ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - 6622 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ
ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - Untitled design - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

ຂ່າຕາແດງເປັນຂ່າທີ່ມີສີງາມ ເນື້ອແໜ້ນແຫ້ງດີ ບໍ່ມີສ້ຽນ ເໝາະສຳລັບນຳໄປບົດເປັນຂ່າຜົ່ງເພື່ອຈຳໜ່າຍໄປສູ່ຕະຫລາດຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງດີ ແລະ ມີການລົງທຶນໜ້ອຍ, ປູກເທື່ອດຽວໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ຍາວນານຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 10 ປີ, ຖືເປັນຂ່າພື້ນບ້ານທີ່ປູກໄດ້ງ່າຍ, ແຕກໜໍດີ ໃຫ້ຜົນຕະຫລອດປີຕໍ່,ໃຫ້ລາຄາດີ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ທີ່ເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ເປັນຂ່າປອດສານພິດອີກດ້ວຍ.

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - 6697 1 300x157 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - 22588 300x179 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

1.ການກຽມດິນ: ຂ່າເປັນພືດທີ່ມັກດິນຊຸ່ມທຳດາ ແຕ່ບໍ່ມັກນ້ຳຂັງ  ດັ່ງນັ້ນຖ້າພື້ນທີ່ໃດມີນ້ຳຂັງກໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດພື້ນໃຫ້ລຽບສະເໝີກັນແລ້ວພູນດິນຂຶ້ນເຮັດເປັນໜານ, ມີຂະຫນາດກວ້າງຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຊັງຕີແມັດ, ໃສ່ຝຸ່ນຂີ້ໄກ່ ແລະ ແກບລົງໄປໄລ່ລະ ປະມານ 1.000 ກິໂລ ແລ້ວໄຖ ຕາກດິນໄວ້ 7 ມື້ຈິ່ງເອົາເຟືອງມາປົກໜ້າດິນໄວ້ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຫຍ້າບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ.

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - 221177 300x143 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

2.ກຽມຕົ້ນຂ່າ:

ໃຊ້ຕົ້ນພັນອາຍຸປະມານປີປາຍ (ປີ6ເດືອນ) ເທົ່ານັ້ນ ເພາະຕາມການທົດລອງແລ້ວເຫັນວ່າ: ຂ່າມີອາຍຸສໍ່ານີ້ສາມາດນຳມາປູກຈະແຕກແໜງດີ, ແຂງແຮງ ແລະ ມີຕາຫລາຍ, ນຳມາແຍກແງ່, ຕັດໃບອອກໃຫ້ໝົດ, ລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວນຳ ໄປແຊ່ນ້ຳຢາເລັ່ງຮາກ ແລະ ນ້ຳຢາກັນເຊື້ອລາ ປະມານ 20 ນາທີ, ຖ້າເຫງົ້າໂຕໃດໃຫຍ່ເກີນໄປກໍຕັດແບ່ງອອກໃຫ້ປູນທາບ່ອນເຮົາບາດໃຫ້ທົ່ວ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນເຊື້ອລາໄດ້, ຈາກນັ້ນຈິ່ງນໍາໄປປູກ, ແລ້ວຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ ປະໄວ້ປະມານ 10-15 ມື້ກໍຈະອອກຮາກໄດ້.

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - 22255 164x300 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

+ ການຫົດນ້ຳ:  ນັບແຕ່ມື້ປູກຕ້ອງຫົດນໍ້າເດືອນລະ 2 ຄັ້ງ ຄື: ວັນທີ 1 ແລະ 16 ໂດຍຕື່ນແຕ່ເຊົ່າໃຫ້ຫົດທົ່ວທັງໃບລົງມາຕົ້ນຂ່າ ຈາກນັ້ນກໍຫົດໃສ່ໃຫ້ທົ່ວໜານຂ່າໃຫ້ຊຸ່ມ, ຈົນຮອດປະມານຕອນສວຍແລ້ວກໍປ່ອຍນ້ໍາໃສ່ໜ້າດິນຄ່ອຍໆ ຊືມລົງໄປຢູ່ທົ່ວໜານເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ດິນແຫ້ງ.

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - 577744 300x209 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

+ ການໃສ່ປຸ໋ຍ:

ຈາກປະສົບການທີ່ສຶກສາມາໃຫ້ເຫັນວ່າ:  ຂ່າຕາແດງ ໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະຝຸ່ນຂີ້ໄກ່ ແລະ ແກບເທົ່ານັ້ນ ແລະ 8 ເດືອນໃດຄວນເສີມປຸຍເທື່ອຫນຶ່ງດ້ວຍປະລິມານເລັກໜ້ອຍຄື:ໃນໄລຍະເດືອນ 1-4 ໃຊ້ປຸ໋໋ຍສູດ 46-0-0 ໄລຍະເດືອນ 5-7 ໃຫ້ໃຊ້ສູດ 0-0-60 ໂດຍໂຮຍຮອບກໍຂ່າ ໄລຍະຫ່າງ 10 ຊັງຕີແມັດ ເພາະຮາກຝອຍຈະອອກມາຫາປຸ໋ຍກິນເອງ ພຽງເທົ່ານີ້ເອົາໃຈໃສ່ຕາມຄຳແນະນຳ ກໍສາມາດປູກຂ່າຕາແດງໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຕາມຄວາມຕ້ອງການແນ່ນອນ.

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - 78888 300x226 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - 587 1 300x226 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - 587 1 300x226 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - 9966 2 300x225 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ

ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ
ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ປູກຂ່າຕາແດງລົງທຶນເທື່ອດຽວເກັບກ່ຽວຍາວນານ 10 ປີ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!