ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ

ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ - 176 - ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ
ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ - Untitled design - ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ

ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໃນອາທິດຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮ່າງຍຸດທະສາດໃຫມ່ເພື່ອພັດທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານສະມາຊິກອົງການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນແລ້ວ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈາກການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ຊົນລະປະທານ, ຂຸດຄົ້ນຊາຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄວາມທ້າທາຍທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານສະພາບອ່າງນໍ້າຂອງປີ 2018 ແລະ ບົດສຶກສາສະພາ.

ສປປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ຈັດການອ່າງນໍ້າຂອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທາງເສດຖະກິດ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສຶບຕໍ່ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ, ກອງປະຊຸມທາງໄກແບບພິເສດຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ຄມສ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງ 10 ປີ (Basin Development Strategy) ຊຶ່ງການຮັບຮອງ ໃນເບື້ອງຕົ້ນນີ້ຈະຖືກຍື່ນຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານລະດັບສູງ ກໍຄືສະພາລັດຖະມົນຕີ ຄມສ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ ຄມສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນຕົ້ນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ກ່າວວ່າ: “ຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາຈະສຸມໃສ່ວິທີການພັດທະນາອ່າງນໍ້າຂອງ ໂດຍການພິຈາລະນາຂອງທຸກຂະແໜງການ ເພື່ອຊີ້ນໍາບັນດາຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນນໍ້າໄປໃນທິດທາງເພື່ອການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນຂົງເຂດອ່າງນໍ້າຂອງໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ”.

ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງສະບັບໃໝ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກບົດລາຍງານສະພາບອ່າງນໍ້າຂອງ ເພື່ອກໍານົດບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ປະເທດອ່າງນໍ້າຂອງຜະເຊີນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດການນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້, ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກໍານົດແນວທາງທີ່ບັນດາປະ ເທດສະມາຊິກສາມາດຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນການຈັດການກັບບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງຂອງອ່າງນໍ້າຂອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຍັງຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ບັນດາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ຮວບຮວມໃນເວທີການປຶກສາຫາລືຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ ທີ່ຖືກຍື່ນເຂົ້າມາຈາກຫລາຍພາກສ່ວນໃນການທົບທວນຮ່າງຍຸດທະສາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ

ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນ້ຳຂອງໄດ້ກໍານົດ 5 ບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນຄື: ການຮັກສາໜ້າທີ່ຂອງລະບົບນິເວດອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ, ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການປັບປຸງການພັດທະນາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຍືນຍົງຂອງຂະແໜງການນໍ້າ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ້ານໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດອ່າງນໍ້າຂອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.

ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນອີກ 10 ປີຂ້າງໜ້ານັ້ນ ໄດ້ມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງການປົກປັກຮັກສານໍ້າ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄປພ້ອມກັບການພັດທະນາທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດຍຸດທະສາດຈະລວມມີການຮັກສາລະດັບການໄຫລຂອງນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າ ໃນນີ້ກໍມີການຈັດການບັນຫາພາສຕິກ, ແຜນການຈັດການຕະກອນຂອງອ່າງນໍ້າຂອງ ແລະ ການຮັບປະກັນ ທາງຜ່ານຂອງປາ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງລວມເອົາການປັບປຸງການຄາດຄະເນໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍ້າຖວ້ມ ແລະ ການສື່ສານກັບສາທາລະນະ, ກົນໄກການຮວ່ມມື ແລະ ປະສານງານ ເພື່ອການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງນໍ້າ ແລະ ພາວະສຸກເສີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນໍ້າ.

ໃນຮ່າງຍຸດທະສາດໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດຈະມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະ ສົບຜົນສໍາເລັດ ຫລື ບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຮ່ວມມືກັນຂອງທຸກພາກສ່ວນເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.

ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ
ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!