ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (IQ)

ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (iq) - 001 - ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (IQ)
ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (iq) - Untitled design - ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (IQ)

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສຳເລັດ ຄົນເຮົາມັກຈະຄິດວ່າຄົນທີ່ມີສະຕິປັນຍາດີຈະຕ້ອງນຳໜ້າຄົນອື່ນໄປແບບບໍ່ເຫັນຝຸ່ນ, ແຕ່ທ່ານຈະປ່ຽນວິທີຄິດນີ້ໄປທັນທີ ເມື່ອໄດ້ອ່ານວຽກງານວິໄຈໃໝ່ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ.

ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (iq) - 010203 2020 - ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (IQ)

     ທ່ານນາງ Carol Dweckເປັນນັກຈິດຕະວິທະຍາທີ່ໄດ້ທຸ່ມເທຊີວິດວຽກງານຂອງນາງເພື່ອສຶກສາເລື່ອງທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ສັກກະຍະພາບ ເຊິ່ງວຽກງານວິໄຈຫລ້າສຸດຂອງນາງນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ : “ທັດສະນະຄະຕິບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສຳເລັດໄດ້ຫລາຍກ່ວາລະດັບ IQ  (ຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ)”. ນາງພົບວ່າ : ທັດສະນະຄະຕິທີ່ເປັນແກນຫລັກຂອງຄົນເຮົາແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດ,  1 ແມ່ນ “ກອບຄວາມຄິດແບບຈຳກັດ” (Fixed Mindset ) ແລະ 2 ແມ່ນ “ກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່”(Growth Mindset).

     ຄົນທີ່ມີ“ກອບຄວາມຄິດແບບຈຳກັດ” (Fixed Mindset ) ຈະເປັນຄົນທີ່ຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ຍອມປ່ຽນແປງຕົນເອງເພື່ອສິ່ງໃດໆ ເຊິ່ງການມີວິທີຄິດແບບນີ້ທີ່ອາດເປັນບັນຫາໄດ້ເວລາທີ່ພົບພໍ້ກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ສາມາດຮັບມືໄດ້ ແລະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກໝົດຫວັງ ແລະ ຜ່າຍແພ້ໄດ້.

     ສ່ວນຄົນທີ່ມີ “ກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່”(Growth Mindset) ຈະເປັນຄົນທີ່ມັກເຊື່ອວ່າຄົນເຮົານັ້ນສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ສະເໝີ ຕາບໃດທີ່ເຮົາມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ວິທີຄິດແບບນີ້ເອງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກ້າວໜ້າຍິ່ງກ່ວາຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດແບບຕາຍໂຕ ເຖິງວ່າຈະມີ IQ ທີ່ບໍ່ສູງກໍຕາມ ເພາະຄົນປະເພດນີ້ຈະມັກສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ເບິ່ງວ່າສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາແມ່ນໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ.

     ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການມີຄວາມສາມາດ ຫລື ເປັນຄົນສະຫລາດ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫລາຍກ່ວາຄົນອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຈິງເວລາພົບພໍ້ກັບເລື່ອງງ່າຍໆເທົ່ານັ້ນ,  ແຕ່ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນກ່ວານັ້ນກໍຄື ວິທີການຈັດການກັບຄວາມຜິດພາດ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆຕ່າງຫາກ ໂດຍຄົນມີກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່ຈະອ້າແຂນຮັບກັບອຸປະສັກໄດ້ຢ່າງບໍ່ລັງເລ.

ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (iq) - 060203 2020 1024x683 - ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (IQ)

     ທ່ານນາງ Carol Dweck ກ່າວວ່າ : “ຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດແມ່ນເລື່ອງຂອງວິທີການຈັດການກັບຄວາມລົ້ມເຫລວໃນຊີວິດຂອງທ່ານນັ້ນເອງ”. ໂດຍນາງໄດ້ອະທິບາຍວິທີທີ່ຄົນມີກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່ໄວ້ວ່າ : “ຄວາມລົ້ມເຫລວກໍເປັນພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນໂຕໜຶ່ງທີ່ເຮົາຕິດປ້າຍເອົາໄວ້ວ່າມັນແມ່ນຄວາມລົ້ມເຫລວ ເຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ຫາກວິທີນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ຜົນ ສະນັ້ນ ຂ້ອຍກໍຈະລອງແກ້ບັນຫາດ້ວຍວິທີອື່ນເບິ່ງ”.

     ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນປະເພດໃດກໍຕາມ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນແປງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີີກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ຄືກັນ ແລະ ເຮົາມີວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍປັບທັດສະນະຄະຕິຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

     + ຢ່າຈົມຢູ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງນັ້ນໄຮ້ຄ່າ : ໃຜໆກໍຕ້ອງມີຊ່ວງເວລາທີ່ຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງໄຮ້ຄ່າ ເຊິ່ງບົດທົດສອບຂອງທ່ານກໍຄື ທ່ານຈະມີປະຕິກິລິຍາຕອບຮັບກັບຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ແນວໃດ ? ທ່ານຈະເລືອກຮຽນຮູ້ບົດຮຽນ ແລະ ກ້າວຕໍ່ໄປ ຫລື ຈະປ່ອຍໃຫ້ໂຕເອງຈົມເລິກລົງໄປເລື້ອຍໆ, ມີຜູ້ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ອາດມາເຖິງຈຸດໆນີ້ໄດ້ ຖ້າຫາກພວກເຂົາຜ່າຍແພ້ໃຫ້ກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໄຮ້ຄ່າ. ຍົກໂຕຢ່າງເຊັ່ນ  ບຸກຄົນເຫລົ່ານີ້ :

  • ວໍ ດິສນີ ທີ່ເຄີຍຖືກໄລ່ອອກຈາກບໍລິສັດ Kansas City Starຍ້ອນ“ໄຮ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ໄອເດຍດີໆ”.
  • ໂອປຣາ ວິນຟຣີ ກໍເຄີຍຖືກໄລ່ອອກຈາກການເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວທາງໂທລະພາບໃນບັລຕີມໍ ເພາະວ່ານາງ “ອ່ອນໄຫວກັບເລື່ອງສ່ວນໂຕຫລາຍເກີນໄປ”.
  • ເຮນຣີ່ ຟອດ ເຄີຍລົ້ມເຫລວຈາກການສ້າງບໍລິສັດມາແລ້ວເຖິງ 2 ເທື່ອ ກ່ອນຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດຈາກບໍລິສັດຟອດ.
  • ສະຕີເວັນ ສະປີລເບີກ ເຄີຍຖືກປະຕິເສດຈາກ USC’s Cinematic Arts School ມາຫລາຍຕໍ່ຫລາຍເທື່ອເຊັ່ນກັນ.

ລອງຈິນຕະນາການເບິ່ງວ່າ ຖ້າພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ມີກອບຄວາມຄິດແບບຈຳກັດ ກໍຄົງຍອມແພ້  ແລະ ຍົກເລີກຄວາມຫວັງໄປແລ້ວ. ຄົນທີ່ມີກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່ຈະບໍ່ຮູ້ສຶກໄຮ້ຄ່າ ເພາະຮູ້ວ່າການຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ ທ່ານຕ້ອງເຕັມໃຈທີ່ຈະຫລົ້ມເຫລວ ແລະ ລຸກຂຶ້ນໃໝ່ໄດ້ອີກຄັ້ງ.

ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (iq) - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (IQ)

+ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຫລົງໄຫລໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ : ແນ່ນອນວ່າໃນໂລກນີ້ມີຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ເກັ່ງຫລາຍກ່ວາທ່ານສະເໝີ, ແຕ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຫລົງໄຫລໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດມາທົດແທນພອນສະຫວັນທີ່ຂາດຫາຍໄປໄດ້ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນເຮົາບໍ່ຢຸດທີ່ຈະພັດທະນາຕົນເອງ ຍົກໂຕຢ່າງເຊັ່ນ : ວໍເຣນ ບັບເຟດ – ເພິ່ນແນະນຳວ່າ ໃຫ້ຫາສິ່ງທີ່ຮັກ ແລະ ຫລົງໄຫລແທ້ໆດ້ວຍເຕັກນິກທີ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ 5/25 ໂດຍໃຫ້ຂຽນສິ່ງທີ່ທ່ານສົນໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ 25 ຢ່າງ ແລ້ວກໍຕັດອອກ 20 ຢ່າງ ແລະ 5 ຢ່າງສຸດທ້າຍທີ່ເຫລືອນັ້ນ ກໍແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກຫລາຍທີ່ສຸດແທ້ໆ.

+ ລົງມືເຮັດ : ຜູ້ຄົນທີ່ມີກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານໄດ້ຍ້ອນພວກເຂົາກ້າຫານກ່ວາຄົນອື່ນ, ແຕ່ເປັນຍ້ອນພວກເຂົາຮູ້ວ່າຄວາມຢ້ານເປັນອາລົມທີ່ເຮັດໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈ ເຊິ່ງທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດກໍແມ່ນ “ການລົງມືເຮັດ”. ກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີພະລັງໃຈ ແລະ ຮູ້ວ່າຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດລໍເວລາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ດອກ. ສະນັ້ນແລ້ວ ການລົງມືເຮັດຢ່າງຈິງຈັງຈຶ່ງຈະປ່ຽນຄວາມກັງວົນຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫລວໃຫ້ກາຍເປັນພະລັງດ້ານບວກໄດ້.

+ ກ້າວໄປໃຫ້ໄກກ່ວາຈຸດທີ່ເຄີຍກ້າວມາ : ຄົນທີ່ເຕັມລົ້ນໄປດ້ວຍກຳລັງໃຈ ຈະບໍ່ລັງເລທີ່ຈະທຸ້ມເທໃຫ້ກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ ພວກເຂົາຈະຊຸກຍູ້ຕົນເອງໄປໃຫ້ໄກກ່ວາຈຸດເກົ່າສະເໝີ. ມີເລື່ອງເລົ່າເລື່ອງໜຶ່ງຂອງ ທ່ານ ບຣູສ ລີ ກ່າວວ່າ : ບຣູສ ລີ ມີລູກສິດຄົນໜຶ່ງທີ່ແລ່ນເປັນໄລຍະ 3 ໄມກັບລາວທຸກມື້ ໃນມື້ໜຶ່ງຕອນທີ່ແລ່ນໃກ້ຄົບ 3 ໄມ ບຣູສ ລີ ກໍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ : “ແລ່ນໄປຕໍ່ອີກ 2 ໄມກັນເຖາະ”, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມອິດເມື່ອຍ ລູກສິດຂອງລາວຈຶ່ງຕອບໄປວ່າ :“ຖ້າແລ່ນໄປຕໍ່ອີກ 2 ໄມ ຂ້ອຍຕ້ອງຕາຍແນ່ນອນ” ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າທ່ານ ບຣູສ ລີ ເວົ້າວ່າແນວໃດ ? “ຊັ້ນກໍຈົ່ງແລ່ນຕອນນີ້ເລີຍ”. ຫລັງຈາກແລ່ນຄົບ 5 ໄມແລ້ວ ລູກສິດຂອງລາວກໍທັງອິດເມື່ອຍ ແລະ ໃຈຮ້າຍຫລາຍ, ບຣູສ ລີ ຈຶ່ງອະທິບາຍໃຫ້ຟັງວ່າ : “ເຖິງວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ແລ່ນຕໍ່ອີກ 2 ໄມ ເຈົ້າກໍອາດຕ້ອງຕາຍຢູ່ດີ ຖ້າເມົາແຕ່ສ້າງຂີດຈຳກັດໃຫ້ຕົນເອງ ທັງຊີວິດນີ້ບໍ່ວ່າເລື່ອງຫຍັງ ເຈົ້າກໍຈະມີແຕ່ຂີດຈຳກັດໃຫ້ຕົນເອງເຕັມໄປໝົດ, ຂີດຈຳກັດທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນບໍ່ມີດອກ ມີກໍແຕ່ອຸປະສັກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງກ້າວຜ່ານມັນໄປໃຫ້ໄດ້ ເຖິງວ່າມັນຈະຂ້າເຈົ້າກໍຕາມ ເພາະຄົນເຮົາຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ”.

     ຖ້າທ່ານບໍ່ພັດທະນາຕົນເອງຂຶ້ນມື້ລະເລັກລະໜ້ອຍ ອາດກາຍເປັນວ່າທ່ານຈະອ່ອນແອລົງເລື້ອຍໆແທນກໍເປັນໄດ້, ທ່ານເອງກໍບໍ່ຢາກເປັນແນວນັ້ນດອກແມ່ນບໍ່ ?

+ ຄາດຫວັງຜົນຕອບແທນ : ຜູ້ຄົນທີ່ມີກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່ມັກຈະຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງລົ້ມເຫລວຢູ່ເລື້ອຍໆ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍຢຸດຄາດຫວັງ ເຖິງວ່າຈະຮູ້ແນວນັ້ນກໍຕາມ. ການຕັ້ງຄວາມຫວັງກັບຜົນຕອບແທນເປັນໂຕກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານເກີດມີພະລັງທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປໄດ້, ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າຕົນເອງຈະຕ້ອງປະສົບຄວາມສຳເລັດ ທ່ານກໍຄົງບໍ່ພະຍາຍາມມາເຖິງຈຸດນີ້ແມ່ນບໍ່ ?

+ ປັບໂຕກັບບັນຫາ :ບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຕ້ອງພົບພໍ້ກັບຄວາມຍາກລຳບາກ, ຜູ້ຄົນທີ່ມີກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່ຈະໃຊ້ຄວາມລຳບາກໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອດຶງໃຫ້ຖອຍຫລັງ ເມື່ອຖືກທ້າທາຍດ້ວຍເຫດການບໍ່ຄາດຄິດ ພວກເຂົາຈະປັບໂຕເຂົ້າກັບມັນຈົນກ່ວາຈະຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້.

+ ຢ່າຈົ່ມເວລາບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ : ການຈົ່ມເປັນສັນຍະລັກຂອງຄົນທີ່ມີກອບຄວາມຄິດແບບຈຳກັດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄົນທີ່ມີກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່ຈະແນມຫາທຸກໂອກາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສະເໝີ ຈຶ່ງບໍ່ມີພື້ນທີ່ພໍສຳລັບການຈົ່ມ.

     ສະຫລຸບວິທີພັດທະນາຄວາມຄິດທັງ 7 ຂໍ້ຂ້າງເທິງ : ການໝັ່ນເອົາໃຈໃສ່ກັບວິທີຄິດຂອງຕົນເອງຕໍ່ສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆອ້ອມໂຕ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄ່ອຍໆພັດທະນາວິທີຄິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ ຈົນກາຍເປັນຄົນທີ່ມີກອບຄວາມຄິດແບບເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (iq) - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (IQ)
ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (iq) - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເຫດຜົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ (IQ)
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!