ບັນຫາສຸຂະພາບຕັບຕ້ອງ ເມັດຟູ ອັກຕີໂຊ Pluss ຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນເອັນຊີ ເທົ່ານັ້ນ

ຢ່າລື່ມ..!…ເມື່ອຖາມຫາຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຕັບຕ້ອງເມັດຟູ ອັກຕີໂຊ Plass ຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນເອັນຊີ ເທົ່ານັ້ນ.
– ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂຊກຄຳ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 020 2339 3234.

error: Alert: Content is protected !!