ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າ ຫາກບໍ່ຢາກເສຍເຄຣດິດໃນການເຮັດວຽກ.

- 34 8 - ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າ ຫາກບໍ່ຢາກເສຍເຄຣດິດໃນການເຮັດວຽກ.
- kitchen vibe - ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າ ຫາກບໍ່ຢາກເສຍເຄຣດິດໃນການເຮັດວຽກ.

ເປັນທຳມະດາຂອງມະນຸດທີ່ຕ້ອງເຄີຍເຮັດຜິດພາດໃນຊີວິດການເຮັດວຽກ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເຮົາຍັງສາມາດກອບກູ້ສະຖານະການ ແລະ ຍ່າງຕໍ່ໄປໄດ້ສະເໝີ, ແຕ່ກໍມີອີກຫລາຍໆຢ່າງເຊັ່ນກັນທີ່ສາມາດທຳລາຍອາຊີບຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຊັ່ນ : ຄຳເວົ້າບາງຄຳທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເຄຣດິດການເຮັດວຽກ ຍິ່ງຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານທີ່ມີບັນຫາຫລາຍຢູ່ແລ້ວ ມັນກໍອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດກ້າວໜ້າທາງອາຊີບໄດ້ເລີຍ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານຄວນຫລີກເວັ້ນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ :

 • ນັ້ນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງຂ້ອຍ : ບໍ່ມີຫົວໜ້າຢູ່ໃສຢາກໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າແບບນີ້ດອກ ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ລາຍລະອຽດວຽກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ກົງ 100%, Lynn Taylor ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ ແລະ ເປັນຜູ້ຂຽນໜັງສືເລື່ອງ “Tame Your Terrible Office Tyrant” ບອກກັບ Business Insider ວ່າ : “ໃນຂະນະທີ່ທີມຂອງທ່ານກຳລັງເຮັດຕາມຄຳສັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ທ່ານຕ້ອງປັບໂຕໄດ້ເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ້າເຮັດວຽກງ່າຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຕາມມາຫລັງຈາກນັ້ນກໍແມ່ນທັກສະທີ່ຫລາກຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຕ້ອງການຫລາຍຂຶ້ນໃນອົງກອນ”. Ryan Kahn ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານອາຊີບ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ The Hired Group ແລະ ເປັນຜູ້ຂຽນ “Hired! The Guide” ບອກວ່າ Business Insider ວ່າ : “ການບອກວ່າທ່ານບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອໃນຂອບເຂດວຽກອື່ນໆທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ດູແລນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຍັງບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະທຸ້ມເທເພື່ອຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດ”.
 • ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍ : ຖ້າທ່ານເຮັດຜິດພາດ ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບມັນ ຢ່າຫາຂໍ້ແກ້ໂຕ ເພາະການຖືເບົາຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫລວໄປເລື້ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຕິດເປັນນິໄສ ເຊິ່ງເປັນນິໄສທີ່ບໍ່ດີຫລາຍໃນອາຊີບການເຮັດວຽກ, ຫົວໜ້າທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມສາມາດ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ແກ້ໂຕໃດໆ.
 • ຈັກໜ້ອຍຈຶ່ງເຮັດກໍໄດ້ : ການດອງວຽກໄວ້ຈົນກ່ວາຈະເຖິງນາທີສຸດທ້າຍກ່ອນກຳນົດສົ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃຫ້ທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຄົນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງເພິ່ງພາວຽກພາກສ່ວນຂອງທ່ານນຳ ເຊິ່ງຖ້າມີຫຍັງຜິດພາດຂຶ້ນມາ ທ່ານນັ້ນລະຈະເປັນຄົນທຳອິດທີ່ຖືກຕຳໜິໄດ້.
 • ຂ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດເລີຍ : ຫົວໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ສົມບູນແບບ,​ ແຕ່ການປົກປ້ອງໂຕເອງຈາກຄຳຕຳໜິຕິເຕືອນທີ່ໄດ້ຮັບຍ່ອມເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງບໍ່ເປັນມືອາຊີບ ຫາກທ່ານບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບຟັງຄຳວິຈານ ຫລື ສຳສັ່ງສອນຈາກໃຜ ມັນກໍປຽບດັ່ງເປັນການບອກອ້ອມໆວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຖືກຊຸກຍູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ.
 • ຂ້ອຍບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສຫຍັງເລີຍ : ຄຳເວົ້ານີ້ສະແດງເຖິງຄວາມບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ທ່ານອາດຈະພໍໃຈກັບການເຮັດວຽກແບບຖູໆໄຖໆໃຫ້ພໍໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດຜົນງານຫຍັງໂດດເດັ່ນໃຫ້ທີມເລີຍ, ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວຫົວໜ້າກໍຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຢູ່ດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ກັບວຽກເຂົ້າໄວ້ກໍບໍ່ມີຫຍັງເສຍຫາຍເລີຍ.
 • ນັ້ນເປັນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ໄດ້ເລື່ອງເລີຍ : ຄວາມກົງໄປກົງມາອາດເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນໃນໂລກທຸລະກິດ, ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຫຍາບຄາຍ ຫລື ເວົ້າຈາຕໍ່ຕ້ານກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຄົນອື່ນໆ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວມັນຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າທ່ານເລີ່ມບໍ່ປະທັບໃຈ ແລະ ຫັນມາລຳຄານຄວາມບໍ່ໄດ້ເລື່ອງຂອງທ່ານແທນ.
 • ຂ້ອຍຈະລາອອກ : ການຂູ່ຈະລາອອກຈາກບໍລິສັດກໍເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເປັນມືອາຊີບເລີຍ ການເວົ້າແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດເບິ່ງວ່າທ່ານບໍ່ມີຄວາມພັກດີຕໍ່ບໍລິສັດ ແລະ ອາດເຊີນທ່ານອອກເອງໄດ້ງ່າຍໆໂດຍທີ່ບໍ່ມີສາເຫດໃດໆໃນອະນາຄົດ.
 • ຂ້ອຍເບື່ອວຽກນີ້ແຮງແລ້ວ : ຖ້າທ່ານເບື່ອບ່ອນເຮັດວຽກ ກໍໃຫ້ລະບາຍໃຫ້ຄົນຮັກ, ໝູ່ເພື່ອນ ຫລື ຄອບຄົວຂອງທ່ານຟັງ, ແຕ່ຢ່າເຜີຈົ່ມກັບຫົວໜ້າເດັດຂາດ ດັ່ງທີ່ Lynn Taylor ກ່າວວ່າ : “ທ່ານອາດຈະມີຊ່ວງເວລາທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ເບື່ອໜ່າຍ, ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນຈົ່ມໃຫ້ຫົວໜ້າຟັງ, ໃນຖານະລູກຈ້າງ ທ່ານຄວນເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫ້າວຫັນ ມັນຈຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງທ່ານເອງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວຽກນັ້ນໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນ”.
 • ຂໍໂທດທີ່ມາຊ້າ (ອີກແລ້ວ) : ຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຫລາຍໆເທື່ອເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານເບິ່ງວ່າທ່ານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງອື່ນຫລາຍກ່ວາເວລາຂອງພວກເຂົາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານບໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄົນອ້ອມຂ້າງເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະຍາຍາມກົງຕໍ່ເວລາໃຫ້ໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຄ່ອຍໆທຳລາຍເຄຣດິດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານລົງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເກັ່ງ ແລະ ສະຫລາດປານໃດກໍຕາມ.
 • ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ : ຜູ້ຈັດການບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນຄວາມຄິດລົບໆ ຫລື ເຫັນວ່າທ່ານບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການເຮັດວຽກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າມີບັນຫາກໍຈົ່ງອະທິບາຍໃຫ້ຫົວໜ້າຟັງຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອຈະໄດ້ຫາວິທີແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ ແລະ ໜຶ່ງໃນແນວທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກກັບຫົວໜ້າກໍແມ່ນ ລອງຄິດວ່າຖ້າທ່ານເປັນຫົວໜ້າ ທ່ານຈະຕ້ອງການຫຍັງຈາກພະນັກງານແດ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງຄິດໃຫ້ດີກ່ອນຈະເວົ້າວ່າທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້.
 • ເຮັດຫຍັງຢູ່ ມາເບິ່ງອັນນີ້ກ່ອນໄວ : ການເບິ່ງເລື່ອງຕະຫລົກບໍ່ແມ່ນເລື່ອງບໍ່ດີ, ແຕ່ມັນກໍຕ້ອງເບິ່ງຄວາມເໝາະສົມນຳ, ຢ່າຈອບແຕ່ຈະເວົ້າເລື່ອງຕະຫລົກເຮຮາ ລົບກວນການເຮັດວຽກຂອງຄົນອື່ນໆ ເກັບໄວ້ລົມຕອນພັກທ່ຽງ ຫລື ຕອນພັກເບຣກສັ້ນໆດີກ່ວາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນລຳຄານຈົນບໍ່ຢາກເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ.
 • ແລ້ວຂ້ອຍຈະໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ ? : ການນຶກເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຕເອງເປັນເລື່ອງທີ່ດີ, ແຕ່ຢ່າເຖິງຂັ້ນຍຶດຖືເອົາໂຕເອງເປັນສູນກາງທັງໝົດ ບາງເທື່ອເວລາເຮັດວຽກທ່ານກໍຕ້ອງຊ່ວຍເພື່ອນຮ່ວມວຽກພະແນກອື່ນໆນຳ ແລະ ຫົວໜ້າສ່ວນຫລາຍກໍບໍ່ມັກຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກການເຮັດວຽກເປັນທີມ.
 • ຂ້ອຍຈະໄປລົມກັບຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ : ການເຮັດຫຍັງຂ້າມຫົວຫົວໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ສະຫລາດປານໃດ ທັງຍັງເກືອບບໍ່ມີໂອກາດຈະຊະນະເລີຍ ຍົກເວັ້ນວ່າທ່ານກຳລັງຈະລາອອກ (ຫລື ຖືກໄລ່ອອກ) ຢ່າຂູ່ດ້ວຍການໃຊ້ປະໂຫຍກນີ້ເດັດຂາດ ທາງທີ່ດີທ່ານຄວນຫລີກເວັ້ນການເຂົ້າພົບຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ນອກສາຈາກວ່າບໍ່ເຫລືອທາງເລືອກຫຍັງແລ້ວແທ້ໆ.
 • ຂ້ອຍຈະຮ້ອງຟ້ອງບໍລິສັດໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ : ບໍ່ວ່າຂໍ້ຫານັ້ນຈະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຫລືບໍ່ ການປ່າວປະກາດໄປທົ່ວກໍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນດີແນ່ນອນ ບໍ່ເຊື່ອລອງຖາມທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ ຫາກທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະຮ້ອງຟ້ອງບໍລິສັດນັ້ນທີ່ບໍ່ມີການພິຈາລະນາ ແລະ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນພໍ ທ່ານຄວນພິຈາລະນາເລື່ອງລາອອກຫລາຍກ່ວາ ຍິ່ງຖ້າມັກເອົາເລື່ອງນີ້ມາຂູ່ທຸກເທື່ອທີ່ບໍ່ພໍໃຈ ຍິ່ງຕ້ອງຢຸດນິໄສແບບນີ້ທັນທີ.
 • ຂໍໂທດແທ້ໆ ຂ້ອຍລືມຕອບກັບອີເມລຂອງເຈົ້າ : ການຖືເບົາບໍ່ຕອບກັບອີເມລກົງເວລາ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄຳຕອບຈາກທ່ານເສຍເວລາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄ່າພໍຕໍ່ເວລາຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານພາດກຳນົດສົ່ງວຽກ ແລະ ສະແດງເຖິງຄວາມບໍ່ເປັນມືອາຊີບ ເຖິງວ່າຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕອບທຸກອີເມລທັນທີທີ່ໄດ້ຮັບ, ແຕ່ການກວດເຊັກກ່ອງອີເມລຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຍ່ອມສົ່ງຜົນດີກ່ວາແນ່ນອນ.
 • ມິດປາກໄປເລີຍ : ການເຮັດວຽກໄດ້ດີຈະບໍ່ສຳຄັນ ຫາກບໍ່ມີໃຜຢາກເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມຫຍາບຄາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານແໜງໜ່າຍ, ແຕ່ຜູ້ຈັດການສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ຍອມທົນຕໍ່ພະນັກງານທີ່ໃຊ້ແຕ່ອາລົມ ແລະ ຫຍາບຄາຍເຊັ່ນກັນ ແລະ ຄວາມສຸພາບຕ່າງຫາກທີ່ເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການເອົາຊະນະໃຈຜູ້ຄົນ.
 • ໄດ້ຍິນຂ່າວລືເລື່ອງຂອງຜູ້ບໍລິຫານຄົນນັ້ນຫລືບໍ່ ? : ບໍ່ແມ່ນວ່າການຕິສິນນິນທາຈະເປັນເລື່ອງບໍ່ດີສະເໝີໄປ Jim Whitehurst CEO ຂອງ Red Hat ບໍລິສັດຊອຟແວຊື່ດັງ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພະນັກງານຂອງເຂົາສຸມຫົວນິນທາ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູູນຄວາມເປັນໄປໃນບໍລິສັດ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໂຕເອງຕົກເປັນຫົວຂໍ້ຕິສິນນິນທາກໍແລ້ວກັນ ເພາະນອກຈາກຈະຕ້ອງມາເສຍເວລາກັບເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງແລ້ວ ມັນຍັງຈະໄປທຳລາຍໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງທ່ານນຳ.
 • ຂ້ອຍໂງ່ເອງນັ້ນລະ : ຖ້າທ່ານບໍ່ໄວ້ໃຈໂຕເອງໃນການເຮັດວຽກ ແລ້ວຈະຫວັງໃຫ້ໃຜມາໄວ້ໃຈທ່ານໄດ້, ຈົ່ງສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ກ່ອນຈະກ້າວເຂົ້າໄປໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຄວາມຄິດລົບຂອງທ່ານຈະຖ່ວງດຶງໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີພັດທະນາການໃນການເຮັດວຽກໄດ້ເລີຍ.
 • ຂ້ອຍເຮັດໄດ້ (ໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້) : ປະໂຫຍກນີ້ຈະບໍ່ເປັນບັນຫາເລີຍ ຫາກມັນເປັນຄວາມຈິງ, ຈົ່ງຊື່ສັດ ແລະ ບອກໄປຕາມຄວາມຈິງວ່າທ່ານເຮັດໄດ້ ຫລື ເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຖິງວ່າຈະເປັນເລື່ອງຍາກແນ່ກໍຕາມ, ແຕ່ຢ່າໄປຮັບປາກໃນພາລະໜ້າທີ່ທີ່ເກີນຄວາມສາມາດ ເພາະຖ້າປະເມີນໂຕເອງສູງເກີນໄປຫລາຍເທື່ອເຂົ້າ ຄົນອື່ນຈະເບິ່ງໄດ້ວ່າທ່ານບໍ່ມີຄວາມສາມາດຫຍັງເລີຍ.
 • ມັກເຮັດຫຍັງແບບເລັ່ງລັດ : ທ່ານບໍ່ຄວນສົ່ງອີເມລທີ່ມີເນື້ອໃນກະທັດຮັດຕັດຕອນ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ເຖິງຈະສະໜິດສະໜົມກັບຝ່າຍຜູ້ຮັບຫລາຍປານໃດກໍຕາມ. ການໃຊ້ພາສາສັ້ນແບບນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກັນໄດ້ ເພື່ອນຮ່ວມງານອາດເບິ່ງທ່ານບໍ່ດີຈົນບໍ່ຢາກສົນໃຈນຳທ່ານ ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາບໍ່ດີເລີຍກໍຕາມ.
 • ຂ້ອຍຫຍຸ້ງວຽກຫລາຍເລີຍຕອນນີ້ ເຈົ້າລໍຖ້າກ່ອນໄດ້ບໍ່ ? : ທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຖາມຫົວໜ້າສະເໝີວ່າມີການປ່ຽນແປງລຳດັບຕາຕະລາງວຽກຫລືບໍ່ ເພື່ອຈະໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຈັດການ. ການລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນມັກເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຕາຍໂຕຢູ່ແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີທີ່ດີກ່ວາກໍຄື ການຖາມຫົວໜ້າວ່າພໍຈະສະຫລັບສັບປ່ຽນລຳດັບວຽກໃໝ່ໄດ້ບໍ່ ແທນການໃຊ້ປະໂຫຍກຂ້າງເທິງ ເຊິ່ງຟັງແລ້ວຫຍາບຄາຍກ່ວາຫລາຍ.
 • ພວກເຈົ້ານີ້ສ້າງບັນຫາຢູ່ຕະຫລອດເລີຍເນາະ : ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນດ້ານລົບກ່ຽວກັບກຸ່ມ ຫລື ບຸກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສະຫລາດ ແລະ ບໍ່ເປັນມືອາຊີບເລີຍ ທັງຍັງອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີບັນຫາໄດ້ຖ້າຄົນອື່ນຮູ້ສຶກຄືກັບຖືກຮຸກຮານ.
 • ຢ່າບອກຫົວໜ້າເດີ້ວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນເວົ້າ, ແຕ່ …. : ບາງເທື່ອເມື່ອຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ການບໍ່ເວົ້າຫຍັງເລີຍກໍເປັນວິທີທີ່ດີກ່ວາ ເຖິງວ່າທ່ານຈະໝັ້ນໃຈວ່າໂຕເອງເກັບຄວາມລັບເກັ່ງປານໃດ ສຸດທ້າຍມັນກໍຮົ່ວໄຫລໄດ້ຢູ່ດີ. ສະນັ້ນແລ້ວ ຈົ່ງພະຍາຍາມຢ່າເວົ້າຫຍັງທີ່ເປັນຜົນເສຍກັບວຽກງານຂອງໂຕເອງເລີຍຈະດີກ່ວາ ເພາະມີໂອກາດສູງຫລາຍທີ່ຫົວໜ້າທ່ານຈະຈັບໄດ້.
- 4 - ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າ ຫາກບໍ່ຢາກເສຍເຄຣດິດໃນການເຮັດວຽກ.
- 3 - ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າ ຫາກບໍ່ຢາກເສຍເຄຣດິດໃນການເຮັດວຽກ.
- 5 - ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າ ຫາກບໍ່ຢາກເສຍເຄຣດິດໃນການເຮັດວຽກ.
- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າ ຫາກບໍ່ຢາກເສຍເຄຣດິດໃນການເຮັດວຽກ.
 • 1097 Posts
 • 0 Comments
iLike/LPN/20