ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ (ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ)

- trrr e1496816580903 - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ (ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ)
- AGL banner - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ (ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ)

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັນປ່ອຍປາ ແລະອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 13 ກໍລະກິດ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງດັ່ງນີ້:

ໃຫ້ພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ບ້ານແລະການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕ່າງໆ ເອົາໃຈໃສ່ບາງ ວຽກສຳຄັນ ຕົ້ນຕໍ ຄື:

 1. ໃຫ້ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະ ນັກງານ-ລັດຖະ ກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້້ຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະທົ່ວເຖິງ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເປັນຕົ້ນ ໂຄສະນາຜ່ານໜັງສືພິມ, ໂທລະພາບ, ແຜ່ນພັບ, ປົດສະເຕີ ແລະວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ. ສ່ວນບ່ອນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂກໍໃຫ້ມີການ ປະກວດຮູບແຕ້ມ, ແຂ່ງຂັນແຕ່ງກາບກອນ, ບົດເພງ, ບົດລຳ, ບົດເລື່ອງ ສັ້ນ, ຈັດວາງສະແດງຮູບພາບ, ແຈກຢາຍຄູ່ມື ແລະເອກະສານກ່ຽວກັບການຂະ ຫຍາຍພັນປາ ແລະ ວຽກງານອະນຸລັກສັດນ້ຳ ແລະສັດປ່າ, ຈັດຕັ້ງເຜີຍ ແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການເພາະລ້ຽງປາແກ່ປະຊາຊົນ ແລະກຸ່ມລ້ຽງ ປາໄປພ້ອມໆກັນນັ້ນ ກໍຄັດເລືອກເອົາບຸກຄົນ ຫຼືອົງການ ຈັດຕັ້ງດີເດັ່ນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດ ທະນາ ສັດນ້ຳສັດປ່າ ເພື່ອຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງ ເສີມຕາມລະບຽບ ການ.
 2. ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະສະພາບ ຕົວຈິງ ເພື່ອຈັດພິທີປ່ອຍປາລົງໃສ່ອ່າງເກັບນ້ຳ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ຫ້ວຍ, ໜອງ, ບຶງ… ປ່ອຍສັດປ່າທີ່ໄດ້ມາຈາກການເພາະພັນ ຫຼືຢຶດຈາກການ ຄ້າ-ຂາຍທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຄືນສູ່ທຳມະຊາດເຂົ້າໃນປ່າສະ ຫງວນ ຫຼືເຂດອື່ນທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະສາມາດອອກແມ່ແຜ່ລູກໄດ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 3. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະປຸກລະດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ໃຫ້ຕື່ນຕົວສະໝັກ ໃຈເປັນແບບຢ່າງ ໃນການມອບອາວຸດລ່າສັດ ແລະເຄື່ອງມືຫາປາແບບດັບສູນ ໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະການຈັດຕັ້ງ ມີການກະທຳ ດັ່ງນີ້:

ຈັບ, ຊື້ – ຂາຍ, ສັດນ້ຳ ແລະລ່າສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼືບັນຊີ I ແລະປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼືບັນຊີ II ໃນທຸກລະດູການຢ່າງເດັດຂາດ

 1. ນຳເອົາສັດນ້ຳ, ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ທີ່ຍັງມີຊີວິດ, ຊາກ, ຊິ້ນສ່ວນ ແລະອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຂອງສັດອອກຈາກຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼືແຫຼ່ງກຳເນີດມາ ໄວ້ໃ ຄອບຄອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
 2. ລ່າສັດນ້ຳ, ສັດປ່າປະເພດທົ່ວໄປ ຫຼືບັນຊີ III ໃນສະຖານທີ່ຫວງຫ້າມ, ເຂດອະນຸລັກພັນສັດ, ເຂດວັງສະຫງວນ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເຂົ້າພັນສາ.
 3. ບຸກລຸກ ທຳລາຍເຂດອະນຸລັກພັນສັດ, ວັງສະຫງວນ, ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະແຫຼ່ງ ອາຫານຂອງສັດນ້ຳ ແລະສັດປ່າ ໂດຍທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ ເຊັ່ນ: ດ້ວຍການບຸກເບີກ, ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່, ຖາກຖາງປ່າ ໄມ້, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້, ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະຢາຂ້າຫຍ້າເກີນກຳນົດ ແລະການກະທຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 4. ຈັບຈອງ, ຍ້າຍ, ປຽ່ນແປງ ຫຼືທຳລາຍ ເຄື່ອງໝາຍເຂດແດນ ວັງສະຫງວນ, ເຂດອະນຸລັກພັນສັດ ແລະຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ;
 5. ຫາປາໃນຊ່ວງລະດູປາວາງໄຂ່ ຫຼືຊ່ວງເຂົ້າພັນສາ ຢູ່ຕາມເຂດທີ່ປາຂຶ້ນວາງໄຂ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດ ວັງສະຫງວນຕ່າງໆ;
 6. ຕັນທາງເດີນຂອງປາຂຶ້ນວາງໄຂ່ຕາມຫ້ວຍ ແລະສາຍນ້ຳດ້ວຍວິທີການເຮັດ ຕ້ອນ, ເຮັດລີ່, ໃສ່ ລອບ ຫຼືໂຕ່ງ, ມອງຕາຖີ່, ນຳໃຊ້ລະເບີດ, ທາດເບື່ອ, ສານ ເຄມີ,  ໃຊ້ໄຟຟ້າຊ໊ອດ ແລະເຄື່ອງມືຫາປາ ທີ່ມີລັກສະນະດັບສູນ;
 7. ມີການກະທຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກຽ່ວກັບສັດນ້ຳ ແລະສັດ ປ່າ ແລະກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະມົງ.

ກໍລະນີພົບເຫັນຜູ້ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມດັ່ງກ່າວໃຫ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນມາດຕະການກ່າວ ເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ປັບໃໝ ແລະດຳເນີນຄະດີ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີເບົາ ຫຼືໜັກທີ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການປະມົງ ເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2009 ແລະກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະສັດປ່າ ເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ (ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ)

ໃຫ້ກົມລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ, ກົມປ່າໄມ້, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະພະແນກກະສິ ກຳ ແລະປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ລັດຖະບານອອກແຈ້ງການສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກສາກົນໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ

-  AD conten website - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ (ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ)
- lattana banner - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ (ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ)
- lattana banner 1 - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ (ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ)
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!