ວິທີ​ບົວລະບັດ​ຜັກຫວານ​ປ່າ

- 369 1 - ວິທີ​ບົວລະບັດ​ຜັກຫວານ​ປ່າ
- AGL banner - ວິທີ​ບົວລະບັດ​ຜັກຫວານ​ປ່າ

ການໃຫ້ນ້ຳ:

ໃນຊ່ວງທຳອິດກໍໃຫ້ຫົດນ້ຳທຸກໆວັນບໍ່ໃຫ້ປຽກເກີນ ໄປ, ເມື່ອຜັກຫວານຕັ້ງຕົວ ໄດ້ແລ້ວ ໃຫ້ຫົດນ້ຳອາທິດລະ 1-2 ຄັ້ງພໍໃຫ້ດິນຊຸ່ມເພາະຜັກຫວານປ່າບໍ່ມັກນ້ຳຫລາຍ.

ການໃສ່ປຸຍ:

ຫລັງຈາກປູກຜັກຫວານປ່າໄດ້ 3-4 ເດືອນໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີສູດ 15-15-15 ອັດຕາ ສ່ວນ 10-15 ກຣາມ/ຕົ້ນ, ໃສ່ ຫ່າງຂີ້ຕົມປະມານ 10-15 ຊມ ເອົາຝຸ່ນຄອກໂຮຍທັບ ແລ້ວເອົາດິນປົກເທິງ. ການ ໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ ແຕ່ ລະຄັ້ງແມ່ນເພີ່ມຕາມຂະໜາດ ຂອງຕົ້ນຜັກຫວານປ່າ, ໃຫ້ ໃສ່ 4 ເດືອນ/ຄັ້ງໃນ ປີທີ 1 ຫລື ໃຫ້ດີທີ່ສຸດປີທີ 2 ໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍ  2 ຄັ້ງຄື: ຊ່ວງຕົ້ນລະດູຝົນປະ ມານເດືອນພືດສະພາ, ມິຖຸນາ ແລະ ປາຍລະດູຝົນປະມານ ເດືອນກັນຍາ, ຕຸລາ ໂດຍໃສ່ ປຸ໋ຍ 15-15-15 ອັດຕາ 50 ກຣາມ/ ຕົ້ນ ເອົາຝຸ່ນຄອກ ໂຮຍ ທັບ 3-5 ກິໂລ/ຕົ້ນ.

ໃນຊ່ວງນີ້ຕົ້ນຜັກຫວານປ່າທີ່ສົມບູນຈະມີຄວາມສູງ ປະມານ 1 ແມັດ.

ການກຳຈັດວັດສະພືດ:

ໃຊ້ວິທີຫລົກ, ໃນມີດ, ຈົກສັບອອກ ຫລື ໃຊ້ຈັກຕັດຫຍ້າອອກແລ້ວນຳເອົາເສດຫຍ້າ ປົກຂີ້ຕົ້ມຜັກຫວານປ່າໄວ້, ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຈົກຖາກຖາງຫຍ້າອອກ ແລະ ພວນດິນ ເພາະຈະໄປຖາງຖືກຮາກຜັກຫວານປ່າ.

ສັດຕູທີ່ສຳຄັນ:

ສັດຕູຂອງຜັກຫວານ ປ່າ ທີ່ມັກພົບເຫັນຄື: ເພ້ຍແປ້ງ ແລະ ເພ້ຍໄຟ ທີ່ມັກມາດູດກິນ ນ້ຳລ້ຽງຕອນຜັກຫວານຍັງນ້ອຍ ແລະ ຍັງມີຫອຍທາດ ທີ່ມີເປືອກບາງສີຂາວຈະອາ ໄສ ຢູ່ຕາມພື້ນດິນທີ່ມີຄວາມ ຊຸ່ມຈະເຂົ້າໄປກັດກິນຍອດ ອ່ອນ, ໃບອ່ອນ ແລະ ຕົ້ນອ່ອນ ໃນໄລຍະ ທີ່ຜັກຫວານຍັງເປັນ ເບ້ຍຢູ່, ຖ້າມີຫອຍຫລາຍຈະ ເຮັດໃຫ້ເບ້ຍອ່ອນເສຍຫາຍ ຫລື ຕາຍໄປເພາະຫອຍຈະ ກັດກິນຍອດອ່ອນຈົນຕິດຂີ້ຕົມ.

ການປ້ອງກັນ:

ໃຊ້ສ່າເຫລົ້າປົນນ້ຳຫົດ 2-3 ວັນ/ຄັ້ງ ແລະ ໃຊ້ປູນ ຂາວໂຮຍອ້ອມ ໜານກ້າ ເພື່ອ ປ້ອງກັນ ຫອຍຈະເຂົ້າມາກັດ ກິນເບ້ຍອ່ອນ.

ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການຈັດຊົງຕົ້ນ:

ໃນການປູກຜັກຫວານ ປ່າດ້ວຍການເພາະເມັດ ຫລື ກ້າດ້ວຍແກ່ນນັ້ນບໍ່ຄວນຊຳຢູ່ໃນ ຖົງດົນເກີນໄປເໝາະຮາກ ອາດຈະຂົດງໍ ແລະ ຂາດໃນ ເວລາເອົາຖົງກ້າອອກໄປປູກ.

ຜັກຫວານປ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າອາຍຸ  1 ປີ ອາດສູງບໍ່ເກີນ 30 ຊມ ຈາກການທົດລອງປູກຜັກ ຫວານປ່າຢູ່ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາອາຊີບການກະເສດທີ່ນະຄອນຣາຊະສີມາສັງເກດ ເຫັນວ່າຜັກຫວານປ່າອາຍຸປູກເທົ່າກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຈະບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີກັນ. ໃນຊ່ວງປາຍລະດູຝົນຈົນເຖິງ ຊ່ວງລະດູແລ້ງ ເປັນຊ່ວງຜັກຫວານ ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ກິ່ງ ກ້ານໄດ້ດີ, ເປັນຊ່ວງທີ່ຜັກ ຫວານປ່າແຕກຍອດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ດີ. ຕົ້ນຜັກຫວານ ປ່າທີ່ສົມບູນອາຍຸ 1,5 ປີຈະ ສູງປະມານ 1-1,5 ມ, ເມື່ອຜັກຫວານປ່າໃຫຍ່ເຕັມທີ່ຈົນ ເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ຈະມີອາຍຸ ຍືນຫລາຍ, ເຊິ່ງໃນປ່າທຳມະ ຊາດຜັກຫວານປ່າຈະມີອາຍຸ 100 ກວ່າປີ. ສຳລັບການປູກ ຜັກຫວານປ່າເປັນສວນໂດຍສະເພາະການປູກໄລຍະຖີ່ ຕ້ອງຄວບຄຸມຄວາມສູງຂອງ ຕົ້ນ ແລະ ຊົງຟຸ່ມໃຫ້ຢູ່ປະມານ 1-1,5ມ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນ ການເກັບກ່ຽວ./.

(ທ່ານ ສາມາດຕິດຕາມ ບົດກະສິກຳ ໄດ້ທຸກໆ ວັນຈັນ, ພຸດ, ສຸກ)

- 369 1 - ວິທີ​ບົວລະບັດ​ຜັກຫວານ​ປ່າ

- lattana banner 1 - ວິທີ​ບົວລະບັດ​ຜັກຫວານ​ປ່າ
- lattana banner - ວິທີ​ບົວລະບັດ​ຜັກຫວານ​ປ່າ
-    AD conten website - ວິທີ​ບົວລະບັດ​ຜັກຫວານ​ປ່າ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!