ຍັງມີເດັກບໍ່ໜ້ອຍເຮັດວຽກໜັກໃນຄອບຄົວ

- advert banner 728 90 728x90 - ຍັງມີເດັກບໍ່ໜ້ອຍເຮັດວຽກໜັກໃນຄອບຄົວ

- 987 - ຍັງມີເດັກບໍ່ໜ້ອຍເຮັດວຽກໜັກໃນຄອບຄົວ

- new3 - ຍັງມີເດັກບໍ່ໜ້ອຍເຮັດວຽກໜັກໃນຄອບຄົວ

ຂະນະທີ່ມີເດັກນ້ອຍຫລາຍໆຄົນມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຢູ່ກັບຜູ້ປົກຄອງໝູ່ເພື່ອນ, ຄູອາຈານ ແລະ ໄດ້ຮັບສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃນໂອກາດວັນເດັກສາກົນ, ແຕ່ພວກເຮົາ ຮູ້ບໍ່ວ່າຍັງມີເດັກນ້ອຍຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງງານຢ່າງໜັກເກີນໄວເພື່ອສ້າງລາຍຮັບຊ່ວຍຄອບຄົວທັງເວັນ ແລະ ຄືນ, ແທນທີ່ພວກ ເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານັ້ນຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດທາງການສຶກສາຫລາຍກວ່າການເຮັດວຽກໜັກ, ຊຶ່ງມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຄື: ມີເດັກນ້ອຍອາຍຸປະມານຕໍ່າກວ່າ 10 ປີຈໍານວນໜຶ່ງພາກັນຍ່າງເລາະຂາຍຂະໜົມຕາມຮ້ານອາຫານໃນຍາມຄໍ່າຄືນ ຫລື ກໍເຮັດວຽກຢູ່ຕາມຮ້ານລ້າງລົດຕ່າງໆໃນຕົວເມືອງ, ແທນທີ່ພວກເຂົາຄວນຢູ່ເຮືອນເພື່ອອ່ານໜັງສືກັບຜູ້ປົກຄອງ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຍັງມີເດັກຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຕົກເປັນເຄື່ອງມືຂອງກຸ່ມຂຸດຮິດແຮງງານເດັກຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປຂໍທານ, ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມນັ້ນກໍເຫັນເດັກນ້ອຍຈໍານວນຫລາຍຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກຍັງຜະເຊີນກັບສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ຂາດໂພສະນາການ, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ, ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນຫາວີທີແກ້ໄຂ, ພ້ອມທັງຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂຮອບດ້ານເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບໂອກາດໃນດ້ານ ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂພສະນາການ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ເປັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ.

error: Content is protected !!