ເມື່ອຫຸ່ນຍົນເລີ່ມຮຽນຮູ້ການຈັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຈັບແນວໃດບໍ່ໃຫ້ຖືກຍາດແຍ່ງ

- advert banner 728 90 728x90 - ເມື່ອຫຸ່ນຍົນເລີ່ມຮຽນຮູ້ການຈັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຈັບແນວໃດບໍ່ໃຫ້ຖືກຍາດແຍ່ງ

 

- new3 - ເມື່ອຫຸ່ນຍົນເລີ່ມຮຽນຮູ້ການຈັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຈັບແນວໃດບໍ່ໃຫ້ຖືກຍາດແຍ່ງ

-           1 - ເມື່ອຫຸ່ນຍົນເລີ່ມຮຽນຮູ້ການຈັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຈັບແນວໃດບໍ່ໃຫ້ຖືກຍາດແຍ່ງວິສະວະກໍາຈາກ Google ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Carnegie Mellon ນໍາສະເໜີການວິໄຈໃຫມ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ການຈັບວັດຖຸໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ແຂງແຮງ, ຈັບແບບໃດບໍ່ໃຫ້ຫຸ່ນຍົນ​ໂຕອື່ນຍາດໄປໄດ້.

ຈາກການວິໄຈດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາສະເໝີພາຍໃນກອງປະຊຸຸມນາໆຊາດທາງດ້ານຫຸ່ນຍົນ ແລະ ການ​ເຮັດ​ວຽກແບບອັດຕະໂນມັດ  (ICRA) ປະຈໍາປີ 2017 ​ເຊິ່ງຫຸ່ນຍົນຕົ້ນແບບຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ຕົວຢ່າງຄື: ຕົວຢ່າງທີ 1 ຈະເປັນຫຸ່ນຍົນທີ່ຄອຍຈັບວັດຖຸຕ່າງໆຂຶ້ມາຈັບໄວ້, ຕົວຢ່າງທີ 2 ຈະເປັນຫຸ່ນຍົນທີ່ຄອຍຍາດແຍ່ງສິ່ງຂອງທີ່ຫຸ່ນຍົນຕົວທໍາອິດຈັບໄວ້ ​ເຊິ່ງຖ້າຫຸ່ນຍົນ​ໂຕທໍາອິດຈັບສິ່ງຂອງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຸ່ນຍົນ​ໂຕທີ 2 ຈະສາມາດຍາດແຍ່ງສິ່ງຂອງໄປໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ແຕ່ເມື່ອຫຸ່ນຍົນ​ໂຕທໍາອິດຖືກຍາດແຍ່ງສິ່ງຂອງຊໍ້າໆ ຈະຄ່ອຍໆຮຽນຮູ້ວິທີການຈັບສິ່ງຂອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໝັ້ນຄົງໄດ້ອັດຕະໂນມັດ ຈົນຫຸ່ນຍົນ​ໂຕທີ່ສອງບໍ່ສາມາດບາດແຍ່ງໄປໄດ້.

- lattana 1 - ເມື່ອຫຸ່ນຍົນເລີ່ມຮຽນຮູ້ການຈັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຈັບແນວໃດບໍ່ໃຫ້ຖືກຍາດແຍ່ງ

ແນວຄິດຂອງການວິໄຈຄັ້ງນີ້ ເປັນການອອກໂປຣແກຣມໃຫ້ຫຸ່ນຍົນຮູ້ຈັກຮຽນຮູ້ໃນຄວາມຫລົ້ມເຫຼວ ແລະ ຮູ້ຈັກຫາວິທີຖືກຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນສໍາເລັດ ແລະ ການປັບຕົວພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍຕະຫຼອດເວລາ.

error: Content is protected !!