ສະຫວັນນະເຂດປັບປຸງໂຮງງານຂ້າສັດ ແລະ ຕະຫລາດ

ໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນານີ້, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ເກັບກຳ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂຮງງານຂ້າສັດ ແລະ ການສ້າງຕະຫລາດມາດຕະຖານໂດຍການ ເປັນປະທານຂອງຮອງຫົວໜ້າພະ ແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມຕາໜ່າງການຄ້າ, ກະຊວງອຸດ ສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. ແລະ ຜູ້ປະກອບການໂຮງງານຂ້າສັດ ແລະ ຕະຫລາດເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ, ກວດ ກາ  ແລະ ແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆພາຍ ໃນຕະຫລາດພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ປັບປຸງຕະຫລາດ ໃຫ້ໄດ້ ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕາມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ການພົວພັນ ຊື້-ຂາຍໃຫ້ມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດກາຍເປັນຕະຫລາດທີ່ ທັນສະໄໝ ໃນອານາຄົດ. ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີຕະຫລາດ ທັງໝົດ 93 ແຫ່ງ ໃນນີ້ຕະຫລາດໃຫຍ່ 2 ແຫ່ງ, ຕະຫລາດຂະໜາດກາງ 15 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫລາດຂະໜາດນ້ອຍ 76 ແຫ່ງ.

 

(ພາບປະກອບ)

 

+ ສະຫວັນນະເຂດຈັດງານຕະຫລາດນັດແຮງງານ

+ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ວຽກງານຕະຫລາດທຶນໃຫ້ສື່ມວນຊົນລາວ

+ ຕະຫລາດນັດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາຄັ້ງທີ 6 ຈະຈັດຂຶ້ນກາງເດືອນພຶດສະພານີ້

 

ການຂະຫຍາຍຕະຫລາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ເຂດຊົນ ນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກທີ່ມີໜໍ່ ແໜງການຊື້-ຂາຍ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ສາມາດເຕົ້າໂຮມຜົນຜະ ລິດຈາກປະຊາຊົນ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍເປັນເງື່ອນໄຂພື້ນຖານຕົ້ນຕໍໃນ ການຂະຫຍາຍ  ແລະ ກໍ່ສ້າງຕະຫລາດ ກໍຄືການ ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສະດັບໂຮງຂ້າສັດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຖືກຫລັກອະນາໄມ.

error: Alert: Content is protected !!