10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ

10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ - 591 - 10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ
10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ - Untitled design - 10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ
 • ພວກເຂົາມີທັກສະໃນການຜູກສຳພັນທີ່ດີກ່ວາ : ນັກວິໄຈຫລາຍທ່ານບອກວ່າ ການອ່ານໜັງສືສົ່ງເສີມໃຫ້ສະໝອງພະຍາຍາມທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງໂຕຜູ້ອ່ານກັບບັນດາໂຕລະຄອນໃນໜັງສື ເຖິງວ່າເຮົາຈະຫ່າງຫາຍຈາກການອ່ານໜັງສືໄປຫລາຍມື້, ແຕ່ສະໝອງຂອງເຮົາກໍຍັງຄົງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສື່ກາງໃນການເຊື່ອມໂຍງໂຕເຮົາກັບປະສົບການ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງໂຕລະຄອນເຫລົ່ານັ້ນຢູ່. ການທີ່ເຮົາເຊື່ອມໂຍງກັບໂຕລະຄອນຕ່າງໆໃນໜັງສື ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ພັດທະນາຄວາມສະຫລາດທາງອາລົມ ແລະ ກາຍເປັນຄົນທີ່ຜູກສຳພັນກັບຄົນອື່ນໆໄດ້ເກັ່ງຂຶ້ນ.
 • ພວກເຂົາມີຄັງຄຳສັບໃນສະໝອງ : ຄົນທີ່ມັກອ່ານໜັງສືຈະມີໂອກາດພັດທະນາຄຳສັບທີ່ພວກເຂົາຮູ້ຈັກທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາລົມຕ່າງໆໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.​ ການອ່ານໜັງສືໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຈະຊ່ວຍເປີດກ້ວາງຄຳສັບຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ອ່ານຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສາມາດດ້ານຄຳສັບທີ່ດີຂຶ້ນນີ້ເອງ ຄົນຜູ້ນັ້ນຈະມີທັກສະການສື່ສານທີ່ດີຂຶ້ນໄປນຳ ເຊິ່ງຊ່ວຍໄດ້ຫລາຍໃນການສະແດງອອກທາງຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດສະແດງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ນຳໄປສູ່ການມີທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄດ້ດີ.
 • ພວກເຂົາມີວິໄສທັດກ້ວາງໄກ : ແທນການເບິ່ງໂລກພຽງແຕ່ໃນດ້ານທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະຮູ້ ນັກອ່ານຈະເບິ່ງໂລກໃນແບບພາບລວມ. ການອ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ທ່ອງໄປໃນບ່ອນໃໝ່ໆ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫົວຂໍ້ສົນທະນາຕ່າງໆ ແລະ ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເລື່ອງລາວທີ່ຫລາກຫລາຍ. ການມີວິໄສທັດທີ່ກ້ວາງໄກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕິດຢູ່ກັບເລື່ອງລາວເກົ່າໆຊຳ້ໆ ຫລື ຄວາມຈິງພຽງດ້ານດຽວ. ກົງກັນຂ້າມ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນໂລກປຽບດັ່ງເປັນສະຖານທີ່ໆເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ.
 • ພວກເຂົາຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຄົນຫລວງຫລາຍ :ຜູ້ຄົນມັກສື່ສານ ແລະ ມີຄວາມຜູກພັນກັບບັນດານນັກອ່ານ ເພາະວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດທີ່ດີໃນການຮຽນລຽງປະໂຫຍກສົນທະນາດ້ວຍຄຳສັບທີ່ຫລາກຫລາຍ, ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫລັກແຫລມ ແລະ ເບິ່ງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ເມື່ອຕ້ອງສົນທະນານຳ ເຊິ່ງການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ການສື່ສານກັບຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຄ້າຍຄືກັນ ຈະປຽບດັ່ງການກະຕຸ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດານັກອ່ານໄປສູ່ການມີທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປນຳ.
 • ພວກເຂົາຜ່ອນຄາຍ :ຜົນການວິໄຈບອກວ່າການອ່ານໜັງສືຊ່ວຍຫລຸດຄວາມເຄັ່ງຄຽດໄດ້ ປຽບທຽບກັບກິດຈະກຳຫລຸດຄວາມເຄັ່ງຄຽດຢ່າງອື່ນ ເຊັ່ນ : ຟັງເພງທີ່ມຸກ ຫລື ດື່ມຊາ – ກາເຟຈັກຈອກ, ການອ່ານໜັງສືຈະເປັນວິທີທີ່ໃຫ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ເພາະມັນຊ່ວຍຫລຸດອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ປົດປ່ອຍຄວາມເຄັ່ງຄຽດພາຍໃນເວລາທີ່ເທົ່າໃດນາທີ ແລະ ດ້ວຍລັກສະນະນິໄສທີ່ສະຫງົບ ນັກອ່ານຈະເປັນຄົນທີ່ຄິດບວກ ແລະ ມີສະມາທິຈົດຈໍ່ກັບສິ່ງຕ່າງໆ ເຊິ່ງເໝາະສົມທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳໄດ້ດີກ່ວາໃຜ.
 • ພວກເຂົາມີເລື່ອງໃຫ້ທ້າທາຍຄວາມຄິດສະເໝີ : ຜົນການວິໄຈບອກວ່າບັນດາຄົນທີ່ເປັນນັກຄິດ ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າການອ່ານຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມສາມາດທາງສະຕິປັນຍາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນມີເຫດມີຜົນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນທີ່ສັງເກດໄດ້ວ່າ ການອ່ານເລື່ອງລາວບາງເລື່ອງທີ່ບໍ່ກົງກັບຄວາມເຫັນຂອງເຮົາ ຈະຊ່ວຍສົ່ງຜົນຕໍ່ວິທີການຄິດທັງໃນດ້ານສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມເປັນເຫດເປັນຜົນນຳ.
 • ພວກເຂົາມີສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລະນຶກເຖິງຄວາມຫລັງ : ບາງເທື່ອການອ່ານໜັງສືກໍປຽບດັ່ງການໄດ້ແຍງແວ່ນເບິ່ງຕົນເອງ, ໜັງສືບາງເຫລັ້ມຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລະນຶກເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານເອງກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວ ການອ່ານໜັງສືຊ່ວຍກັ່ນກອງຄວາມຄິດ ແລະ ການສັງເກດສິ່ງຕ່າງໆ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເກັບກ່ຽວແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໆໄວ້ໄດ້ໝັ້ນຄົງສະເໝີ.
 • ພວກເຂົາມີພະລັງທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຕົນເອງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍຫລາຍກ່ວາ :ການອ່ານໜັງສືເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກກະຕືລືລົ້ນ, ຄິດບວກ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫລາຍຂຶ້ນ, ນັກອ່ານມັກຈະເປັນຄົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ມີການຄຳນຶງຮູ້ທີ່ດີກ່ວາ ໃນການທີ່ຈະຄົ້ນພົບຫົນທາງຕ່າງໆທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ. ການອ່ານໜັງສືຈະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຈິດໃຈທີ່ໝັ້ນຄົງ, ຫລັກແຫລມ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫລາຍຂຶ້ນໄດ້.
 • ພວກເຂົາມີສະມາທິທີ່ດີຂຶ້ນ : ຄົນທີ່ອ່ານໜັງສືຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຈະສາມາດມີສະມາທິຈົດຈໍ່ກັບວຽກໃນໄລຍະຍາວໄດ້, ບັນດານັກອ່ານຈະບໍ່ມັກຫລາຍເມື່ອມີສິ່ງໃດມາລົບກວນ ຫລື ເມື່ອຕ້ອງວາງໜັງສືລົງ ເຊິ່ງນີ້ກໍເປັນອີກໜຶ່ງອົງປະກອບຂອງການເປັນນັກອ່ານທີ່ດີ.
 • ພວກເຂົາເປັນນັກຈັດການເວລາທີ່ດີ :ການອ່ານໜັງສືສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກບ່ອນທຸກເວລາ ແທນການເມົາແຕ່ລໍຖ້າ ແລະ ເຮັດໂຕບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ການອ່ານກໍເປັນວິທີທີ່ມີຄ່າທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຈັດການເວລາ ແລະ ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ລຸລ່ວງຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະທຸກໆນາທີທີ່ເສຍໄປສາມາດເອົາມາໃຊ້ກັບການອ່ານໜັງສືໄດ້ຢ່າງກຸ້ມຄ່າ. ການຮູ້ຊຶ້ງເຖິງຄຸນຄ່າຂອງເວລານັ້ນມັກພົບໄດ້ຫລາຍໃນບັນດາຜູ້ນຳ ເພາະຜູ້ນຳທຸກຄົນຮູ້ດີວ່າເວລາແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດໃນຊີວິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້.
10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ
10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ
10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 10 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກອ່ານໜັງສືມີໂອກາດກ້າວໜ້າໄດ້ດີກ່ວາ
 • 1095 Posts
 • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!