເກີນ 2% ປະມານ 1 ກຣາມ ຕໍ່​ນ້ຳ 50 ລິດ ຫົດ​ເບ້ຍ​ໄມ້​ທຸກໆ 2 ອາທິດ, ປະມານ   4-5 ​ເດືອນ​ກໍ​ສາມາດນຳ​ໄປ​ປູກ​ລົງ​ຂຸມ​ໄດ້, ​ແຕ່​ກ່ອນ​ຈະ​ຍ້າຍ​ເບ້ຍ​ໄມ້​ໄປ​ປູກ​ຄວນ​ເປີດ ຫລັງຄາ​ໃນ​ເຮືອນ​ຮົ່ມ​ກ່ອນ​ຫລື​ນຳ​ເບ້ຍ​ໄມ້​ອອກ​ໄປ​ຮັບ​ແສງ​ແດດ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບ​ທຳ​ມະ ຊາດ​ເທື່ອ​ລະ​ໜ້ອຍ ​ແລະ ງົດ​ການ​ໃຫ້​ນ້ຳກ່ອນ​ ຍ້າຍ​ຕົ້ນກ້າ​ໄປ​ປູກ​ປະມານ 1-3 ວັນ ຕາມ​ເຫັນ​ສົມຄວນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ໃຫ້​ເບ້ຍ​ໄມ້​ມີ​ຄວາມ​ແຂງ​ແຮງ ​ແລະ ອັດຕາ​ການ​ລອດ​ຕາຍ​ສູງ​ຂຶ້ນ.

​ໄລຍະ​ປູກ:

ຜັກຫວານ​ປ່າ ສາມາດ​ປູກ​ໄດ້​ຫລາຍ​ໄລຍະ​ຂຶ້ນຢູ່​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ຜູ​້ປູກ, ຖ້າ​ຈະ ປູກ​ເພື່ອ​ເກັບ​ຍອດ​ຂາຍ​ຄວນ​ໃຊ້​ໄລຍະ​ປູກ 1,5X1,5 ມ ຫລື 1,5X2 ມ ຈະ​ໄດ້ 500 ຕົ້ນຕໍ່ 1 ​ໄລ່ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ປູກ​ໄລຍະ​ຖີ່​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຈຳນວນ​ຕົ້ນ ​ແລະ ຜົນ​ຜະລິດ​ໃຫ້​ໄດ້​ ຫລາຍ, ຄວນ​ມີ​ການ​ຕັດ​ແຕ່ງ​ກິ່ງ​ບໍ່​ໃຫ້​ຕົ້ນສູງ ​ແລະ ​ໃຫ້​ເປັນ​ຊົງ​ຟຸ່ມ​ນ້ອຍ​ເພື່ອ​ສະດວກ  ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ໃຊ້​ໄລຍະ​ປູກ 2X3 ມ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ດູ​ແລ​ຮັກສາ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົ້ນ​ໃຫຍ່​ໄວ ​ແລະ ​ເພື່ອ​ໄວ້​ເອົາ​ແນວ​ພັນ ​ເຊິ່ງອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ເຖິງ 10 ປີ ຈຶ່ງ​ສາມາດ ​ເກັບ​ແກ່ນ​ໄດ້.

ການ​ປູກ:

- 52744 - ການ​ກຽມ​ດິນ ​ແລະ ກຽມ​ເບ້ຍຜັກຫວານປ່າ​​ເພື່ອ​ນຳໄປປູກ

ຫົວ​ໃຈ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ປູກ​ຜັກຫວານ​ປ່າ​ໃຫ້​ລອດ​ຕາຍນັ້ນຄື: ຕ້ອງ​ໃຫ້​ຮາກ​ຂອງ​ຜັກຫວານ​ປ່າ​ຖືກ​ຕັດຂາດອອກ. ການ​ຖອດຖົງ​ຢາງ​ອອກ​ເພື່ອ​ນຳ​ຕົ້ນກ້າ​ລົງ​ຂຸມ​ປູກຕ້ອງ ລະວັງ​ຢ່າ​ໃຫ້​ດິນ​ແຕກ​ອອກ​ຈາກ​ຖົງ ຫລື ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮາກ​ຂາດ ​ເພາະ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເບ້ຍ​ໄມ້​ຢຸດ ການຈະ​ເລີ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ​ເປັນ​ເວລາ​ນານ ຫລື ອີກ​ວິທີ​ໜຶ່ງ​ໃຊ້​ມິດ​ລ່າມ​ປາດ​ກົ້ນຖົງ​ອອກ​ແລ້ວ ພັບ​ໄວ້ ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ດິນ​ແຕກ​ອອກ, ວິທີ​ນີ້​ຕ້ອງ​ລະວັງ​ບໍ່​ໃຫ້​ປາດ​ຖືກ​ຮາກ ຫລື ປາດ​ຮາກ​ອອກ.

ການ​ປູກ​ຄວນ​ໃຫ້​ເບ້ຍ​ໄມ້​ສູງ​ກວ່າ​ປາກ​ຂຸມ​ປະມານ 5 ຊມ ​ແລ້ວ​ພູນ​ດິນຂຶ້ນປົກ​ຮອບ​ໂຄນ ຕົ້ນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ນ້ຳຂັງ​ຂຸມ​ປູກ. ພ້ອມ​ກັນນັ້ນ, ກໍ​ໃຫ້​ປູກ​ຖົ່ວຂຽວ, ໝາກ​ເຂືອ ​ແລະ ໝາກ​ເຜັກ​ລົງ​ຂ້າງ​ຂຸມ​ໃຫ້​ຫ່າງ​ຈາກ​ເບ້ຍ​ໄມ້​ປະມານ 15-20 ຊມ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ຮົ່ມ​ເງົາ ​ໃນ​ໄລຍະ 2 ປີ​ທຳ​ອິດ ຫລື ອີກ​ວິທີ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ໃຊ້​ໄມ້​ໄຜ່​ມາ​ປັກ 4 ດ້ານ​ໃຫ້​ສູງ 50 ຊມ. ຈາກ​ນັ້ນ,  ກໍ​ລ້ອມ​ດ້ວຍ​ຕາໜ່າງສີດຳ ຫລື ສີຂຽວ​ອ້ອມ​ຂຸມ​ທີ່​ປູກ, ຖ້າ​ຕອນ​ບ່າຍ​ມີ​ແສງ​ແດດ​ຜ່ານ​ໂດຍ​ຕົງ​ກໍ​ໃຫ້​ໃຊ້​ຕາໜ່າງປົກ​ທາງ​ເທິງ​ເພາະ​ຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ແສງ​​ແດດ​ໄດ້ 50-60% ໝາຍ ຄວາມ​ວ່າ​ແສງ​ແດດ​ລອດ​ໄດ້ 40-50% ​ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ບັງ​ເງົາ​ແລ້ວ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ໃຊ້ ຕາໜ່າງປົກ​ທາງ​ເທິງ​ກໍ​ໄດ້.

​ໃນ​ສວນ​ຜັກຫວານ​ປ່າ​ຕ້ອງ​ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃບ​ດົກໜາ ​ແລະ ​ໃບ​ບໍ່​ຫລົ່ນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ລະດູ​ແລ້ງ ​ໃສ່​ຂ້າງ​ຂຸມ​ທາງ​ທິດຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຮົ່ມ​ເງົາ​ເຊັ່ນ: ຕົ້ນໝາກຂາມ​ແພບ, ຕົ້ນຂົມ​ກະ​ເດົາ, ຕົ້ນ​ແຄ, ຕົ້ນໝາກຂຽບ, ຕົ້ນຜັກອີ​ຮຸມ ​ແລະ ຕົ້ນໝາກລິ້ນ​ໄມ້./.

- 565 - ການ​ກຽມ​ດິນ ​ແລະ ກຽມ​ເບ້ຍຜັກຫວານປ່າ​​ເພື່ອ​ນຳໄປປູກ

- 452 2 - ການ​ກຽມ​ດິນ ​ແລະ ກຽມ​ເບ້ຍຜັກຫວານປ່າ​​ເພື່ອ​ນຳໄປປູກ

ທ່ານ ສາມາດຕິດຕາມ ບົດກະສິກຳ ນີ້ໄດ້ ໃນວັນຈັນ, ພຸດ, ສຸກ

- lattana banner 1 - ການ​ກຽມ​ດິນ ​ແລະ ກຽມ​ເບ້ຍຜັກຫວານປ່າ​​ເພື່ອ​ນຳໄປປູກ
- lattana banner - ການ​ກຽມ​ດິນ ​ແລະ ກຽມ​ເບ້ຍຜັກຫວານປ່າ​​ເພື່ອ​ນຳໄປປູກ
-    AD conten website - ການ​ກຽມ​ດິນ ​ແລະ ກຽມ​ເບ້ຍຜັກຫວານປ່າ​​ເພື່ອ​ນຳໄປປູກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!