ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ

- 66455 - ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ
- Untitled design - ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ

ລູກເມືອງພວນ

ໄທ, ສິງກະໂປ, ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດ ການທ່ອງທ່ຽວເຂັ້ມແຂງ ທັງມີບົດບາດສຳຄັນທັງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ຈາກບົດຮຽນສ້າງເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ອາດຈະຖອດຖອນເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ລາວເຮົາໄດ້. ບົດຮຽນເຫຼົ່າ

ອັນທີໜຶ່ງ: ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວຕາມ ເຂດແຄວ້ນ, ສົ່ງເສີມທ່າແຮງທີ່ມີຢູ່ຂອງເຂດແຄວ້ນໃຫ້ເຕັມທີ່ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນ.

ຢູ່ສິງກະໂປ: ລັດຖະບານຖືສຳຄັນເປັນພິເສດການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ. ລັດຖະບານສ້າງແຜນຍຸດທະສາດບູລິມະສິດພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານລະບົບກົນໄກນະໂຍບາຍທີ່ເປັນເອກະພາບ ເພື່ອປຸກລະດົມກຳລັງແຮງທົ່ວສັງຄົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ, ເພາະຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ, ມັນແມ່ນຂະແໜງການເສດຖະກິດສັງລວມ ແລະ ມີລັກສະນະສັງຄົມສູງ.

- singapore 800 - ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ

         ສຳລັບຢູ່ຈີນ: ລັດຖະບານຈີນກຳນົດວ່າ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງການເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ. ສະນັ້ນ,ລັດຖະບານຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງລົງທຶນໃສ່ເພື່ອພັດທະນາ. ລັດຖະບານຈີນວາງນະໂຍບາຍວ່າ: ຕ້ອງດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເຂົ້າມາໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ໄປທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດດ້ວຍລະດັບພໍດ້າມພໍດີ ເພື່ອເປັນການດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຈີນຍັງໄດ້ສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດເປັນປະເພດໃນແຕ່ລະປີ. ແຕ່ລະປີຈີນສາມາດດຶງດູູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນຈີນ ໂດຍມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຕື້ ໂດລາໃນແຕ່ລະປີ.

- 10 top rated tourist attractions in hangzhou - ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ

ອັນທີສອງ: ສ້າງແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະໄລຍະ, ແຕ່ລະຍຸກສະໄໝ.

ນັບແຕ່ປີ 1965 ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານສິງກະໂປ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: “ແຜນການທ່ອງທ່ຽວສິງກະໂປ”(ປີ 1968), “ແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ”(ປີ 1986), “ແຜນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ”( ປີ 1993), “ທ່ອງທ່ຽວ 21”( ປີ 1996), “ທ່ອງທ່ຽວ 2015”( ປີ 2005), “ທ່ອງທ່ຽວຜ່ານແດນ 2020”( ປີ 2012).

ມາເລເຊຍ: ມີ “ແຜນການແລກປ່ຽນການທ່ອງທ່ຽວຮອດປີ 2020”. ໃນແຜນການລວມຂອງມາເລເຊຍ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເສດຖະກິດນັ້ນ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສ້າງແຜນການທ່ອງທ່ຽວເຄື່ອນທີ່, ເມື່ອຮອດປີ 2020 ຈະສຸມໃສ່ການຕະຫຼາດໃຫ່ຍທີ່ມີຄວາມສາມາດສຳລະສູງ ເພື່ອຍູ້ແຮງການໃຊ້ສອຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

- shutterstock 136162928 - ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ

ອັນທີສາມ:  ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສິງກະໂປ ແລະ ຂອງ ອີນໂດເນເຊຍ ໄດ້ສ້າງແຜນຍູດທະສາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເໝາະສົມກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ມີນະໂຍບາຍລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ມີລາຍຮັບສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລົງທຶນສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ.

ໃນແຜນການ “ທ່ອງທ່ຽວ 2015”, ສິງກະໂປສຸມໃສ່ພັດທະນາການຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍທິດທາງທີ່ວ່າ: ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ສິງກະໂປໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະ “ຕ້ອງໄປ”

ຈາກນັ້ນ, ສິງກະໂປກໍໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ, ຍົກສູງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາຖັນແຖວພະນັກງານທ່ອງທ່ຽວມືອາຊີບ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ…ປີ 2012 ສິງກະໂປ ລົງທຶນ 300 ລ້ານໂດລາສິງກະໂປ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຫດການທ່ອງທ່ຽວ, ລົງທຶນ 340 ລ້ານໂດລາສິງກະໂປໃສ່ການສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ, ລົງທຶນ 265 ລ້ານໂດລາ ສິງກະໂປໃສ່ການພັດທະນາພະນັກງານການທ່ອງທ່ຽວ. ປີ 2015 ສິງກະໂປ ໄດ້ລົງທຶນ 2 ຕື້ໂດລາສິງກະໂປ ໃຫ້ກອງທຶນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ມີ 17 ລ້ານເທື່ອຄົນນັກທ່ອງທ່ຽວຕາງຊາດເຂົ້າໄປໃນສິງກະໂປ, ບັນລຸໄດ້ປະມານ 30 ຕື້ໂດລາສິງກະໂປ ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ

ອີນໂດເນເຊຍ ໄດ້ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດໂດຍລວມ ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຖິງປີ 2025. ຈຸດປະສົງຂອງແຜນຍຸດທະສາດນີ້ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາປະມານ 50 ຈຸດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສາມາດຮັບຮອງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໄດ້ເຖິງ 25 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີ 2015. ປີ 2015 ປະເທດສິງກະໂປໄດ້ສຳເລັດແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງເລັ່ງໃສ່ 3 ປະເພດການທ່ອງທ່ຽວ: ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທະເລ.

ອັນທີສີ່:ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເຊິ່ງລວມມີ: ຜູ້ບໍລິຫານ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ ໃຫ້ນັບມື້ເລິກເຊິ່ງ ກ້ວາງຂວາງກ່ວາເກົ່າ.

ຢູ່ໄທ: ຖັນແຖວນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານໃນຂະແໜງການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນມືອາຊີບ. ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດດ້ວຍຄຸນນະພາບສູງ. ນັກນຳທ່ຽວຂອງໄທຄົນໜຶ່ງອາດເວົ້າໄດ້ເຖິງ 3 ພາສາຕ່າງປະເທດ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ
- 750x422 757333 1496149598 - ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ

ອັນທີຫ້າ:ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກ້າລົງທຶນໃສ່ຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຢູ່ໄທ: ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດໄດ້ປະສານສົມທົບແໜ້ນກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທູລະກິດຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແຂງແຮງ. ຈາກນັ້ນ ກໍນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອອະນຸມັດອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ຈົນເຖິງໂຄງການດຳເນີນງານໂຄສະນາໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະໄລຍະ

ຢູ່ ມາເລເຊຍ: ລັດຖະບານມາເລເຊຍໄດ້ຖືສຳຄັນວຽກງານໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວບົນພື້ນຖານຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ລັດຖະບານ ມາເລເຊຍ ຍັງໄດ້ຍົກສູງເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ເພີ່ມທະວີການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜົ່າ, ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ.

ຢູ່ຫວຽດນາມ: ເມື່ອ 4-5 ປີນານີ້ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຂອງຫວຽດນາມກໍຄຶກຄັກຂຶ້ນມາຢ່າງໄວວາ ແລະ ກາຍເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້ ຫວຽດນາມໄດ້ວາງ 7 ມາດຕະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- e4444bf5 1b64 4a0e ab5f 26737290a5d0 - ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ

ອັນທີໜຶ່ງ: ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍ, ວິທີການພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະໄລຍະ, ເອົາໃຈໃສ່ນຳສະເໜີຮູບການທ່ອງທ່ຽວແບບໃໝ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

ອັນທີສອງ: ຈັດຕັ້ງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍກຳນົດພື້ນທີ່ທີ່ສຳຄັນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ.

ອັນທີສາມ: ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິກ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງສາຍການບິນ, ຄົມມະນາຄົມທາງບົກໃຫ້ສະດວກສະບາຍ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງບົ່ມຊ້ອນຢ່າງສູດຂີດ.

ອັນທີສີ່: ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫ່ວາງການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ກັບ ການທ່ອງທ່ຽວ, ລະຫ່ວາງພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ, ເພີ່ມທະວີການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ.

ອັນທີຫ້າ: ສ້າງແຜນນະໂຍບາຍເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ ແລະ ມີຄວາມປະທັບໃຈ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ພິເສດແມ່ນເສີມຂະຫຍາຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ນາມມະທຳຂອງໂລກທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກ ອົງການ ຢູແນດສະໂກ.

ອັນທີຫົກ: ມີແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງຄົນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບສາກົນ ເພື່ອສາມາດເຮັດລ້ອນໜ້າທີຄຸ້ມຄອງວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ.

ອັນທີເຈັດ: ມີແຜນການໂຄສະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຮັດສຳເລັດແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ນອກຈາກການລົງທຶນຂອງລັດແລ້ວ, ກໍຄວນປຸກລະດົມພາກເອກະຊົນລົງທຶນ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຕື່ມອີກ.

——————————–

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ບົດຮຽນພັດທະນາເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບາງປະເທດໃນອາຊີ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!