WB ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ

wb ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ - 165 - WB ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ
wb ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ - Untitled design - WB ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ

       ໃນວັນທີ 12 ມີນານີ້, ສະພາບໍລິຫານທະນາຄານໂລກ (WB) ໄດ້ອະນຸມັດເງິນ ຈໍານວນ 23 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອດໍາເນີນໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (HANSA) ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການປົກຄຸມຂອງບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວໂດຍສະເພາະການປັບປຸງສຸກສາລາ, ສາທາລະນາສຸກແຕ່ລະຂັ້ນ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຍືນຍົງຂອງບັນດາແຜນງານສາທາລະນະສຸກ, ວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ການຊັກຢາກັນພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ ການປ້ອງກັນເຊື້ອເອສໄອວີ, ຫລຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວອີກດ້ວຍ.

     ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປາຊີຟິກ,  ຜ່ານມາທະນາຄານໂລກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປັບປຸງສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຊຶ່ງຈະເປັນການຊ່ວຍຍົກລະດັບມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນປະມານ 33% ຂອງເດັກທີມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນວິທີການເຮັດວຽກແບບເປັນໜຶ່ງດຽວຂອງຫລາຍຂະແໜງການດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນສະພາບການຂາດສານອາຫານຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

      ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບທຶນ ຈໍານວນ 23 ລ້ານໂດລາ ຂອງກອງທຶນເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (IDA) ແລ້ວ. ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຕື່ມອີກ 10 ລ້ານໂດລາ ແລະ 3 ລ້ານໂດລາ ຈາກກອງທຶນໂລກ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຫລາຍພາກສ່ວນ (IDFHP) ເພື່ອກ້າວໄປຫາການປົກຄຸມສຸຂະພາບທຸກຖ້ວນໜ້າຕາມລໍາດັບ ໂດຍການອານຸມັດ, ໃນນັ້ນລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ທຶນໃຫຍ່ສຸດໃນກອງທຶນຮ່ວມ IDFHP ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ແມ່ນມູນນິທິ ທ່ານ ບິລ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເມລິດາ ເກສ (Bill and Melinda Gates) ແລະ ກາວີ ອາລາຍອັນ (Gavi Alliance).

wb ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ - Wave100S AD to Website 2020 0 - WB ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ
wb ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - WB ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ
wb ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - WB ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງລາວ 23 ລ້ານໂດລາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!