8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້

8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ - 68 2 - 8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້
8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ - kitchen vibe - 8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້

ບັນທຶກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ : ຂັ້ນທຳອິດໃນການທ້ອນເງິນແມ່ນທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າຕົນເອງໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງໄປແດ່? ຈົ່ງບັນທຶກລາຍຈ່າຍຂອງທ່ານໄວ້ຢ່າງລະອຽດ, ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຄ່າກາເຟທີ່ທ່ານຊື້ໃນທຸກໆມື້, ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າຢາຖູແຂ້ວ, ຢາສະຜົມ ຫລື ອັນໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຈ່າຍເງິນເພື່ອຊື້ມາ ແລະ ຖ້າທ່ານມີບັນທຶກຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ ກໍຈົ່ງຈັດໝວດໝູ່ເອົາໄວ້ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະບັນທຶກລາຍຈ່າຍແນວໃດດີ ກໍລອງໃຊ້ແອັບໂທລະສັບເຂົ້າມາຊ່ວຍ ສາມາດດາວໂຫລດມາຕິດຕັ້ງໃນໂທລະສັບໄດ້ບໍ່ຍາກ.
ກຳນົດງົບປະມານ : ຖ້າທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າແຕ່ລະເດືອນທ່ານຈ່າຍຫຍັງໄປແດ່ ກໍເຖິງເວລາທີ່ຈະຕ້ອງກຳນົດງົບປະມານລາຍຈ່າຍ, ງົບປະມານໃນແຕ່ລະເດືອນນັ້ນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລາຍຮັບນຳ ຢ່າໃຫ້ມັນຫລາຍເກີນໄປ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະບໍ່ມີເງິນທ້ອນເລີຍ, ກຳນົດອັດຕາສ່ວນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເຊັ່ນ : ໃຊ້ເງິນພຽງແຕ່ 80% ຂອງເງິນເດືອນ ສ່ວນທີ່ເຫລືອກໍທ້ອນ ຫລື ເອົາໄປລົງທຶນ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າງົບປະມານທີ່ກຳນົດນັ້ນຍ່ອມບໍ່ຕາຍໂຕ ເພາະບາງເດືອນທ່ານອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫລາຍກ່ວາເດືອນອື່ນໆ.
ວາງແຜນການທ້ອນ : ເມື່ອທ່ານກຳນົດງົບປະມານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານກໍຕ້ອງວາງແຜນຕໍ່ວ່າຈະຕ້ອງທ້ອນເງິນແນວໃດ ຖ້າທ່ານພົບວ່າໂຕເອງເຫລືອເງິນທ້ອນໜ້ອຍ ກໍຕ້ອງຫລຸດລາຍຈ່າຍລົງແດ່, ອັນໃດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນກໍຕ້ອງຕັດອອກໄປ ຢ່າລືມວ່າຖ້າທ່ານທ້ອນເງິນໃນແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຫລາຍເທົ່າໃດ ມັນກໍຍິ່ງເປັນຜົນດີໃນໄລຍະຍາວເທົ່ານັ້ນ.
ກຳນົດເລີຍວ່າຈະທ້ອນເງິນໄປເພື່ອຫຍັງ : ໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການທ້ອນເງິນແມ່ນການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ຖ້າທ່ານເຄີຍຜ່ານຊ່ວງເວລາໃນການທ້ອນເງິນຊື້ຂອງຫລິ້ນໃນຕອນທີ່ທ່ານຍັງເປັນເດັກນ້ອຍມາແລ້ວ ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນນີ້ດີ ການມີເປົ້າໝາຍນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໃຈຫລາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ເມື່ອເຮົາກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍກໍອາດຈະເປັນຫຍັງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ເຮົາແບ່ງເປົ້າໝາຍເປັນ 2 ແບບ ຄື : ໄລຍະສັ້ນ ກັບ ໄລຍະຍາວ.

ໄລຍະສັ້ນ ເຊັ່ນ : ທ້ອນເງິນເພື່ອໄປທ່ຽວໃນມື້ພັກ, ທ້ອນເງິນເພື່ອເກັບໄວ້ຍາມສຸກເສີນ ຫລື ທ້ອນເງິນໄປຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຈຳເປັນ.
ໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ : ທ້ອນເງິນເພື່ອຊື້ເຮືອນ, ຊື້ລົດ ຫລື ອະສັງຫາລິມະຊັບ,​ ທ້ອນເງິນເພື່ອການສຶກສາຂອງລູກ, ທ້ອນເງິນໄວ້ໃຊ້ຕອນກະສຽນ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ການທ້ອນເງິນໄລຍະຍາວຈະສຳເລັດຍິ່ງຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານເອົາເງິນໄປລົງທຶນ ລອງຫາທາງລົງທຶນທີ່ຄິດວ່າເໝາະສົມກັບໂຕເຮົາເອງ.

8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້

ຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນ : ຢ່າລືມຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງເປົ້າໝາຍ ມັນຄົງບໍ່ດີປານໃດຖ້າທ່ານເລັງແຕ່ຈະເກັບເງິນເພື່ອກະສຽນ ໃນຂະນະທີ່ລູກຂອງທ່ານກຳລັງຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ການຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຄວນເຮັດຫຍັງກ່ອນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ການທ້ອນເງິນຂອງທ່ານມີລະບົບລະບຽບຫລາຍຂຶ້ນ.
ໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່ວຍ : ມີເຄື່ອງມືຫລວງຫລາຍທີ່ຊ່ວຍໃນການທ້ອນເງິນ ເຊັ່ນ : ບັນຊີເງິນທ້ອນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອນອອກມາໃຊ້ໄດ້ຫາກຍັງບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ກຳນົດ ຫລື ອາດຈະເອົາເງິນໄປລົງທຶນໃນການຊື້ຫຸ້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າກໍໄດ້.
ການຕັດເງິນທ້ອນອັດຕະໂນມັດ : ທະນາຄານມີບໍລິການຕັດເງິນທ້ອນອັດຕະໂນມັດ ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໂຕຊ່ວຍບ່ອນນີ້ໄດ້ ມັນເປັນການປ້ອງກັນການໃຊ້ເງິນເກີນໂຕຂອງທ່ານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ຕິດຕາມເບິ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເງິນທ້ອນ : ທ່ານຄວນທີ່ຈະຕິດຕາມການທ້ອນເງິນຂອງທ່ານທຸກເດືອນ ວ່າຄືບໜ້າໄປຫລາຍໜ້ອຍປານໃດແລ້ວ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີກຳລັງໃຈຫລາຍຂຶ້ນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນນຳອີກ.

8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ - 5 - 8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້
8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ - 3 - 8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້
8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ - 4 - 8 ຫລັກການທ້ອນເງິນແບບງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20