ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ - 2214 1 - ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ
ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ - kitchen vibe - ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ

ວິທີປູກຫມາກເຜັດໃນກະຖັງ ແບບງ່າຍໆຢູ່ບ້ານ ຫລື ຈະປູກຂາຍກໍ່ໄດ້ ສາມາດປູກໄດ້ໃສ່ກະຖັງທີ່ເຮົານຳມາສະເຫນີໃນມື້ນີ້ຄຶ: ຫມາກເຜັດ ເປັນຜັກສວນຄົວທີ່ມີລົດຊາດເພັດຮ້ອນ ແລະ ຖືວ່າເປັນວັດຖຸດິບຫລັກທີ່ຊ່ວຍຊູລົດຊາດອາຫານຕຳລັບຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ມີເອກະລັກສະເພາະໂຕຂອງມັນພາຍໃຕ້ລົດຊາດອັນເຜັດຮ້ອນຈົນຕ້ອງເປົ່າປາກນັ້ນກັບການແອບແຝງໄປດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານຫລຸດ​ຄໍ​ເລດ​ເຕີ​ຮອນ ປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດອຸຕັນ ແຖມຍັງມີປະສິດທິພາບຕ້ານມະເຮັງອີກດ້ວຍ.
ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກະກຽມ.
ກະຖັງເລັກເອົາໄວ້ສະເພາະກ້າເບ້ັຍໝາກເຜັດ ແລະ ຖັງໃຫຍ່ເພື່ອປູກຕົ້ນຫມາກເຜັດ
ດິນປົນຂີ້ຊາຍ
ປຸຍສູດໂພເທສຊຽມສູງກວ່າໄນໂຕຣເຈນ
ອຸປະກອນປູກຕົ້ນໄມ້
ຊາມ ຫລື ຖາດພະລາດສະຕິກ
ນ້ຳອຸ່ນ

ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ - 23 1 300x197 - ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ

ວິທີປູກຫມາກເຜັດໃສ່ຖັງ:
1.
ກຽມເມັດຫມາກເຜັດໃຫ້ພ້ອມກ່ອນລົງປູກ
ນຳຫມາກເຜັດທີ່ຈະປູກໄປແຊ່ໃນນ້ຳອຸ່ນໄວ້ປະມານ 1 ວັນ ແລະ ນໍາອອກມາຕາກແດດອີກໜຶ່ງມື້ ກ່ອນແກະເມັດຫມາກເ​ຜັດອອກມາປູກ
2.
ກ້າເບັ້ຍຫມາກເຜັດກ່ອນຈະນຳມາປູກ.
ປະສົມດິນຮ່ວມປຸນກັບຊາຍເຂົ້າກັນ(ປຸ໋ຍໂພເທສຊຽມສູງກວ່າໄນໂຕຣເຈນລົງໃນກະຖັງສະເພາະກ້າເບັ້ຍຫມາກເຜັດ ໂດຍການຂຸດຂຸມດິນໃນກະຖັງໃຫ້ເລິກປະມານ 1ສ່ວນ 2 ນິ້ວ ແລ້ວຢ່ອນແກ່ນຫມາກເຜັດທີ່ຕຽມໄວ້ລົງໃນຂຸມປະມານ 3-4 ເມັດ ແລ້ວໃສ່ດິນຖົມເລັກຫນ້ອຍແລ້ວຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມທຸກມື້ ພ້ອມກັບສັງເກດເຫັນວ່າດິນລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຫລື ບໍ່ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງວາງກະຖັງເພາະໄວ້ໃນທີ່ມີແດດສ່ອງລົງມາຮອດ
3.
ຍ້າຍເບັ້ຍຫມາກເຜັດລົງກະຖັງໃຫຍ່.
ເມື່ອເບັ້ຍຫມາກເຜັດໃຫຍ່ສູງຂຶ້ນປະມານ 6 ນິ້ວ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ອອກໃບໃຫ້ເຫັນ ແລ້ວຕ້ອງຖອນເບັ້ຍທີ່ອ່ອນແອອອກໄປໃຫ້ເຫລືອໄວ້ ພຽງຕົ້ນທີ່ ແຂງແຮງ 1 ຕົ້ນ ກໍພໍເພື່ອຈະນຳໄປປູກລົງໃສ່ຖັງໃຫຍ່.
4.
ວາງຖັງຫມາກເຜັດໃນທຳເລທີ່ເຫມາະສົມ
ຫມາກເຜັດເປັນພືດທີ່ມັກແດດ ສະນັ້ນຄວນວາງກະຖັງປູກຕົ້ນຫມາກເຜັດໃນທີ່ມີແດດສ່ອງຮອດ, ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມແຕ່ຢ່າໃຫ້ມັນປຽກເກີນໄປ ທຸກເຊົ້າແລງ ແລະ ເມື່ອຫມາກເຜັດເລີ່ມອອກດອກ ແລະ ອອກຜົນແຂງແຮງແລ້ວ ໃຫ້ປ່ຽນໄປຫົດນ້ຳແບບບາມື້ກໍພໍ.
ວິທີການບົວລະບັດຕົ້ນຫມາກເຜັດ:
ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມວັນລະ 2 ຄັ້ງ ທັງເຊົ້າ ແລະ ແລງ, ແຕ່ຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງການລະບາຍນ້ຳໃນດິນໃຫ້ດີ,ຢ່າໃຫ້ມີນ້ຳຂັງ , ວາງກະຖັງໃຫ້ຖືກແດດ ພວນດິນພ້ອມກຳຈັດພັນຕະພືດອື່ນໆອອກໄປ ແລະ ຫມັ່ນໃສ່ປຸ໋ຍເດືອນລະເທື່ອ, ແຕ່ຄວນຫລີກລ່ຽງການໃສ່ປຸຍລົງຕົງກັບກົກຕົ້ນຫມາກໂດຍກົງເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮາກເນົ່າ ແລະ ຈະຕາຍໄດ້.
ຂໍ້ຄວນລະວັງສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມ້
ເລື່ອງທີ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດຂອງການປູກຕົ້ນຫມາກເຜັດໃນກະຖັງຄື: ຢ່າໃຫ້ມີນ້ຳຂັງມັນຈະເກີດເຊື້ອລາ ແລະ ໂຣກຮາກເນົ່າຈະມາຢຽມໄດ້ ,ຖ້າ ຫາກພົບເຫັນສັດຕູພືດທີ່ມີເພ້ຍອ່ອນ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຫມາກເສຍເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ເຊັ່ນ: ຕຳໃບກະເດົາ, ຫົວຂ່າ ແລະ ຫົວສີໄຄລວມເຂົ້າກັນແລ້ວຕອງເອົານ້ຳຂອງມັນໄປປະສົມນ້ຳລ້າໃນອັດຕາ 1:10 ກ່ອນນຳໄປພົ່ນໃສ່ຕົ້ນຫມາກເຜັດ.

ໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວ
ການເກັບກ່ຽວຫມາກເຜັດກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບສາຍພັນຂອງມັນທີ່ນຳມາປູກ ແຕ່ສຳລັບຫມາກເຜັດຂີ້ຫນູຈະອອກດອກ ແລະ ໃຫ້ຜົນປະມານເດືອນ 2-3 ເດືອນຂອງເວລາການປູກ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ - 3 - ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ
ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ - 4 - ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ
ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ - 5 - ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການປູກຫມາກເຜັດໃສ່ກະຖັງ