9 ວິທີຄວບຄຸມລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຢ່າງຍືນຍາວ.

- 43 3 -      9 ວິທີຄວບຄຸມລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຢ່າງຍືນຍາວ.
- kitchen vibe -      9 ວິທີຄວບຄຸມລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຢ່າງຍືນຍາວ.

 

 1. ດື່ມນຳ້ໃຫ້ພຽງພໍ : ຫາກຮ່າງກາຍຂາດນຳ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເລືອດຂຸ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດສູງໄດ້. ການດື່ມນຳ້ໃຫ້ພຽງພໍຢ່າງໜ້ອຍ 2 ລິດຕໍ່ມື້ ຈະຊ່ວຍດັບກະຫາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂອກາດທີ່ເຮົາຈະໄປເລືອກດື່ມນຳ້ຫວານກໍຈະຫລຸດຄວາມກະຫາຍລົງ, ແຕ່ຖ້າຫາກຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບນຳ້ຢ່າງພຽງພໍຢູ່ແລ້ວ ການດື່ມນຳ້ຕື່ມກໍບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດ, ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອີ່ມນຳ້ ແລະ ບໍ່ໄປດື່ມເຄື່ອງດື່ມອື່ນແທນໄດ້.
 2. ຖ້າຂາດຊາ, ກາເຟບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ຊົງເອງ ຄຸມນຳ້ຕານ ຫລື ສັ່ງຫວານໜ້ອຍໃຫ້ຕິດປາກ : ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດການດື່ມຊາ ຫລື ກາເຟນັ້ນ ກໍລະນີຊົງດື່ມເອງ ລອງສຳຫລວດໂຕເອງວ່າເຄື່ອງດື່ມທີ່ຕົນເອງດື່ມເປັນປະຈຳນັ້ນມີການຕື່ມນຳ້ຕານ, ນົມຂຸ້ນຫວານ ຫລື ນຳ້ເຜິ້ງຫລາຍຫລືບໍ່ ຫາກມີປະລິມານຫລາຍລອງຫລຸດການຕື່ມຈາກເກົ່າລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວຄ່ອຍປ່ຽນເປັນບໍ່ຕື່ມໃສ່ເລີຍ, ແຕ່ຖ້າສັ່ງຊື້ຈາກຮ້ານ ກໍຕ້ອງຄຳນຶງວ່ານຳ້ຕານໃນເລືອດເຮົາສູງຢູ່ ຄວນສັ່ງໃຫ້ຕິດປາກວ່າ ໃສ່ນຳ້ຕານໜ້ອຍດຽວ ຫລື ບໍ່ໃສ່ນຳ້ຕານ ຫລື ບໍ່ໃສ່ນົມຂຸ້ນຫວານຕື່ມ.
 3. ກ່ອນຊື້ເຄື່ອງດື່ມ ອ່ານສະຫລາກໂພຊະນາການກ່ອນ ເພື່ອເຕືອນໂຕເອງເລື່ອງນຳ້ຕານເກີນ : ການອ່ານສະຫລາກໂພຊະນາການ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮູ້ຂໍ້ມູນວ່າເຄື່ອງດື່ມທີ່ເຮົາດື່ມຢູ່ນັ້ນມີພະລັງງານ, ນຳ້ຕານ ຫລື ໂຊດຽມຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າ ຈະເລືອກກິນເຄື່ອງດື່ມຫຍັງແບບໃດໄດ້ແດ່ ທາງທີ່ດີຄວນແນມຫາເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນຳ້ຕານໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຫລື ແນມຫາເຄື່ອງດື່ມທີ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງໝາຍທາງເລືອກສຸຂະພາບ.
 4. ກິນໃຫ້ໄດ້ອັດຕາສ່ວນ 2:1:1 ຫລື ຈື່ງ່າຍໆ ກິນເຂົ້າເທົ່າກັບຊີ້ນ, ກິນຜັກຫລາຍກ່ວາເຂົ້າ : ຈານອາຫານສຸຂະພາບ 2:1:1 ສາມາດເບິ່ງໄດ້ງ່າຍໆຈາກການແບ່ງຈານອາຫານອອກເປັນ 4 ສ່ວນ ໂດຍ 2 ສ່ວນຂອງຈານເປັນຜັກ (ຫລື ຜັກເຄິ່ງຈານ), 1 ສ່ວນຂອງຈານເປັນກຸ່ມເຂົ້າ, ແປ້ງ ແລະ ອີກ 1 ສ່ວນຂອງຈານເປັນກຸ່ມໂປຣຕິນ ເຊັ່ນ: ປາ, ໝູ, ໄກ່, ເຕົ້າຫູ້ ຫລື ໄຂ່. ການກິນອາຫານຕາມອັດຕາສ່ວນ 2:1:1 ຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມໃຫ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບອາຫານກຸ່ມເຂົ້າ, ແປ້ງໃນປະລິມານທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມໄຍອາຫານຈາກຜັກໄດ້ນຳ.
 5. ແນມຫາເຂົ້າເໝົ້າ,​ ເຂົ້າກໍ່າ, ເຂົ້າເບລ : ເຊິ່ງເປັນເຂົ້າບໍ່ຜ່ານຂະບວນການຜັດສີ ເປັນແຫ່ລງຄາໂບໄຮເດຣດເຊີງຊ້ອນທີ່ດີ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດຂຶ້ນສູງໄວຫລາຍ.
 6. ກິນໝາກໄມ້ຄາບລະ 1 ກຳປັ້ນ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ : ໝາກໄມ້ເປັນແຫ່ລງຄາໂບໄຮເດຣດຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຫລາຍທ່ານມັກກິນຫລາຍເກີນໄປ. ສຳລັບຄົນທີ່ມີບັນຫານຳ້ຕານໃນເລືອດສູງ ອັດຕາສ່ວນໝາກໄມ້ປະມານ 1 ກຳມື ເປັນອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບນຳ້ຕານຈາກໝາກໄມ້ຫລາຍຈົນເກີນໄປ ໂດຍໝາກໄມ້ທີ່ແນະນຳໄດ້ແກ່ : ໝາກແອັບເປິ້້ນໜ່ວຍນ້ອຍ 1 ໜ່ວຍ, ໝາກສີດາເຄິ່ງໜ່ວຍ, ໝາກມັງກອນເຄິ່ງໜ່ວຍ, ໝາກຫຸ່ງ 4 – 8 ຄຳ ເປັນຕົ້ນ.
 7. ເພີ່ມກິດຈະກຳທາງກາຍ ເຮັດງ່າຍໆໂດຍການຍ່າງ : ການເພີ່ມກິດຈະກຳທາງກາຍ ຖືວ່າເປັນການເພີ່ມການໃຊ້ພະລັງງານ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ສະສົມພະລັງງານສ່ວນເກີນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກິນອາຫານທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງສາມາດຫລຸດຄວາມສ່ຽງການເກີດພະຍາດເບົາຫວານໃນອະນາຄົດໄດ້ ໂດຍສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆຈາກການຍ່າງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊັ່ນ : ເພີ່ມການຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດ, ການຍ່າງໃນໄລຍະທາງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແທນການຂີ່ລົດຈັກ ຫລື ລົດໃຫຍ່. ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດເຮັດກິດຈະກຳຢ່າງອື່ນໄດ້ແກ່ : ເຮັດວຽກເຮືອນ, ຂຸດດິນ, ເຮັດສວນ ຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ນາທີ.
 8. ອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ໄດ້ທຸກມື້ ຍືດອາຍຸໃຫ້ແຂງແຮງ : ການອອກກຳລັງກາຍເປັນກິດຈະກຳທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີນຳ້ຕານໃນເລືອດສູງສາມາດຄວບຄຸມລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດ ໂດຍການອອກກຳລັງກາຍລະດັບໜັກປານກາງ ວັດແທກງ່າຍໆໄດ້ຈາກການເວົ້າ ຄື ລະດັບທີ່ເມື່ອຍຫອບໜ້ອຍໜຶ່ງ ສາມາດເວົ້າໄດ້ເປັນປະໂຫຍກສັ້ນໆ ສະສົມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 150 ນາທີຕໍ່ອາທິດ.
 9. ເສີມກ້າມຊີ້ນ, ຍົກນຳ້ໜັກມື້ລະໜ້ອຍ, ສ້າງຄວາມຟິດ, ເພີ່ມການເຜົາຜານ : ລອງອອກກຳລັງກາຍແບບແຮງຕ້ານ ເຊັ່ນ : ການຍົກນຳ້ໜັກ, ອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍຢາງຢືດ ປະມານ 2 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອເສີມສ້າງກ້າມຊີ້ນ ໂດຍອອກແຮງກ້າມຊີ້ນຂອງຂາ, ແຂນ, ຫລັງ ແລະ ໜ້າທ້ອງ.
- 3 -      9 ວິທີຄວບຄຸມລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຢ່າງຍືນຍາວ.
- 5 -      9 ວິທີຄວບຄຸມລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຢ່າງຍືນຍາວ.
- 4 -      9 ວິທີຄວບຄຸມລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຢ່າງຍືນຍາວ.
- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL -      9 ວິທີຄວບຄຸມລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຢ່າງຍືນຍາວ.
 • 1097 Posts
 • 0 Comments
iLike/LPN/20