7 ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າຫາກທ່ານຢາກກ້າວໜ້າ

- 020106 - 7 ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າຫາກທ່ານຢາກກ້າວໜ້າ
- Untitled design - 7 ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າຫາກທ່ານຢາກກ້າວໜ້າ
  1. ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໜ້າທີ່ຂອງຂ້ອຍ : ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເມື່ອທ່ານເຂົ້າເຮັດວຽກ ທ່ານກໍຈະມີໜ້າທີ່ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າທ່ານເຮັດ ໜ້າທີ່ຫຍັງ, ຕ້ອງຮັບວຽກຫຍັງແດ່. ແນວໃດກໍຕາມ, ເມື່ອທ່ານເຮັດວຽກໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ໜ້າທີ່ ວຽກງານຂອງທ່ານກໍຂະຫຍາຍ ໂຕໄປນຳ ມັນກໍຍ່ອມມີຄວາມປ່ຽນແປງໃນເລື່ອງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຄາດຫວັງທີ່ຕາມມາ ລວມໄປເຖິງຫລາຍໆເທື່ອທີ່ຫົວໜ້າຂອງທ່ານມັກຈະໂຍນວຽກໃໝ່ໆມາໃຫ້ທ່ານ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງຄົນບໍ່ພໍໃຈກັບການປ່ຽນແປງນີ້ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍກຂ້າງເທິງນີ້ໃນການລະບາຍອອກມາ.

ວິທີການທີ່ດີແມ່ນການຮັບມືສະຖານະການນີ້ ໂດຍນັດລົມກັບຫົວໜ້າຂອງທ່ານກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່າມີການປັບປ່ຽນ ຫລື ຄາດຫວັງເພີ່ມຕື່ມແນວໃດ ເຊິ່ງການລົມກັນຢ່າງເປັນທາງການນີ້ດີກ່ວາການທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ເປັນຂໍ້ອ້າງໃນການບໍ່ຮັບວຽກເມື່ອຖືກມອບໝາຍ ເພາະການເວົ້າປະໂຫຍກນີ້ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງເປັນຄົນກຽດຄ້ານ, ບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກ.

  1. ມັນເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ : ການບອກຍອມແພ້ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກເບິ່ງເປັນຄົນມັກຍອມແພ້ ແລະ ຄົນເຫລົ່ານີ້ມັກບໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເທົ່າໃດໃນອົງກອນ. ສະນັ້ນ, ແທນທີ່ຈະຍອມແພ້ (ແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ) ໃຫ້ທ່ານລອງພະຍາຍາມຫາວິທີການຕອບເພື່ອຖະແຫລງ ຫລື ຫາວິທີອື່ນໃນການເຮັດໃຫ້ວຽກສຳເລັດ. ແມ່ນຢູ່ວ່າບັນຫາຫລາຍຢ່າງນັ້ນຢູ່ໃນລະດັບຍາກແບບເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ແຕ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຫົວໜ້າຂອງທ່ານຢາກໄດ້ການນຳສະເໜີ ຫລື ແນວຄິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນສຳເລັດຫລາຍກ່ວາການບອກວ່າ : “ບໍ່” ຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງຖ້າທ່ານພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ທ່ານກໍຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄ່າໃນອົງກອນໄປໃນໂຕ.
  2. ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍ : ບໍ່ມີໃຜຢາກເຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ການຍອມຮັບຄວາມຜິດແທນທີ່ຈະຊີ້ໄປໃສ່ຄົນອື່ນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງທ່ານໃນດ້ານບວກຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ການຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດຂອງໂຕເອງເປັນຄຸນສົມບັດໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ການໂທດຄົນອື່ນແມ່ນການບອກວ່າທ່ານບໍ່ເຄີຍຄິດຈະຮຽນຮູ້ຫຍັງໃໝ່ໆເລີຍ.
  3. ມັນຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ : ຖ້າວຽກຂອງທ່ານມັນບໍ່ໄດ້ແລ້ວໃນເວລາໜ້ອຍດຽວແທ້ໆ ທ່ານກໍບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະໄປສັນຍາແບບເກີນຈິງ ເພາະໃນຫລາຍໆເທື່ອນັ້ນ ການເວົ້າວ່າໃຊ້ເວລາໜ້ອຍດຽວ ຈະກາຍເປັນການເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືວ່າວຽກຂອງທ່ານບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ຟ້າວເຮັດ ລວມໄປເຖິງການບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງວຽກທີ່ທ່ານຈະເຮັດນຳ.
  4. ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກໃຜ : ການເປັນຄົນມັກສາຍດ່ຽວນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ດີປານໃດ (ຍົກເວັ້ນວ່າບໍລິສັດຂອງທ່ານມີຄົນດຽວ) ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນໃຫ້ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນຄຸນສົມບັດຈຳເປັນຂອງຜູ້ນຳທີ່ດີ, ການລຸຍດ່ຽວຄົນດຽວອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າທ່ານເກັ່ງ ແລະ ເໜືອກ່ວາຄົນອື່ນກໍແມ່ນ, ແຕ່ຄົນອື່ນອາດຈະບໍ່ໄດ້ເບິ່ງແບບນັ້ນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານນຳອີກ (ແລ້ວເຂົາຈະເຮັດວຽກໄປເຮັດຫຍັງ ?).
  5. ມັນບໍ່ຍຸດຕິທຳ : ຊີວິດຄົນເຮົານັ້ນມີຕົ້ນທຶນບໍ່ຍຸດຕິທຳຢູ່ແລ້ວ (ເອົາແທ້ໆແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງໃນໂລກທີ່ຍຸດຕິທຳ) ການມີແຕ່ບອກວ່າບໍ່ຍຸດຕິທຳ, ບໍ່ສະເໝີພາບ ມັນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນພໍເທົ່າໃດ ຄືກັນກັບວຽກຂອງທ່ານ ແທນທີ່ທ່ານຈະມາເສຍເວລາໄປກັບການເວົ້າວ່າມັນບໍ່ຍຸດຕິທຳ ຫລື ໝົກໝຸ້ນໂຕເອງແບບນັ້ນ ຄົງຈະດີກ່ວາບໍ່ຫາກທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ໜັກຂຶ້ນ ແລະ ຫາວິທີສ້າງໂອກາດໃຫ້ໂຕເອງ.
  6. ເຮົາເຮັດແບບນີ້ກັນມາຕະຫລອດເລີຍ : ການເຮັດວຽກປະເພດເຮັດຕໍ່ໆກັນມາ ຫລື ເຂົາເວົ້າກັນມາແນວນັ້ນ ເປັນວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ກ້າວໜ້າໄປໃສ ທັງອາດຈະເຖິງຂັ້ນວິກິດໄດ້ງ່າຍໆ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຄືການຮຽນຮູ້ສະຖານະການອ້ອມຂ້າງ, ປັບໂຕ ແລະ ຫາວິທີທີ່ຈະຢູ່ລອດໃຫ້ໄດ້ ຄື ຮູ້ທີ່ຈະປັບໂຕຢູ່ສະເໝີ. ສະນັ້ນ ຢ່າໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງທ່ານຈົມຢູ່ກັບວິທີເກົ່າໆ ໂດຍບໍ່ຍອມຮຽນຮູ້ຫຍັງໃໝ່ໆເລີຍ.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 7 ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າຫາກທ່ານຢາກກ້າວໜ້າ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 7 ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າຫາກທ່ານຢາກກ້າວໜ້າ
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 7 ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າຫາກທ່ານຢາກກ້າວໜ້າ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!