ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ

ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ - 72 2 - ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ
ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ - Untitled design - ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ

ກວດເຊັກຮ່າງກາຍວ່າເປັນໂຄວິດ – 19 ຫລື ວັນນະໂລກ ຫລື ພຽງແຕ່ໄອປົກກະຕິ, ຄົນເຮົາມີອາການໄອໄດ້ 2 – 3 ອາທິດກໍເຊົາເອງ ຫາກໄອຊຳ້ເຮື້ອຍາວນານເກີນ 8 ອາທິດ ຕ້ອງໄປໂຮງໝໍ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກທີ່ສາມາດປິ່ນປົວເຊົາຂາດໄດ້ຖ້າບໍ່ຊ້າຈົນເກີນໄປມາແນະນຳບັນດາທ່ານ ເພາະປັດຈຸບັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ 2019  ຫລື ໂຄວິດ – 19 ກຳລັງເປັນທີ່ເວົ້າເຖິງ ແລະ ແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກນັ້ນ ໃນອະດີດພະຍາດວັນນະໂລກ ກໍຖືເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈທີ່ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວ ແລ ຂ້າຊີວິດຂອງຄົນຫລາຍຄົນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອສ້າງການຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງວ່າປັດຈຸບັນວັນນະໂລກບໍ່ໄດ້ໜ້າຢ້ານດັ່ງທີ່ຄິດ ແລະ ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້.

  1. ວັນນະໂລກເປັນແລ້ວຕາຍແທ້ຫລືບໍ່ ? ຖ້າຍ້ອນກັບໄປເມື່ອສະໄໝ 10 – 20 ປີກ່ອນ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທາງການແພດນັ້ນຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນ ຄົນປ່ວຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທັນເວລາ ທັງຢາໃນສະໄໝກ່ອນມີຜົນຂ້າງຄຽງອ່າວຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ວຍກິນໆຢຸດໆ, ກິນຢາບໍ່ຄົບຈົນເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນຕ່າງໆຕາມມາ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດລົງ.
  2. ປັດຈຸບັນວັນນະໂລກບໍ່ແມ່ນພະຍາດທີ່ໜ້າຢ້ານອີກຕໍ່ໄປ : ເພາະຫາກຄົນປ່ວຍໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທັນເວລາ, ກິນຢາຈົນຄົບກໍສາມາດປິ່ນປົວເຊົາໄດ້, ແຕ່ກໍມີໂອກາດທີ່ຈະກັບມາເປັນຊຳ້ອີກໄດ້ຄືກັນ ໂດຍຂໍ້ມູນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ຄາດການໂຕເລກຂອງຄົນທີ່ມີເຊື້ອວັນນະໂລກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍພົບວ່າມີຫລາຍເຖິງ 54 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ, ແຕ່ຈະມີຜູ້ທີ່ປ້ວຍຍ້ອນພະຍາດນີ້ຢູ່ປະມານ 6 – 7 ລ້ານຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄົນທີ່ຮ່າງກາຍອ່ອນແອ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງວ່າຈະປິ່ນປົວຈົນເຊົາດີແລ້ວ ແຕ່ຫາກມື້ໃດທີ່ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍເຮັດວຽບົກພ່ອງລົງ ໂອກາດທີ່ຈະກັບມາເປັນຊຳ້ອີກກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ.
  3. ວັນນະໂລກເປັນພຽງແຕ່ການຕິດເຊື້ອຢູ່ປອດຫລືບໍ່ ? ການຕິດເຊື້ອຂອງວັນນະໂລກນອກຈາກຈະຕິດເຊື້ອຢູ່ປອດແລ້ວ ສາມາດລຸກລາມໄປຍັງອະໄວຍະວະອື່ນໄດ້. ຍົກໂຕຢ່າງເຊັ່ນ : ການຕິດເຊື້ອຂຶ້ນສະໝອງ, ເນື້ອເຍື່ອຫຸ້ມປອດ, ໄຂກະດູກ, ຕັບ, ຕ່ອມໝວກໄຕ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງຖ້າຫາກການຕິດເຊື້ອລຸກລາມໄປໃນອະໄວຍະວະພາກສ່ວນອື່ນ ການປິ່ນປົວຈະຍິ່ງຍາກຂຶ້ນ ແລະ ອາດມີອາການແຊກຊ້ອນຫລາຍຂຶ້ນຕາມມາ ເຊິ່ງໂຕເລກຂອງການຕິດເຊື້ອຢູ່ປອດແມ່ນປະມານ 70 – 80%, ສ່ວນອະໄວຍະວະອື່ນໆພົບໄດ້ປະມານ 20 – 30% ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດນຳ.
  4. ວັນນະໂລກທີ່ກະຈາຍໄປຍັງອະໄວຍະວະອື່ນໆຈະມີອາການແນວໃດ ? ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຊື້ອໄດ້ກະຈາຍໄປຍັງອະໄວຍະວະພາກສ່ວນໃດ ເຊັ່ນ : ຖ້າກະຈາຍມາຢູ່ຕ່ອມນຳ້ເຫລືອງ ຈະມີອາການຕ່ອມນຳ້ເຫລືອງໃຫຍ່, ມີກ້ອນຢູ່ບໍລິເວນຄໍ ເຊິ່ງຫາກເບິ່ງພາຍນອກຈະແຍກບໍ່ອອກວ່າເປັນພະຍາດມະເຮັງ ຫລື ພະຍາດຫຍັງ ຕ້ອງໃຊ້ວິທີການກວດເນື້ອເຍື່ອຈຶ່ງຈະຮູ້ຜົນ ຫລື ຖ້າເຊື້ອກະຈາຍໄປຫາສະໝອງ ສ່ວນຫລາຍຈະພົບໃນເດັກ ໂດຍຈະມີອາການເຊື່ອງຊຶງ, ເຈັບຫົວ, ຊັອກ, ແຕ່ຖ້າພົບໃນຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີອາການເຈັບຫົວຊຳ້ເຮື້ອ, ຄໍແຂງ, ຊັອກ ຫລື ກະຕຸກ ຄືກັນກັບເດັກ.
  5. ຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າໄອ 100 ມື້ ເທົ່າກັບວັນນະໂລກ ແມ່ນແທ້ບໍ່ ? ຄວາມເຊື່ອນີ້ອາດເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນບູຮານ ຫລື ຄົນສະໄໝກ່ອນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄົນທີ່ຮ່າງກາຍປົກກະຕິຈະໄອ ແລະ ເຊົາໄດ້ພາຍໃນ 2 – 3 ອາທິດ, ແຕ່ຄົນທີ່ເປັນວັນນະໂລກສ່ວນຫລາຍຈະເລີ່ມຈາກມີອາການໄອຊຳ້ເຮື້ອ ເຊິ່ງອາການໄອຊຳ້ເຮື້ອນັ້ນຕ້ອງມີການໄອຕິດຕໍ່ກັນດົນເຖິງ 8 ອາທິດຂຶ້ນໄປ, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄົນທີ່ມີອາການໄອຊຳ້ເຮື້ອຈະຕ້ອງເປັນວັນນະໂລກສະເໝີໄປ ເພາະຕ້ອງເບິ່ງສັນຍານ ແລະ ອາການອື່ນໆຄຽງຄູ່ໄປນຳ ເຊັ່ນ : ນຳ້ໜັກຫລຸດ, ເບື່ອອາຫານ, ອ່ອນເພຍ, ມີໄຂ້, ໄອມີເລືອດປົນ, ເຈັບໜ້າເອິກ, ຫາຍໃຈຕິດຂັດ ແລະອື່ນໆ ຫາກໃຜມີອາການເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ຮີບໄປໂຮງໝໍທັນທີໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຄົບ 100 ມື້.
ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ
ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ
ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວັນນະໂລກ ເຊົາຂາດໄດ້ ຫາກປິ່ນປົວທັນເວລາ
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!