ສປປ ລາວ ໃນຍຸກພະຍາລີ້ນກ່ານ

- 565 - ສປປ ລາວ ໃນຍຸກພະຍາລີ້ນກ່ານ
- AGL banner - ສປປ ລາວ ໃນຍຸກພະຍາລີ້ນກ່ານ

ໂດຍ: ທິດກ່ຳ

ຖ້າພວກເຮົາຫາກໄດ້ອ່ານພື້ນແຜ່ນຕຳນານ, ຟັງລຳ, ຟັງນິທານ, ຄຳກ່າວຂານ ຂອງນັກປາດອາຈານ, ຜູ້ອາວຸໂສເປັນຕົ້ນນັບແຕ່ພື້ນວຽງ, ນາງແຕງອ່ອນ, ສຽວສະຫວາດ,  ສັງສິນໄຊ, ກາລະເກດ, ຈຳປາສີ່ຕົ້ນ, ສານລຶບພະສູນ ແລະ ບົດປະພັນວັນນະກຳອື່ນໆທີ່ນັກປາດອາຈານໄດ້ປະດິດຄິດແຕ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນຮ້ອຍແກ້ວ, ຮ້ອຍກອງມີບາງວັກ,  ບາງຕອນ ຫລື ບາງປະໂຫຍກ ໄດ້ແອບແຝງເຊື່ອງຊ້ອນດ້ວຍຄຳປິດສະໜາໃຫ້ພວກເຮົາຄິດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເຈຍລະໄນເຖິງເຫດ ແລະ ຜົນຄວາມເປັນໄປຂອງເຫດການບ້ານເມືອງຕາມປະຫວັດສາດແຕ່ລະຍຸກ, ແຕ່ລະສະໄໝ ເປັນຕົ້ນ: ຊີ້ນບໍ່ຂາດບໍ່ໃຫ້ຄຸງຂຽງ, ວຽງຈັນຮ້າງ ເປັນໂພນຂີ້ໝາຈອກ ບາງກອກຮ້າງເປັນມຸ້ງກະຕ່າຍນອນ, ໃຜວ່າວຽງຈັນເສົ້າເຊົາເດີຢ່າຟ້າວວ່າ ມັນຊິໂປ້ບາດຫລ້າໝາກແຕງຊ້າງໜ່ວຍປາຍ ແລະ ປະໂຫຍກຄຳ ເວົ້າອື່ນໆ ທີ່ຖືເອົາຄວາມເຊື່ອ, ອິນພົມຍົມມະລາດ ມາເປັນຕົວລະຄອນ, ບົດປະພັນເລື່ອງນາງແຕ່ງອອນໃນບັ້ນທ້າຍມີຕອນໜຶ່ງໄດ້ກ່າວເຖິງ ພະຍາລິ້ນກ່ານຝາຕີນແດງ, ຫລື ໃນພຸດທະປັດຊະຍາ ກໍໄດ້ກ່າວເຖິງພະເຈົ້າເມດໄຕ, ເຊິ່ງທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສ່ອງແສງເຖິງອະດີດຕະການ, ເຫດການປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງເມືອງລາວ ຢ່າງປິດສະໜາ, ນັບແຕ່ເປີງອະດີດຫລາຍຮ້ອຍປີມາເຖິງປັດຈຸບັນ.

   ໃນສະໄໝສົງຄາມ, ຕອນທິດກ່ຳໃຫຍ່ພໍຮູ້ຄວາມ ເລີ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍ, ໂຮງຮຽນຕັ້ງຢູ່ສຸມໄມ້ໄຜ່ ບາງມື້ທັງຮຽນທັງປົບຍົນຍິງ, ບາງໄລຍະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນເປັນອາທິດ ຍ້ອນພໍ່ແມ່ ແລະ ຊາວບ້ານພາກັນໄປລີ້ຢູ່ໃນຖ້ຳເພື່ອລົບຫລີກຍົນ ຖິ້ມລະເບີດ.  ໃນບາງມື້ກໍມັກໄດ້ຍິນຜູ້ເຖົ້າທີ່ເປັນທິດ, ເປັນຈານ ຮຽນທຳລາຍມະສູດເວົ້າໂນເຈໂສ້ເຫລ້ກັນວ່າ ເຖິງບັ້ນເຖິງຄາວເສີກສົງຄາມໃຫ້ພາກັນອົດທົນອີກບໍ່ດົນຈະມີພະຍາລີ້ນກ່ານຝາຕີນແດງ ມາປົກຄອງບ້ານເມືອງ ເສີກກໍຈະແລ້ວແຮ້ວກໍຈະລັ່ນ, ເຖິງເວລານັ້ນປະເທດລາວເຮົາຈະບໍ່ມີເສີກສົງຄາມອີກ, ແຜ່ນດິນລາວກໍຈະຮາບກ້ຽງເໝືອນດັ່ງກອງໄຊ ນ້ຳພຽງໃດດອກບົວກໍພຽງນັ້ນ.

    ທິດກ່ຳ, ຍັງໄດ້ຖາມພວກເພິ່ນວ່າພະຍາລີ້ນກ່ານຝາຕີນແດງ ດຽວນີ້ເພິ່ນຢູ່ໃສ? ພວກ ເພິ່ນກໍຕອບວ່າຍັງຮຽນວິຊາອາຄົມຢູ່ຖ້ຳພູຂຸນທາງທິດຕາເວັນອອກ, ຍັງອີກຈັກປີເພິ່ນຈະຮຽນຈົບອອກມາສະຫງົບເສິກຢູ່ບ້ານເຮົາທິດກ່ຳຖາມຢ້ຳ, ພວກເພິ່ນກໍຕອບວ່າຍັງບໍ່ທັນເຖິງຄາວວ່າຊັ້ນ! ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເພິ່ນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອເຖິງຍຸກນັ້ນຈະມີພະເຈົ້າອົງໃໝ່ ມາໂຜດມະນຸດຄື: ພະເຈົ້າອະລິຍະເມດໄຕ, ເມື່ອຮອດຍຸກພະເຈົ້າເມດໄຕ ທຸກສິ່ງຢ່າງຈະສະເໝີພາບກັນ, ພະເຈົ້າເມດໄຕ ຈະມາຈ້ອນເອົາຄົນມາຢູ່ສາມຮົ່ມໂພສີ, ຂີ້ຊ້າງລອດຂີ້ມອດຄ້າງ ໝາຍວ່າຄົນດີຈະມີຊີວິດຢູ່ດົນ, ຄົນສັບປະດົນຈະຕາຍໄວ, ຄົນຈັງໄຮຈະຖືກລົງໂທດ.

    ຈາກຍຸກນັ້ນ, ມາຮອດຍຸກນີ້ ຜ່ານການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າຕຳຫລັກຕຳລາ ສົມ ທົບກັບໄດ້ສຳພັດໃນຊີວິດຈິງຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍຈົນເຖົ້າ ທິດກ່ຳຍັງຈົດຈຳທັງມາປຽບທຽບ ໃສ່ຕົວຈິງຕິດຕາມມາ ມັນຄ້າຍຄືກັນກັບຕຳລາບູຮານ ແລະ ພວກຜູ້ເຖົ້າເພິ່ນເລົ່າ.

   ຄຳວ່າພະຍາລີ້ນກ່ານຝາຕີນແດງ ໃນຕົວຈິງນັ້ນກໍແມ່ນຜູ້ນຳພາການປະຕິວັດສະໄໝນັ້ນ ເພິ່ນຍັງຢູ່ຖ້ຳທີ່ຊຳເໜືອ, ກຳລັງປະຕິວັດເຮົາ ສ່ວນຫລາຍພາກັນຢູ່ປ່າຖ້ຳຮູພູເຂົາ, ເປັນອິດສະຫລະລີ້ຊ້ອນປ່ອນຕົວຢູ່ຕາມປ່າຊົນນະບົດ.

   ຄຳວ່າຝາຕີນແດງ ກໍແມ່ນສາຍານາມລາວແດງ ທີ່ຝ່າຍວຽງຈັນເຂົາວ່າກອມມູນິດນັ້ນ ເອງ, ພວກຜູ້ເຖົ້າເພິ່ນຍັງເວົ້າແຖມທ້າຍວ່າພະຍາລີ້ນກ່ານຝາຕີນແດງເພິ່ນມີລິດເດດ, ມີເວດມົນຄາຖາເກັ່ງກ້າ, ໃນມືຖືໄມ້ຄ້ອນຕະບອງເພັດ, ໄມ້ຄ້ອນກໍສັກສິດ ກົກຊີ້ຕາຍປາຍຊີ້ເປັນ ຖ້າຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດຕາຍກໍເອົາທາງກົກຊີ້ໃສ່ ຫລື ຖ້າຢາກໃຫ້ຄືນມາກໍເອົາປາຍຊີ້ໃສ່.

    ມາປຽບທຽບໃສ່ຕົວຈິງມັນກໍແມ່ນອຳນາດຂອງຜູ້ນຳ, ຂອງພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານເຮົາ ນັ້ນເອງ, ສ່ວນສາມຮົ່ມໂພສີ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ທາງໂລກກໍແມ່ນພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ທາງຝ່າຍທຳກໍແມ່ນພະພຸດ, ພະທຳ ແລະ ພະສົງນັ້ນເອງ.

    ຈາກຄຳປິດສະໜາທາງໂລກ ແລະ ທາງທຳໃນພື້ນແຜ່ນຕຳນານ ແລະ ນິທານ ທີ່ໄດ້ ຍົກມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ອາດມີຫລາຍຄົນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນ, ໄດ້ຮູ້, ໄດ້ຟັງນັກປາດອາຈານ ເພິ່ນເຄີຍເວົ້າມາແລ້ວ, ແຕ່ຈະເປັນຈິງສ່ຳໃດ ກໍຂໍໃຫ້ພວກເຮົາລັກຄະນາເບິ່ງເອງວ່າ ແມ່ນຈິງ ຫລື ບໍ່? ເພາະມັນຂຶ້ນກັບສັດທາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຂອງແຕ່ຄົນເໝືອນກັນກັບ ການ ຮຽນມົນຄົນລະຄູ ເບິ່ງໝໍດູຄົນລະໝ້ອງ.

     ຕາມເຮົາວ່າ, ມາຮອດຍຸກນີ້ ລາວເຮົາບໍ່ມີເສີກເສືອເໜືອໃຕ້ອີກແລ້ວ, ການທີ່ໄດ້ປົດ ປ່ອຍປະເທດຊາດ ກໍຍ້ອນພະຍາລີ້ນກ່ານ ຄືຜູ້ນຳເຮົາສະຫລາດ ມີຍຸດທະສາດ, ສີລະປະ

ຍຸດ, ປັດຈຸບັນປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມສະຫງົບສຸກຮົ່ມເຢັນ, ພວມມີການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ນັບແຕ່ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ເປັນຕົ້ນມາຕະຫລອດໄລຍະ 44 ປີ ສປປ ລາວ ນັບມື້ກ້າວໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

    ປະເທດຊາດ ກໍນັບມື້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ປະຊາຊົນນັບມື້ມີຢູ່ມີກິນ, ຈະກ້າວໄປສູ່ຄວາມ ມັ່ງຄັ່ງຮັ່ງມີ, ລົບລ້າງຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ, ຄຳວ່າຜືນແຜ່ນດິນຮາບກ້ຽງເໝືອນດັ່ງກອງໄຊນັ້ນ ກໍໝາຍເຖິງສິດສະເໝີພາບດ້ວຍກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ດ້ວຍກັນຢ່າງສັນຕິສຸກ, ບໍ່ບຽດບຽນເວົ້າວ່າກ່າວຫາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

    ທຸກຊົນເຜົ່າມີຄວາມສາມັກຄີເອກກະພາບເປັນປືກແຜ່ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນ ເຈົ້າ, ນີ້ລະຄືສີສັນຂອງລະບອບໃໝ່ໃນຍຸກ ສປປ ລາວ ທີ່ມີພະຍາລີ້ນກ່ານຝາຕີແດງປົກຄອງເມືອງ, ວັນຊາດ 2 ທັນວາຈົ່ງໝັ້ນຍືນ, ທຸງກາວົງເດືອນຈົ່ງປິວສະປັດຢືນຍົງຂະນົງແກ່ນຢູ່ຜືນແຜນດິນລ້າງຊ້າງອັນແສນຮັກ ແລະ ຫວງແຫນຕະຫລອດໄປ.

- lattana banner 1 - ສປປ ລາວ ໃນຍຸກພະຍາລີ້ນກ່ານ
-    AD conten website - ສປປ ລາວ ໃນຍຸກພະຍາລີ້ນກ່ານ
- lattana banner - ສປປ ລາວ ໃນຍຸກພະຍາລີ້ນກ່ານ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!