8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ

8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ - Time fo an Adventure 2 - 8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ
8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ - Untitled design - 8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງອຸດົມໄຊ: ເປັນແຂວງໃຈກາງທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເປັນແຂວງຕັ້ງໃໝ່ ໃນສະໄໝສົງຄາມ. ມີເນື້ອທີ່ 15.370 ກມ2, ມີປະຊາກອນ 264.830 ກວ່າຄົນ, ຍິງ: 132.328 ກວ່າຄົນ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນ 17 ຄົນ/ກມ2 (ສະຖິຕິປີ 2005). ແຂວງອຸດົມໄຊ ແບ່ງອອກເປັນ 7 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ເມືອງໝໍ້, ເມືອງງາ, ເມືອງແບ່ງ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງປາກແບ່ງ. ມີ 587 ບ້ານ. ທີ່ວ່າການແຂວງຄື ເມືອງໄຊ. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ປະກອບດ້ວຍ ຫຼາຍຊົນເຜົ່າຄື: ເຜົ່າລາວ, ລື້, ໄທດຳ, ໄທແດງ, ຍວນ, ກໍ່, ຮາຕິງ, ປິດ, ແລນ ແຕນ, ມົ້ງ ລາຍ, ມົ້ງຂາວ, ກຶມມຸຮອກ, ກຶມມຸອູ. ມີປະຊາຊົນບາງເຜົ່າ ຍັງປາກເວົ້າ ແລະ ນຸ່ງຖືຕາມປະເພນີ ຂອງ ເຜົ່າຕົນ.

8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ - White Simple Specials Coffee Photo Collage - 8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ
ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳແຮງ ບ້ານກະຕາງຢາ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ ເທດສະບານ ເມືອງຮຸນ ປະມານ 24 ກິໂລແມັດ. ເປັນເສັ້ນທາງປູຢາງ 4 ກິໂລແມັດ, ຈາກນັ້ນ ເຂົ້າເປັນເສັ້ນທາງຍົກລະດັບ ປູຫີນແຮ່ ແລະ ດິນແດງ ທຽວໄດ້ໃນລະດູແລ້ງເທົ່ານັ້ນ. ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳແຮງ ເປັນນ້ຳຕົກຕາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍທຳມະຊາດ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນພົບເຫັນ ໃນສະຕະວັດທີ III, ຊື່ວ່າ: ບ້ານນ້ຳແຮງ ເພາະວ່າ ນ້ຳໄຫຼຕົກລົງໄປສູ່ຕາດ ມີຄວາມແຮງ ແລະ ສົ່ງສຽງດັງສະໜັ່ນໄປໄກ, ສຽງນັ້ນ ດັງແຮງຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ຊາວບ້ານ ກໍ່ໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າ ຕາດນ້ຳແຮງ. ອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ວ່າ ຕາດນ້ຳແຮງນັ້ນ ຍ້ອນວ່າແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ມີປ່າດົກໜາປົກຫຸ້ມ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ດ້ວຍປ່າໄມ້ໃຫຍ່, ເຄືອເຂົາ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນໜ້າຕາດ ມີເຄືອໝາກແຫຼະໃຫຍ່ເສັ້ນໜຶ່ງ ຢ່ອນລົງມາໜ້າຕາດ ເວລານ້ຳຕົກໂຕນຕາດຖືກ ເຄືອເຂົາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມັນກະເດັນອອກທັບໃສ່ນ້ຳໂຕນຕາດ ກາຍເປັນສຽງດັງແຮງອອກໄປຫຼາຍ ກິໂລແມັດ ບາງຄັ້ງ ກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງດັງໄປຮອດ ເມືອງຮຸນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນປະຊາຊົນເມືອງຮຸນ ຈິ່ງພາກັນເອີ້ນຊື່ຕາດນີ້ວ່າ: ຕາດນ້ຳແຮງ ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳແຮງປະກອບມີສາມຕາດລຽນກັນຂຶ້ນຄື: ຕາດທີ 1: ມີຄວາມ ສູງປະມານ 13 ແມັດ, ຕາດທີ 2: ມີຄວາມສູງປະມານ 8 ແມັດ ແລະ ຕາດທີ 3: ສູງປະມານ 5 ແມັດ. ນ້ຳນີ້ ໄຫຼອອກມາຈາກບ້ານນ້ຳຍື່ງໄປສູ່ບ້ານສີ ບຸນເຮືອງ

 

8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ - White Simple Specials Coffee Photo Collage 1 - 8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ
ຕາດນ້ຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານແຟນ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊ 24 ກິໂລ ແມັດ. ສະພາບເສັ້ນທາງໃນການເຂົ້າ ເຖິງບ້ານທາງ ປູຢາງຈາກເທດສະ ບານເມືອງໄຊ ເຖິງບ້ານບໍ່ 5 ກິໂລແມັດ, ແຕ່ບ້ານບໍ່ຫາບ້ານແຟນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຕາດນ້ຳກັດ ແມ່ນເປັນເສັ້ນ ທາງທີ່ປູດ້ວຍຫີນແຮ່ 18 ກິໂລແມັດ, ຈຸດເດັ່ນ ຫຼື ສິ່ງດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຢູ່ໃນ ເຂດປ່າສະຫງວນຂອງພູຫີຜີ ທີ່ມີປ່າດົງດິບດົກໜາ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ມີຊີວະນາໆພັນຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ຈະໄປສຶກສາວິໄຈ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດ້ານ ພຶກສາຊາດ, ຕາກອາກາດ, ກິນເຂົ້າປ່າ, ພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມຕາມໂງ່ນຫີນ ແລະ ສາຍນ້ຳ. ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳກັດເປັນຕາດຊັ້ນດຽວ ມີຄວາມສູງປະມານ 15-20 ແມັດ ແລະ ກວ້າງປະມານ 20-50 ແມັດ, ໜ້າຕາດມີອ່າງອາບນ້ຳທຳມະຊາດ ທີ່ເຢັນສະບາຍ. ປະຈຸບັນ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຂອງບໍລິສັດແຟເຊັດ ພັດທະນາເປັນຜູ້ສຳປະທານພັດທະນາແບບ ຄົບວົງຈອນ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ໃຫ້ສຳເລັດ100%.ຕາດນໍ້າກັດ ໄດ້ຄົ້ນພົບໃນປີ ຄສ 1999 ແລະເປີດບໍລິການປີ ຄສ 2006, ຈາກການເລົ່າປາກຕໍ່ປາກຕໍ່ໆກັນມາຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ “ຫ້ວຍນ້ຳກັດ’’ໄດ້ມາຈາກຄຳວ່າ “ສະກັດ ກັ້ນສັດຕູ” ເຊິ່ງສະໄໝການຕໍ່ສູ້ເສິກເຈືອງ ໄດ້ມີທະຫານໄປສະກັດຕີສັດຕູຢູ່ເຂດບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ ມີປະມານ 2-3 ຄອບຄົວອາໄສຢູ່ແຄມຫ້ວຍສາຍໜຶ່ງ (ບໍ່ຮູ້ຊື່ຫ້ວຍ) ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການສະກັດກັ້ນຕີຕ້ານສັດຕູແລ້ວ ປະຊາຊົນຈຶ່ງພາກັນມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ເຂດດັ່ງກ່າວເຊິ່ງເປັນ ເຂດທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນ ການຜະລິດເຂົ້າປາອາຫານ ຈິ່ງໃສ່ຊື່ວ່າ: ບ້ານກັດ ແລະ ໃສ່ຊື່ຫ້ວຍດັ່ງກ່າວວ່າ: ຫ້ວຍນ້ຳກັດ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງເອີ້ນວ່າຫ້ວຍກັດ ຄຳວ່າ “ກັດ” ແມ່ນພາສາກຶມມຸ ແປວ່າ “ເຢັນກັດ” ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າໜຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວມາກ່ອນ ແລ້ວຫຼາຍພັນປີ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃສ່ຊື່ຫ້ວຍດັ່ງກ່າວວ່າ: “ຫຣົງອົມກັດ” ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ: ຫ້ວຍນ້ຳກັດ ເມື່ອເວລາລົງອາບນ້ຳຫ້ວຍ ສາຍດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະເຢັນກັດທີ່ສຸດ ຈິ່ງເອີ້ນວ່າ“ນໍ້າກັດ” ມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ (ໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍ ລຸງແພງ ອາຍຸ 58 ປີຊາວບ້ານກັດ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ).
8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ - White Simple Specials Coffee Photo Collage 2 - 8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ
ຕາດຫຼັກ 11 ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາງິ້ວ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ ໄປທາງທິດໃຕ້ ທາງເລກທີ 13 ເໜືອ 11 ກິໂລແມັດ. ເປັນຕາດຂະໜາດນ້ອຍ, ປະຈຸບັນ ຊາວບ້ານຄອບຄົວໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິການບໍ່ມີ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ເອີ້ນຕາມກິໂລແມັດ ທີ 11 ຍ້ອນຕັ້ງຢູ່ ກິໂລແມັດທີ 11. ລັກສະນະ ຂອງຕາດ ເປັນຕາດຂະນ້ອຍ ມີຄວາມສູງປະມານ 30 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ ປະມານ 10-15 ແມັດ. ໃນບໍລິເວນຕາດ ມີຕົ້ນໄມ້ ປົກຫຸ້ມເຢັນສະບາຍ ເໝາະສົມໃນການ ແວ່ຊົມ ແລະ ພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເດີນທາງຜ່ານໄປມາ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍ່ບໍ່ໄກຈາກເທດສະບານ ເມືອງໄຊ ເໝາະສົມໃນການທ່ອງທ່ຽວ ຊົມທຳມະຊາດ ຂອງຊາວແຂວງອຸດົມໄຊ.
8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ - White Simple Specials Coffee Photo Collage 3 - 8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ
ຕາດຕະແລ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຕະແລ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງຮຸນ ປະມານ 20 ກວ່າ ກິໂລແມັດ, ການເຂົ້າເຖິງເປັນ ເສັ້ນທາງດິນແດງ, ຈຸດເດັ່ນ ຂອງຕາດນີ້ ເປັນນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ ທາງທຳມະຊາດ ເຊິ່ງອ້ອມຮອບດ້ວຍ ປ່າດົງດິບ ແລະ ປ່າເຄິ່ງດົງດິບ ທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ນ້ອຍທີ່ມີ ໃບດົກໜາຂຽວງາມ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍ ນົກນາໆຊະນິດ, ນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ ມີທັງໝົດ 7 ຕາດດ້ວຍກັນ, ມີທັງຕາດໃຫຍ່, ຕາດນ້ອຍຢັ່ງຢາຍ ໄປຕາມສາຍນ້ຳຕະ ແລະ ຍາວ ປະມານ 600 ກວ່າແມັດຄື: ນ້ຳຕົກຕາດຕະແລແຫ່ງນີ້ ມີຕຳນານເລົ່າຂານ ປາກຕໍ່ປາກສືບຕໍ່ກັນມາວ່າ: ແຕ່ປາງກ່ອນ ມີບ່າວເງືອກຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າ ທ້າວພັກໄດ້ລົງໄປຫຼິ້ນບຸນ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ, ໄປເຫັນສາວເງືອກ ຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າ ນາງຄຳຜີວ ທີ່ອາໄສຢູ່ນ້ຳຄານ ທ້າວພັກເກີດມີ ຄວາມຮັກມັກກັບນາງຄຳຜີວ ແລະ ໄດ້ລັກເອົານາງຄຳຜີວມານຳ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ມີບ່າວເງືອກຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ທີ່ເຄີຍຮັກມັກກັບ ນາງຄຳຜິວ ມາກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ນຳມາເອົານາງຄຳຜິວຄືນ ແລະ ເກີດມີການຕໍ່ສູ້ກັນ, ສ່ວນທ້າວພັກ ກໍ່ໄດ້ສ້າງດ່ານຕ້ານ ກັນໄວ້ເປັນຈຸດໆ ຢູ່ທີ່ນ້ຳຕະແລ ແລະ ດ່ານ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ກາຍໄປຕາດຕະແລ ໃນປະຈຸບັນ.

ນອກນັ້ນຍັງມີຕາດອື່ນຯ:

ນ້ຳຕົກຕາດຈົງ ບ້ານຕົງປຼາງ ເມືອງໄຊ. (ອຸດົມໄຊ)

ຕາດຈົງ ຕັ້ງຢູ່ຫ້ວຍນ້ຳແປ, ບ້ານຕົງປລາງ, ເມືອງໄຊ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊ ປະມານ 50 ກິໂລແມັດ, ຫ່າງຈາກຈຸດສຸມນ້ຳແຮງ ໄປຫາບ້ານຕົງປຼາງ ປະມານ 9 ກິໂລແມັດ ແລະ ຈາກບ້ານຕົງປຼາງໄປ ຫາຕາດຈົງ ປະມານ 7 ກິໂລແມັດ. ສະພາບເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຈາກບ້ານໄປ ຫາຈຸດຕັ້ງແຄ້ມຂອງຊາວບ້ານ (ຫ້ວຍວີ) ແມ່ນຊາວບ້ານໄດ້ໃຊ້ແຮງງານຂຸດເອງ ເປັນທາງລົດແທັກເຕີພໍໄປໄດ້ ປະມານ 4 ກິໂລແມັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຍ່າງຕໍ່ ປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ໂດຍຜ່ານພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດຂອງຊາວບ້ານ (ໄຮ່) ໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ຈິ່ງຮອດຕາດຈົງ. ລັກສະນະຂອງນ້ຳ ຕົກຕາດ ເປັນຕາດທີ່ເນີນ ຂຶ້ນໄປມີ 3 ພັກ. ສາມາດຂຶ້ນໄປອາບນ້ຳຫລິ້ນໄດ້ສະບາຍ. ຕາດນີ້ມີຄວາມສູງ ປະມານ 35 ແມັດ ແລະ ກວ້າງປະມານ 25 ແມັດ, ມີນ້ຳໃສໄຫລຕະຫຼອດປີ ເປັນຕາດທີ່ສວຍງາມ ເໝາະສົມໃນການພັດທະນາເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສຳຄັນອີກແຫ່ງ ໜຶ່ງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້.

ຕາດຫ້ວຍໄຄ້ ບ້ານຜາວີ ເມືອງຫຼາ. (ອຸດົມໄຊ)

ຕາດຫ້ວຍໄຄ້ ບ້ານຜາວີ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງຫຼາ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ, ເປັນຕາດທີ່ສວຍງາມ ເໝາະສຳລັບການໄປທ່ຽວຊົມ ແລະອາບນ້ຳຫຼິ້ນຕາກອາກາດ. ຕາດນີ້ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ ບ້ານຜາວີ, ສະພາບເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ (ລະດູຝົນທ່ຽວລຳບາກ) ລັກສະນະຂອງຕາດ ເປັນຕາດສອງພັກເນີນຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີອ່າງອາບຢູ່ພັກລຸ່ມ ແລະ ພັກເທິງ. ຕາດນີ້ ໄດ້ຕິດພັນກັບວົງຈອນ ການທ່ອງທ່ຽວຍ່າງປ່າ ຂອງພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ. ຕາມການບອກເລົ່າ ຂອງທ່ານນາຍບ້ານໆ ຜາວີວ່າ: ຕາດຫ້ວຍໄຄ້ ແມ່ນຮຽກຕາມຊື່ຂອງຫ້ວຍ ເຊິ່ງຫ້ວຍດັ່ງກ່າວຊື່ວ່າ ຫ້ວຍໄຄ້ ຍ້ອນແຕ່ກ່ອນຫ້ວຍນີ້ ມີກົກໄຄ້ຫຼາຍ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຈຶ່ງພາກັນເອີ້ນວ່າ ຕາດຫ້ວຍໄຄ້ ເຖິງປະຈຸບັນ. ໃນປີ 2005 ພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ໄດ້ລົງສຳຫຼວດ ເອົາຕາດດັ່ງກ່າວ ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ກັບລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຍ່າງປ່າຊົມທຳມະຊາດ ລາຍການ 3 ວັນ, ລາຍການ 2 ວັນ ແລະ ລາຍການ 1 ວັນທ່ຽວຊົມຕາດ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໄດ້ທະລຸທາງລົດ ສຳຮອງເຂົ້າໄປ ເຖິງບ້ານແລ້ວ.

ນ້ຳຕົກຕາດດວງດາວ ເມືອງຮຸນ. (ອຸດົມໄຊ)

8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ

ນ້ຳຕົກຕາດດວງດາວ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງຮຸນ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ, ຈາກບ້ານນ້ຳລຽນເຖິງຕາດ ປະມານ 4 ກິໂລແມັດ. ເປັນທາງປູດິນແດງ. ເປັນຕາດທີ່ສວຍງາມ, ສູງປະມານ 70 ແມັດ. ຈຸດເດັ່ນຂອງ ນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ ແມ່ນມີຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ເປັນປ່າດົງດິບ, ທິວທັດທຳມະຊາດ ທີ່ສວຍງາມ, ທ່ຽວຊົມຫ້ວຍນ້ຳທົບສອກ, ທ່ຽວຊົມເບິ່ງຕາດຄັບ ຫຼື ວ່າຕາດແຄບ ເຊິ່ງເປັນນ້ຳຕົກຕາດ ທີ່ນ້ອຍແຕ່ສວຍງາມ ປະກອບມີ 3 ຕາດນ້ອຍລຽນກັນ, ລວງສູງແຕ່ລະຕາດ ປະມານ 5 ແມັດ, ຈາກຕາດແຄບ ໄປຫາຕາດດວງດາວ ປະມານ 4 ເຖິງ 5 ນາທີ ແລະ ຊົມວິຖີຊີວິດ ຂອງຊາວບ້ານນ້ຳພູນ ແລະ ບ້ານນ້ຳລຽນ.

ນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເຂດຊາຍແດນ ບ້ານນ້ຳພູນ ແລະ ບ້ານນ້ຳລຽນ ແລະ ຕິດກັບນ້ຳຫ້ວຍສອກ. ຕາມການເລົ່າຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ ຫຼື ເລົ່າປາກຕໍ່ປາກ ສືບຕໍ່ໆກັນມາວ່າ ນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ ໃນເມື່ອກ່ອນ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຂດບ້ານນ້ຳພູນ, ນ້ຳລຽນພາກັນເອີ້ນວ່າ: “ວັກຮີມີ້ນ” ພາສາກຶມມຸ  ພາສາລາວແປວ່າ: ຕາດດວງດາວ  ຍ້ອນວ່າປະຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນເມື່ອກ່ອນ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດ ທຳມາຫາກິນ ຂອບເຂດຫ້ວຍນ້ຳທົບສອກ ແລະ ຕາດ. ເມື່ອຫຼຽວຂຶ້ນເບິ່ງເທິງຕາດ ກໍ່ເຫັນທ້ອງຟ້າ ພ້ອມທັງເຫັນດວງດາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ເຂດນ້ຳພູນ, ນ້ຳລຽນ ຈຶ່ງພາກັນເອີ້ນວ່າ: “ຕາດດວງດາວ”.

ຕາດຫ້ວຍເລີຍ ບ້ານສົມພອນ ເມືອງຮຸນ. (ອຸດົມໄຊ)

ນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສົມພອນ ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງຮຸນ ປະມານ 8 ກິໂລແມັດ, ສະພາບເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ. ນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ ໄຫຼມາຈາກ ນ້ຳອອກຮູນ້ຳທູນ ເຂດບ້ານນ້ຳພູນ. ຈຸດເດັ່ນຂອງຕາດ ດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ຫ້ວຍນ້ຳ, ພູຜາ, ສັດສາວາສິ່ງ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ຕາດນີ້ ປະກອບມີ 3 ຊັ້ນລຽນກັນຂຶ້ນ.

ນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ ໃນເມື່ອກ່ອນ ມີນ້ຳລອດອອກຈາກ ຮູຕາດ ເຊິ່ງໃນຮູນ້ຳມີ (ຄົກເງືອກ). ແຕ່ປະຈຸບັນ ບໍ່ມີແລ້ວ. ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ໃນເຂດນີ້ ອາຊີບຕົ້ນຕໍ ທຳການກະສິກຳ, ໄດ້ຫຼາຍປີຜ່ານໄປ ເກີດມີໄພແຫ້ງແລ້ງທຸກປີ ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຊື່ອຖືຜີ ເລີຍພາກັນໄປຫຼິ້ນນ້ຳ ຫຼື ກວນນ້ຳໃນວັງນ້ຳລອດ ອອກຈາກຮູ ປະກົດວ່າ ມີຟ້າລົມ, ຝົນຕົກມາ. ຮອດໃນ ລະດູທຳການຜະລິດທຸກໆປີ ລະຫວ່າງ ເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນສິງຫາ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຈະກວນນ້ຳ ຫຼື ຫຼິ້ນນ້ຳເພື່ອ ໃຫ້ຝົນຕົກ. ສ່ວຍຄຳວ່າຕາດຫ້ວຍເລີຍນັ້ນ ແມ່ນ ເອີ້ນຕາມຊື່ຂອງ ນໍ້າຫ້ວຍເລີຍນັ້ນເອງ.

 

8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ
8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ສະຖານທີ່ນ້ຳຕົກ ບໍ່ຄວນພາດ ເມື່ອຮອດ ອຸດົມໄຊ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!