Facebook ສະຫຼອງວາລະພາບ GIF ມີອາຍຸຄົບ 30 ປີ ດ້ວຍການໃຫ້ໃສ່ GIF ໃນຊ່ອງຄອມເມັ້ນໄດ້ແລ້ວ

- kitchen vibe - Facebook ສະຫຼອງວາລະພາບ GIF ມີອາຍຸຄົບ 30 ປີ ດ້ວຍການໃຫ້ໃສ່ GIF ໃນຊ່ອງຄອມເມັ້ນໄດ້ແລ້ວ

 

-          - Facebook ສະຫຼອງວາລະພາບ GIF ມີອາຍຸຄົບ 30 ປີ ດ້ວຍການໃຫ້ໃສ່ GIF ໃນຊ່ອງຄອມເມັ້ນໄດ້ແລ້ວຄວາມນິຍາມຂອງການໃຊ້ພາບ GIF ນັ້ນ ມີອັດຕາການສູງຫຼາຍ ​ເຊິ່ງ GIF ໄດ້ຖືກກໍາເນີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 1987 ແລະ ວັນທີ 30 ປີກາຍ Facebook ກໍເລີຍຖືໂອກາດນີ້ເປີດຕົວຟີເຈີຣ໌ໃຫມ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃສ່ພາບ GIF ລົງໃນບ່ອນຄອມເມັ້ນໄດ້ແລ້ວ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - Facebook ສະຫຼອງວາລະພາບ GIF ມີອາຍຸຄົບ 30 ປີ ດ້ວຍການໃຫ້ໃສ່ GIF ໃນຊ່ອງຄອມເມັ້ນໄດ້ແລ້ວ

ການໃຊ້ງານກໍບໍ່ໄດ້ມີຫຍຸ້ງຍາກ ພຽງແຕ່ຄິກທີ່ປຸ່ມ GIF ໃນບ່ອນຄອມເມັ້ັ້ນເທົ່ານັ້ນເອງ ໂດຍຮູບຈະຖືກດຶງຫຼາຍຈາກຖານຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊ GIPHY ເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາພາບ GIF ທີ່ມັກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ນອກຈາກນີ້ທາງ Facebook ຍັງມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ GIF ອອກມາດ້ວຍ.

 • ໃນປີ 2016 ມີພາບ GIF ຖືກສົ່ງຜ່ານ Messenger ຫຼາຍເຖິງ 13.000.000 ຄັ້ງ ຫຼື ເກືອບ 25.000 ຮູບຕໍ່ນາທີ.
 • ຈໍານວນຮູບ GIF ທີ່ຖືກສົ່ງໃນປີ 2016 ມີຍອດລວມສູງກວ່າໃນປີ 2015 ເຖິງ3 ເທົ່າ.
 • ໃນມື້ປີໃຫມ່ຂອງປີ 2017 ມີພາບ GIF ສົ່ງຜ່ານ Messenger ຫຼາຍເຖິງ 400.000.000 ຄັ້ງ.
- 3 - Facebook ສະຫຼອງວາລະພາບ GIF ມີອາຍຸຄົບ 30 ປີ ດ້ວຍການໃຫ້ໃສ່ GIF ໃນຊ່ອງຄອມເມັ້ນໄດ້ແລ້ວ
- 4 - Facebook ສະຫຼອງວາລະພາບ GIF ມີອາຍຸຄົບ 30 ປີ ດ້ວຍການໃຫ້ໃສ່ GIF ໃນຊ່ອງຄອມເມັ້ນໄດ້ແລ້ວ
- 5 - Facebook ສະຫຼອງວາລະພາບ GIF ມີອາຍຸຄົບ 30 ປີ ດ້ວຍການໃຫ້ໃສ່ GIF ໃນຊ່ອງຄອມເມັ້ນໄດ້ແລ້ວ