COVID-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020

covid-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020 - Lpn News2SDA3RWTQ - COVID-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020
covid-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020 - kitchen vibe - COVID-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020
covid-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020 - news vuPPJXoJCx020614 533 - COVID-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020

            ຫຼັງຈາກທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ລະບາດ, ຫຼ້າສຸດແຄ້ມເກັບຕົວ ກຽມທີມທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານ ມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກເກມ 2020 ແລະ ພາຣາລິມປິກເກມ 2020 ຂອງຊາດຕ່າງໆ ໄດ້ພາກັນຍົກເລີກກັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ທີມກີລາປິ່ງປອງ ທີມຊາດ ໂຄລົມເບຍ ທີ່ວາງແຜນຈະໄປເກັບຕົວຝຶກຊ້ອມທີ່ເມືອງຄິຕະຄິວຊູ, ທີມວິວແຊບານບ້ວງ ອັງກິດ (ກີລາພາຣາລິມປິກຄົນພິການ) ທີ່ເມືອງອຸຣາຢາສຶ, ທີມຍິມນັດຕິກ ສປ.ຈີນ ທີ່ເມືອງຊາບາເອະ ແລະ ອີກຫຼາຍຊະນິດກີລາ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໄປທັ້ງໝົດ.

covid-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020 - 2020 02 27T033515Z 704391011 RC2R8F9M0IPQ RTRMADP 3 CHINA HEALTH OLYMPICS 728x485 1 - COVID-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020

    ສາເຫດທີ່ຍົກເລີກການເກັບຕົວນັ້ນ ເພາະຄວາມປອດໄພຂອງຊາດຕົວເອງ ທີ່ອາດຈະຕິດເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ແລະ ຍັງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນວ່າ ໂຕກຽວເກມ 2020 ຈະຍັງຄົງຈັດການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຕາມກຳນົດເດີມຫຼືບໍ່ຄື 24 ກໍລະກົດ ເຖີງ 9 ສິງຫານີ້.

covid-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020 - Tokyo olympic 2020 Cover 1024x536 - COVID-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020

    ພ້ອມນີ້ ຄະນະກຳມະການຈັດການແຂ່ງຂັນກີລາໂອລິມປິກເກມ 2020 ຂອງຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບທ້ອງຖິ່ນໃນການໃຫ້ຊາດຕ່າງໆ ມາເກັບຕົວຝຶກຊ້ອມກ່ອນການແຂ່ງຂັນໃນແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ແຂ່ງຂັນຕາມກຳໜົດເດີມ.

covid-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020 - sochi 2014 262145 960 720 - COVID-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020

covid-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020 - 3 - COVID-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020
covid-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020 - 5 - COVID-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020
covid-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020 - 4 - COVID-19 ກະທົບໜັກ ຫຼາຍຊາດຍົກເລີກການເກັບຕົວນັກກີລາ, ງານມະຫາກຳກີລາໂອລິມປິກ ໂຕກຽວເກມ 2020