ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ

ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ - 293 - ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ
ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ - Untitled design - ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ

ປະຊາຊົນ 16.500 ກວ່າຄົນ ໃນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ຈໍານວນ 546.000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່, ປັບປຸງລາຍໄດ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດຜ່ານລະດູການຂາດເຂີນດ້ວຍອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນສະພາບທີ່ເສດຖະກິດສັງຄົມ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງຊຸມຊົນເຫລົ່ານີ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຕົນເອງໄດ້ໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ ໂດຍສອງອົງການ ຄືອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ.

ອົງການອາຫານໂລກ ຈະຊ່ວຍຊຸມຊົນໃນການກຳນົດພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ຫລື ປັບປຸງ ແລະ ຊາວບ້ານຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດເປັນຄ່າແຮງງານໃນການເຮັດວຽກ ເພື່ອສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຊູມຊົນໃນໄລຍະເດືອນມິຖຸນາຫາເດືອນກັນຍາ. ເປົ້າໝາຍຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລວມມີຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ຫລື ຄອງຊົນລະ ປະທານທີ່ສາມາດຄວບຄຸມນໍ້າໃນໄລຍະທີ່ເກີດພາວະຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າຊຸມຊົນ ແລະ ສວນຜັກເປັນຕົ້ນ. ວິທີການດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນມີລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຜ່ານລະດູການທີ່ຂາດເຂີນໄດ້. ໃນເວລາດຽວກັນ, ໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນມີໂອກາດຫລາຍຂຶ້ນໃນການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ຈະສ້າງໂຮງຮຽນເພື່ອຊາວກະສິກອນພາກສະໜາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນຕົວແບບ ເພື່ອເພີ່ມສັກກະຍະພາບດ້ານກະສິກຳ ແລະ ການມີອາ ຫານທີ່ມີໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ. ນອກນີ້, ທາງອົງການຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາແນະນຳວິທີການປະຕິບັດທາງການກະເສດທີ່ດີເລີດເຊັ່ນ: ການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ, ການລ້ຽງສັດ, ການປູກຝັງແບບບູລະນາການ, ການໝູນວຽນຂອງພືດເພື່ອຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ການກໍາຈັດສັດຕູພືດໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບຫລາຍກວ່າຢາຂ້າແມງໄມ້ທາງເຄມີ ແລະ ແນວພັນພືດຕ່າງໆ ທີ່ມີການເຕີບໃຫຍ່ໄວ ແລະ ທົນທານຕໍ່ໄພນ້ຳຖ້ວມ. ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນຜະລິດຜົນລະປູກທີ່ຫລາກຫລາຍ, ຮຽນຮູ້ວິທີການປະຢັດນ້ຳ, ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ, ການປູກພືດ ແລະ ອາຫານສັດໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ, ປັບປຸງພັນສັດ ແລະ ລ້ຽງສັດທີ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບທຸກສະພາບອາກາດເຊັ່ນ: ແບ້ ແລະ ໄກ່. ນອກຈາກນີ້, ຊາວກະສິກອນຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂັ້ນພື້ນຖານ, ວິທີການໃຫ້ອາຫານເດັກນ້ອຍ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນດ້ານພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ສັດຕູພືດນໍາອີກ.

ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ
ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ
ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດຖະບານຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຟື້ນຟູ ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!