ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - 4477 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ
ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - Untitled design - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

ໝາກຖົ່ວຍາວຖືເປັນພືດເສດຖະກິດທີ່ດີ ເພາະຄົນເຮົາມັກກິນ ແລະ ຫຼາຍຄົນມີຄວາມສົນໃຈໃນການປູກຖົ່ວຍາວ. ໃນບົດຂຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະແນະນໍາວິທີການປູກ, ການບົວລະບັດຮັກສາ,  ພ້ອມທັງກຳຈັດຫຍ້າ ແລະ ແມງໄມ້ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ສົນໃຈ.

  1. ຕ້ອງເລີ່ມຈາກການກຽມດິນ: ພວກເຮົາສາມາດປູກໝາກຖົ່ວຍາວຕະຫຼອດປີ ແລະ ໃນທຸກສະພາບດິນ. ແຕ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບ ປູກໝາກຖົ່ວຍາວ ແມ່ນດິນຊາຍ ຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມທີ່ເໝາະສົມ ເນື່ອງຈາກວ່າໝາກຖົ່ວຍາວເປັນພືດທີ່ມີລະບົບຮາກລະອຽດອ່ອນ. ສະນັ້ນ ຕ້ອງການດິນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມພຽງພໍແຕ່ກໍຕ້ອງມີດິນລະບາຍນໍ້າທີ່ດີເຊັ່ນກັນ.

       ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ຄວນໄຖດິນເລິກປະມານ 25 ຊັງຕີແມັດ, ຈາກນັ້ນຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ປະມານ 4-5 ວັນ ແລ້ວໄຖທັບດິນ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ແມງໄມ້ທີ່ເປັນສັດຕູກັບໝາກຖົ່ວຍາວ.

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - 4 300x188 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - 147 300x233 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

ຂັ້ນຕອນທີສອງ: ເກັບຫຍ້າໃຫ້ລະອຽດແລ້ວໃສ່ຝຸ່ນບົ່ມປະມານ 3 ໂຕນຕໍ່ໄລ່ ແລະ ໄຖດິນ ແລ້ວຕາກແຫ້ງປະມານ 3 ມື້ອີກ.

ຂັ້ນຕອນທີສາມ: ຫລັງຈາກນັ້ນ, ກໍພູນດິນແປງເປັນຫນານ ກວ້າງປະມານ 90 ຊມ ແລະ ລວງຍາວເອົາຕາມຂະໜາດດິນທີ່ເຮົາມີ .ຈົ່ງຮ່ອງ ປະມານ 70 ຊັງຕີແມັດ ສຳລັບຍ່າງເຂົ້າ – ອອກ.

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - 74899 300x233 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

  1. ການກະກຽມແນວພັນ: ຕ້ອງເລືອກເມັດພັນທີ່ດີ ແລະ ຄົບຖ້ວນເພື່ອປູກ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ເອົາເມັດທີ່ແຕກອອກມາ ແລະ ແຊ່ນ້ຳປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ.
  2. ຂັ້ນຕອນການປູກ: ໂດຍການຂຸດຂຸມເລິກປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຈາກນັ້ນເອົາຫຍ້າແຫ້ງຮອງພື້ນຂຸມ ແລະ ໃສ່ປຸຍເຄມີ 5-10-5 ຫຼື 15-15-15 ປະມານເຄິ່ງບ່ວງແລ້ວຢອດເມັດຖົ່ວ 3-4 ເມັດ, ຈາກນັ້ນເອົາດິນຖົມຂຸມປະມານ 3-4 ຊມ ແລ້ວຫົດນໍ້າທັນທີ, ໄລຍະທຳອິດຄວນຫົດນໍ້າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ເປັນເວລາ 1 ອາທິດໃຫ້ ເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ.
  3. ຂັ້ນຕອນການຮັກສາ: ພາຍຫລັງຫົດນໍ້າປະມານ 1 ອາທິດ ຈະເຫັນໜໍ່ອ່ອນເລີ່ມອອກມາຈາກແກ່ນ ແລ້ວປະໃຫ້ເຫັນໃບແທ້ 3-4 ໃບກ່ອນ, ຈາກນັ້ນຈິ່ງເລືອກເອົາຕົ້ນທີ່ດີ ແລະ ແຂງແຮງພຽງປະມານ 2-3 ຕົ້ນຕໍ່ຂຸມ ແລະ  ເກັບເອົາຫຍ້າອອກຈາກບໍລິເວນຫນານ ແລ້ວຫົດນໍ້າໃຫ້ພໍດີ, ແຕ່ຢ່າແຊ່ນໍ້າປະໄວ້ດົນຫຼາຍ. ຄວນຫົດນ້ຳທຸກໆ 3-5 ວັນຕໍ່ຄັ້ງ, ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ແລະ ລະດູການປູກ.
  4. ວິທີການປອກເປືອກຝັກ: ຄວນໃຫ້ໝາກຖົ່ວຍາວຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຊັງຕີແມັດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ ຫຼື ໄມ້ຊະນິດອື່ນທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອເຮັດຄ້າງສູງປະມານ 2 ແມັດ. ຈາກນັ້ນ ມັດດ້ວຍລວດໃຫ້ຍາວ 35 ຊັງຕີແມັດ, ອີງຕາມຄວາມສູງຂອງໄມ້ໄຜ່ ແລະ ໃນເດືອນທຳອິດຕ້ອງຫົດນໍ້າໃຫ້ເປັນປະຈຳຈົນກວ່າໝາກຖົ່ວຍາວສາມາດເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ແຂງແຮງ
  5. ປຸ໋ຍທີ່ໃຊ້ໃນໝາກຖົ່ວຍາວ ແລະ ໃຊ້ເປັນເວລາຍາວນານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດທີ່ດີກວ່າ ຄວນໃສ່ປຸຍສູດ 15-15-15 ຫຼື 13-13-21 ໃນອັດຕາສ່ວນ 1 ບ່ວງຕໍ່ 1 ຂຸມ ແລະ ຕື່ມປຸຍອູເຣເຊັ່ນດຽວກັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ລໍຖ້າ 30 ຫາ 40 ວັນກ່ອນທີ່ຈະເກັບກ່ຽວຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ເມື່ອຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຖືກເກັບກຳແລ້ວ ໃຫ້ໃສ່ປຸຍ fertilizer ປະມານ 1,5 ບ່ວງແກງຕໍ່ຂຸມ.
  6. ວິທີການນຳໃຊ້ປຸຍອິນຊີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີ ໂດຍການນຳໃຊ້ຝຸ່ນສັດເຊັ່ນ: ຝຸ່ນຂີ້ງົວ, ຄວາຍ, ຝຸ່ນຂີ້ໄກ່ ແລະ ຟອສເຟດດ້ວຍທາດການຊຽມ, ແມກນີຊຽມ ແລະ ເພີ່ມຈຸລິນຊີ EM ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຝຸ່ນຊີວະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ
  7. ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຕົ້ນໝາກຖົ່ວມີເຊື້ອລາ ຫຼື ບໍ່ ນັ້ນແມ່ນເຮົາສາມາດ ສັງເກດພື້ນທີ່ໃຕ້ໃບຖ້າໃບມີຈຸດສີນໍ້າຕານແດງ ແລະ ແຜ່ລາມໄປຕາມລຳຕົ້ນ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ໝາກຖົ່ວຕາຍ. ໃບແຫ້ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂື້ນໃນເວລາອອກດອກ. ພະຍາດເຊື້ອເຫັດຊະນິດນີ້ ເອີ້ນວ່າ Cercospopar sp. ວິທີແກ້ໄຂຄືການໃຊ້ຝຸ່ນຊູນຟໍຣິກປະສົມກັບນ້ຳ ເພື່ອສີດທຸກໆ 5-7 ວັນ.
  8. ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດແມງໄມ້ຕ່າງໆ ກ່ອນອື່ນໝົດ ແມ່ນເອົານໍ້າຢາລ້າງຖ້ວຍ 3 ບ່ວງແກງ ແລະ ນ້ຳສົ້ມ 2 ບ່ວງແກງປະສົມກັບນ້ຳ 20 ລິດພົ່ນໃສ່ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີແດດ ກໍສາມາດກຳຈັດຕົວເພ້ຍໄດ້, ເຊິ່ງຖ້າມີປະສິດທິຜົນ, ມັນຈະເປັນວິທີ ໜຶ່ງ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກຳຈັດແມງໄມ້. ຖ້າມັນບໍ່ໄດ້ຜົນກໍໃຫ້ໃຊ້ methanol sonata, Malta ປະສົມກັບນ້ຳ. ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນປ້າຍ ແລະ ຄູ່ມືສຳລັບການສີດສານເຄມີຕະຫຼອດ.

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - 559 202x300 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - 43 300x249 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - 477 233x300 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - 336 300x195 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - 14 2 300x258 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ

 

ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ
ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍາວ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!