ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ

ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ - we - ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ
ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ - AGL - ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ

     ເຊື່ອກັນວ່າການມີລູກຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວສົມບູນ, ແຕ່ກໍມີບາງຄອບຄົວທີ່ມີລູກໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມ, ຍັງບໍ່ລວມບັນຫາເລື່ອງອື່ນໆ ທັງບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການເຈັບປ່ວຍທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫລັງການເກີດລູກ, ບັນຫາການຖືພາທີ່ບໍ່ເພິງປະສົງ ທັງໃນແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ພ້ອມ ແລະ ການຖືພາໃນແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ ຫລື ໄວຮຽນ ແລະ ອີກຫລາຍບັນຫາທີ່ພົບເຫັນໄດ້ສະເໝີ ນັ້ນຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນສຳຄັນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງມີການວາງແຜນການມີລູກ.

  • ເມື່ອໃດຈຶ່ງເລີ່ມວາງແຜນການມີລູກ ?

     ເວົ້າເຖິງການກຽມໂຕກ່ອນການມີລູກຖືເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫລາຍ ເພາະຫາກມີການກຽມໂຕດີ ຫລື ມີການວາງແຜນການມີລູກໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມສົມບູນຂອງຮ່າງກາຍ, ການຖືພານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ແຂງແຮງ, ລູກປອດໄພ ເຊິ່ງການວາງແຜນການມີລູກນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ທັງກ່ອນແຕ່ງດອງ ຫລື ຫລັງແຕ່ງດອງແລ້ວ ໂດຍຕ້ອງວາງແຜນຮ່ວມກັນທັງຝ່າຍຍິງ ແລະ ຝ່າຍຊາຍ ແລະ ຄວນເລີ່ມວາງແຜນກ່ອນຈະມີລູກແທ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 – 3 ເດືອນ.

     ການວາງແຜນການມີລູກ ເຮັດໄດ້ໂດຍການເຂົ້າພົບແພດ ໂດຍຕ້ອງພົບແພດທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອເບິ່ງຄວາມພ້ອມໃນການມີລູກ ເຊິ່ງແພດຈະມີການກວດຮ່າງກາຍ, ກວດເລືອດ, ເກັບປະຫວັດການໃຊ້ຢາ, ພະຍາດປະຈຳໂຕ ແລະອື່ນໆ ທີ່ຈະໃຊ້ໃນການດູແລສຸຂະພາບຕົນເອງເພື່ອວາງແຜນການມີລູກ, ການຝາກທ້ອງ ລວມເຖິງການດູແລສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ໃຈຫລັງເກີດ.

  • ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ສຳລັບການວາງແຜນການມີລູກ ?

     ແພດຈະກວດຮ່າງກາຍຂອງທັງສອງຝ່າຍ ໂດຍຝ່າຍຊາຍຈະກວດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເລືອດ, ພະຍາດເລືອດຈາງ ຫລື ຄວາມສົມບູນຂອງເມັດເລືອດຕ່າງໆ, ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນກຸ່ມພະຍາດເອດ, HIV, ຊີຟີລິດ, ໄວຣັສຕັບອັກເສບເບ,​ ໝວດເລືອດ ລວມໄປເຖິງພະຍາດທາງກຳມະພັນທີ່ພົບຫລາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ : ພະຍາດເລືອດຈາງທາລັສຊີເມຍ.

     ສ່ວນຝ່າຍຍິງຈະກວດຄືກັບຝ່າຍຊາຍ, ແຕ່ຈະມີການກວດເພີ່ມຕື່ມໃນກຸ່ມຂອງພູມຕ້ານທານບາດທະຍັກ ຫາກຍັງບໍ່ມີພູມຕ້ານທານ ແພດຈະແນະນຳໃຫ້ຮັບວັກແຊັງກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມມີການຖືພາ ເພາະຫາກມີການຕິດເຊື້ອໃນລະຫ່ວາງການຖືພາຈະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກພິການແຕ່ກຳເນີດໄດ້, ແຕ່ຫາກມີພູມຕ້ານທານແລ້ວ ເຖິງຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອມາ ຄວາມຮຸນແຮງ ຫລື ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລູກໃນທ້ອງກໍໜ້ອຍກ່ວາຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານ ໂດຍເມື່ອຮັບວັກແຊັງຕ່າງໆຄົບຖ້ວນແລ້ວ ແນະນຳໃຫ້ຄຸມກຳເນີດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເດືອນ ຫລັງຈາກສັກວັກແຊັງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການຖືພາ.

  • ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ຈຳເປັນຕ້ອງກວດຮ່າງກາຍຫລືບໍ່ ?

     ບໍ່ວ່າສຸຂະພາບຈະແຂງແຮງປານໃດ ກໍຄວນເຂົ້າຮັບການກວດສຸຂະພາບເພື່ອວາງແຜນການມີລູກ ເພາະພະຍາດທາງກຳມະພັນ ແລະ ພະຍາດທາງເພດສຳພັນບາງຢ່າງບໍ່ສະແດງອາການໃຫ້ເຫັນ, ແຕ່ຈະຮູ້ໄດ້ຈາກການກວດເລືອດ ແລະ ສອບຖາມປະຫວັດ ເພື່ອກວດຫາຄວາມສ່ຽງ ຫາກກວດພົບກ່ອນອາການສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ, ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຈະປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອລະຫ່ວາງຄູ່ຜົວເມຍ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການສົ່ງຜົນໄປຍັງລູກໄດ້ນຳ.

  • ຄຳແນະນຳຈາກທ່ານໝໍສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກມີລູກ : ສຳລັບຄູ່ຜົວເມຍທ່ານໃດທີ່ປະສົງຢາກມີລູກ ຄວນປຶກສາແພດກ່ອນການຖືພາ ເພາະການກວດບາງຢ່າງຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຮູ້ ແລະ ວາງແຜນການປິ່ນປົວອາການ ຫລື ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ບໍ່ສະແດງອອກໄດ້ດີກ່ວາລໍຖ້າຈົນມີອາການ ຫລື ຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີພະຍາດທາງກຳມະພັນ ໂດຍສະເພາະພະຍາດເລືອດຈາງທາລັສຊີເມຍ ຫາກກວດພົບວ່າເປັນພາຫະທັງສອງ ຖືເປັນຄູ່ສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດເລືອດຈາງທາລັສຊີເມຍຊະນິດຮຸນແຮງ ເຊິ່ງທ່ານໝໍຈະໄດ້ໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນໃນການວາງແຜນການມີລູກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ - lattana banner 1 - ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ
ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ -    AD conten website - ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ
ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ - lattana banner - ຈະມີລູກທຸກເທື່ອຕ້ອງມີການວາງແຜນ
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!