ສຕລ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ FIFA Forw

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ FIFA Forward 1.0 ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ໂຄງການຍ່ອຍຄື: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເດີ່ນຝຶກຊ້ອມແຫ່ງໃໝ່ 2 ສະໜາມ (ຫຍ້າແທ້) ພາຍໃນເຂດສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16 ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກຊ້ອມທີມຊາດແຕ່ລະຮຸ່ນ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນສະໂມສອນສະມາຊິກຂອງ (ສຕລ) ແລະ ການແຂ່ງຂັນລະດັບເຍົາວະຊົນຂອງ (ສຕລ). ສ່ວນອີກໂຄງການໜຶ່ງ ແມ່ນການສ້ອມແປງອາຄານພາຍໃນ ຫ້ອງການສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຈໍານວນ 4 ອາຄານຄື: ອາຄານເຕັກນິກວິທະຍາ, ຫໍພັກຊາຍ,​ ຫໍພັກຍິງ ແລະ ຫ້ອງອາຫານ ໃຫ້ທັນສະໄໝຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

error: Alert: Content is protected !!