ວັນພະຍາບານສາກົນ International Nurses Day

ວັນພະຍາບານສາກົນ international nurses day - 457 - ວັນພະຍາບານສາກົນ International Nurses Day
ວັນພະຍາບານສາກົນ international nurses day - kitchen vibe - ວັນພະຍາບານສາກົນ International Nurses Day

ວັນພະຍາບານສາກົນ ເປັນວັນທີ່ສະພາພະຍາບານສາກົນ (International of Nurses, ICN) ໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຂອງທຸກປີ ເປັນວັນພະຍາບານສາກົນ, ເລີ່ມແຕ່ ປີ 1971 ເປັນຄັ້ງທຳອິດໂດຍໄດ້ມີການເຊື່ອເຊີນເອົາອົງກອນສະມາຊິກຈັດກິດຈະກຳ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນເກີດຂອງ ມິສຟໍເລນ ໄນຕິງເກວ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງວິຊາຊີບການພະຍາບານ ແລະ ເປັນວິຊາການພະຍາບານຂອງໂລກ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ສະພາພະຍາບານສາກົນ ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ອົງກອນສະມາຊິກກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມວນມະນຸດ ແລະ ກຳນົດແນວທາງເພື່ອໃຫ້ພະຍາບານທົ່ວໂລກປຸກລະດົມກັນແກ້ໄຂບັນຫາ ສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວໃນແຕ່ລະປີ.

ວັນພະຍາບານສາກົນ international nurses day - 5 - ວັນພະຍາບານສາກົນ International Nurses Day
ວັນພະຍາບານສາກົນ international nurses day - 4 - ວັນພະຍາບານສາກົນ International Nurses Day
ວັນພະຍາບານສາກົນ international nurses day - 3 - ວັນພະຍາບານສາກົນ International Nurses Day
ວັນພະຍາບານສາກົນ international nurses day - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ວັນພະຍາບານສາກົນ International Nurses Day